اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس قبل از اینکه مسیحی شود، به اهداف بزرگی از نظر روحانی دست یافته بود. سرسپردگی او به خدا و کلام خدا،‌ اُسطوره بود. اما او موفقیت های گذشته اش را در مقام مقایسه با شناخت مسیح و فیضی که شامل حالش شده بود، به هیچ شمرد( برای او زباله ای بیش نبود). او در مسیح، نجات را یافته بود، نه فقط نجات از گناه و مرگ، بلکه نجاتی که او را به زندگی سرشار از فیض و قدرت رهنمون شده بود.

دعای من

ای پدر امین و قادر مطلق، برای فیضت متشکرم که بوسیله آن، مرا از شریعتی بودن، غرور، تکبر، گناه، و ناامیدی نجات دادی. متشکرم برای کمالی که در عیسی به من داده ای. لطفاً مرا بکار بگیر تا به دیگران کمک کنم تا فیض تو را کاملتر بشناسند. به اسم عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات