ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกเราส่วนใหญ่ไม่ชอบให้ใครมาเที่ยวไล่บี้หรือตรวจสอบ แต่พระเจ้ารู้จักเราอย่างทะลุปรุโปร่ง พระองค์อยู่กับเราตั้งแต่เราเริ่มก่อตัวในท้องแม่ และจะทำงานในเราไปจนเราตายและหลังความตายด้วย ดังนั้นมาเชิญพระองค์เข้าสู่โลกภายในของเรากัน เพื่อพระองค์จะได้สำรวจ ตรวจสอบ รวมถึงไล่บี้ถึงสิ่งที่เรากังวลลึกๆอยู่ในใจ พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อประณามหรือลงโทษ แต่เพื่อชำระล้างและไถ่เรา เพื่อจะได้นำเราไปถึงพระคุณอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า สำรวจข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าจิตใจของข้าพเจ้าไม่ได้บริสุทธิ์ตลอดเวลา และทางของข้าพเจ้าก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ ข้าแต่พระเจ้า โปรดสำรวจจิตใจของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าอยากให้พระองค์นำชีวิตของข้าพเจ้าไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change