ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้..." "พระบิดา เป็นที่มาของคำว่าครอบครัว ที่ในโลกนี้ใช้เรียกกัน..." พระเจ้าไม่ได้เป็นแค่พระเจ้าของคนอิสราเอล แต่พระยาห์เวห์พระเจ้า ผู้ครอบครองทั้งสวรรค์และโลก เป็นพระเจ้าของทุกชนชาติ แล้ววันหนึ่ง "ทุกหัวเข่าจะก้มกราบลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่า พระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิต ผู้นำพระสิริมาสู่พระเจ้าพระบิดา"

คำอธิษฐาน

พระผู้ไถ่ที่ยิ่งใหญ่ พระบิดาแห่งชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอนอบน้อมอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ และขอถวายคำขอบคุณและคำสรรเสริญ สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่ออวยพรพวกเราคนของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ และรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยในทุกๆวัน พระบิดาเจ้าข้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่บางครั้งข้าพเจ้าไปอยู่ผิดที่ผิดทาง จนทำให้พระคุุณและชื่อของพระองค์เสื่อมเสีย ขอบคุณที่ช่วยไถ่ข้าพเจ้าจากความบาปที่เหนี่ยวรั้งข้าพเจ้า โปรดปกป้องจิตใจของข้าพเจ้าและช่วยกู้ข้าพเจ้าจากคำโกหกหลอกลวงของซาตานด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น