ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลนั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ก่อนที่เขาจะมาเป็นคริสเตียน เรื่องการอุทิศตัวของเขาให้กับพระเจ้าและให้กับพระคำของพระองค์นั้นเป็นตำนานเลยละ แต่เปาโลถือว่าความสำเร็จในอดีตนั้น เป็นเหมือนขยะ เมื่อเทียบกับการได้รู้จักพระคริสต์และกับพระคุณที่เขาได้รับ สิ่งที่เขาค้นพบในพระเยซูคือความรอด ไม่ใช่แค่ความรอดจากความบาปและความตายเท่านั้น แต่เป็นความรอดที่ให้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดา ผู้ทรงฤทธิ์ และสัตย์ซื่อ ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการยึดถือกฏ จากความเย่อหยิ่งจองหอง จากความยโสโอหัง จากความบาป และจากความสิ้นหวัง ขอบพระคุณสำหรับความบริบูรณ์ที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าในพระเยซู โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะไปช่วยคนอื่นให้มารู้จักพระคุณของพระองค์อย่างเต็มที่ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น