ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"จะให้ฉันอดทนหรือ" ในชีวิตเราต้องเจอะเจอกับคนประเภทนี้แน่ คือ "ประเภทที่เป็นเหมือนกรวดทรายในชีวิตที่มาขัดเกลาเราจนเป็นไข่มุก" พระเยซูเป็นตัวอย่างให้กับเราในเรื่องการท้าทายแบบนี้ ลองคิดดูสิว่าพระองค์ต้องอดทนขนาดไหนต่อศิษย์ทั้งสิบสองคนของพระองค์ และอย่าลืมว่าความอดทนและความถ่อมสุภาพของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงพวกศิษย์นั้นขนาดไหน เรากล้าที่จะอยู่เฉยๆโดยไม่ยอมอดทนเลยหรือ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า โปรดเสริมกำลังและให้ความอดทนกับข้าพเจ้า เพื่อที่ข้าพเจ้าจะมีความรัก ความอ่อนโยนและความอดทนกับคนอื่นๆ เหมือนที่พระเยซูมีต่อมนุษย์ตอนพระองค์มาไถ่บาปเราในโลกนี้ และพระองค์ก็อดทนกับข้าพเจ้าด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิตและพระเอกของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น