ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นจุดศูนย์กลางของเรา พระองค์เป็นศูนย์กลางที่เราต้องกลับมาหา แทนที่จะพยายามเพิ่มเติมความจริงเกี่ยวกับพระเยซู เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและไว้วางใจมัน แบบที่เด็กๆไว้วางใจพ่อแม่ แต่ความไว้วางใจที่เหมือนเด็กๆนั้น จะต้องได้รับการบำรุงและเติบใหญ่ขึ้น เมื่อพระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตเรา และจิตใจเรารู้สึกยังขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ เราก็จะพบว่าความเชื่อของเราก็เข้มแข็งขึ้นและพระเยซูก็เป็นจริงมากขึ้นกว่าที่เคยเป็น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าให้มองเห็นความชั่วร้ายและหลีกเลี่ยงมัน โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้าที่จะรู้ว่าการหลอกลวงและการสอนเท็จนั้นเป็นอย่างไร โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เต็มไปด้วยการขอบพระคุณ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะมีชีวิตในพระเยซูเพื่อถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น