اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مسیح مرکز زندگی ما است! او محور است که ما به دورش میگردیم. ما باید بجای افزودن به حقیقت عیسی، یاد بگیریم آنرا پذیرفته و با ایمانی کودکانه، به آن اعتماد کنیم. اما آن اعتماد کودکانه باید پرورش یافته و رشد کند. همانگونه که عیسی مرکز توجه ما است و دلهای ما شاکر برای فیض الهی، به همانطور ایمان ما قوی شده و عیسی واقعی تر از هر وقت دیگر خواهد بود.

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، لطفاً چشمانی به من بده تا بدی را دیده و از آن اجتناب کنم. خواهش میکنم که به من حکمت عطا کنی تا تعالیم فریبنده و کاذبی را که بر سر راهم قرار میگیرند، بشناسم. به من توانایی زیستن در قدوسیت تؤام با شکرگزاری بده تا بتوانم در عیسی برای جلال و تکریم تو زندگی کنم. در اسم عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات