ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสัญญานี้มีไว้สำหรับทุกคนในทุกที่ คือคนที่กลับตัวกลับใจเข้าหาพระเจ้าและเข้าพิธีจุ่มน้ำ และเชื่ออย่างมั่นคงว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของเขา คนแบบนี้จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าจะยกโทษบาปให้ อันเกิดจากชื่ออันเกรียงไกรและการกระทำอันล้ำค่าของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นให้เลียนแบบพวกศิษย์เอกในยุคแรกๆ ในการแบ่งปันพระคุณนี้เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระเยซูไม่ใช่เป็นแค่องค์เจ้าชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นกษัตริย์สำหรับผู้ที่ฟังเสียงเรียกของพระเจ้าและวางใจในพระองค์อีกด้วย

คำอธิษฐาน

สรรเสริญพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมไปด้วยพระคุณ พระองค์ให้ความหวังเมื่อสิ้นหวัง ให้กำลังเมื่ออ่อนแรง พระองค์อวยพรด้วยพระคุณ และเทความรักลงในใจผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของขวัญจากเบื้องบน ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับความรัก พระคุณ การให้อภัย ความรอด และพระวิญญาณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น