ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราสามารถได้รับการอภัยจากบาปได้ สุดยอดเลยว่าไหม แต่ยังมีข่าวดีกว่านั้นอีก คือ เรายังสามารถกลับมาสะอาดหมดจดจากความด่างพร้อยทั้งปวงที่เกิดจากบาปที่ทำได้อีกด้วย มันน่าทึ่งจริงๆ นอกจากผมจะได้รับการอภัยโทษแล้ว พระเจ้ายังจะทำให้ผมสะอาดหมดจดและใหม่เอี่ยมอ่องอีกครั้ง แต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะพระคุณของพระเจ้าและการสละชีพที่สมบูรณ์แบบของพระคริสต์เพื่อไถ่บาปเรานั่นเอง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ให้อภัยเสมอ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าในวันนี้ ที่ไม่มีความรักความเมตตาที่จะอภัยให้กับคนอื่นเหมือนกับที่พระองค์อภัยให้กับข้าพเจ้า โปรดสร้างใจของข้าพเจ้าขึ้นใหม่ให้เป็นเหมือนใจของพระองค์ด้วยเถิดที่เต็มไปด้วย ความซื่อสัตย์ การให้อภัย และความเมตตาสงสาร อธิษฐานในนามอันเลอค่าของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น