ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องราวของข่าวดีเป็นเรื่องง่ายๆ พระคุณของข่าวดีเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ การสละชีพของข่าวดีเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อ ชัยชนะของข่าวดีเป็นนิรันดร์ และหัวใจของข่าวดีคือพระคริสต์

Thoughts on Today's Verse...

The story of the Gospel is simple. The grace of the Gospel is glorious. The sacrifice of the Gospel is incomprehensible. The victory of the Gospel is eternal. The core of the Gospel is Christ.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้เกรียงไกร ขอบคุณสำหรับอุโมงค์ที่ว่างเปล่าและชัยชนะของพระเยซูเหนือหลุมฝังศพนั้น ก็เหมือนกับที่การตายของพระเยซูยกโทษความผิดบาปให้กับข้าพเจ้า การฟื้นขึ้นของพระองค์ก็ยิ่งทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจในอนาคตได้ ขอบคุณสำหรับพระคุณและสง่าราศีของพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตในแต่ละวันด้วยฤทธิ์เดชของการฟื้นคืนพระชนม์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty Lord, thank you for the empty tomb and Jesus' victory over the grave. Just as Jesus' death pardoned my sin, his resurrection assures my future. Thank you for grace and glory. May my life be lived each day by the power of the resurrection. In Jesus name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 15:1-4

ความคิดเห็น