ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่รู้ ไม่รู้! เราไม่อยากพูดคำนี้เลย แต่เมื่อคิดถึงพระเจ้าและแนวทางของพระองค์แล้ว เราก็ไม่มีทางเลือกต้องพูดอย่างนั้นอยู่ดี เราไม่มีวันรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าได้เลย ถ้าพระองค์ไม่เมตตาเปิดเผยให้เรารู้ พระองค์นั้นลึกลับเหนือความลึกลับทั้งปวง สิ่งที่เราว่าลึกลับ พระองค์รู้อย่างทะลุปรุโปร่ง สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าและที่พระองค์ได้เปิดเผยให้เราเห็นในพระเยซูนั้น ไม่ใช่แค่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งเท่านั้น แต่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาของพระองค์ด้วย

Thoughts on Today's Verse...

I don't know. I don't know! That has to be one of the hardest phrases for us to use. But when thinking about God and his ways, that's really all we can say. What we know about God is only what he in his grace has chosen to reveal to us. He is the Mystery of mysteries. He is the supreme knowable Unknown. Yet what we do know of him, what he has revealed to us in Jesus, is not only mighty and awesome, but loving and merciful.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าองค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้าถึงกับอ้าปากค้างตะลึงพรึงเพริดไปเลย เมื่อเห็นถึงความยิ่งใหญ่ไพศาลของจักรวาล เปรียบกับโลกที่เป็นแค่จุดสีฟ้าเล็กๆที่หมุนอยู่ในวงโคจรของมัน ข้าพเจ้าถ่อมใจลงต่อความซับซ้อนอันแสนอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ที่แผ่ไปอย่างไร้ที่สิ้นสุดของพระองค์ ในขณะเดียวกัน ข้าแต่ อับบาพระบิดา ข้าพเจ้าก็เห็นคุณค่าที่พระองค์อยู่ใกล้ พระองค์นั้นดีเลิศกว่าทุกสิ่ง เป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือพื้นที่และกาลเวลา และยังเป็นพระเจ้าพระบิดาของข้าพเจ้าที่อยู่ชิดใกล้ ขอบคุณที่พระองค์ยอมให้เข้าหาได้ แต่ไม่ใช่ก้าวก่าย พร้อมให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ควบคุม ข้าพเจ้าขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

To you, O Lord God, I can only offer my wonder and awe. When I consider the vastness of the universe in which our tiny blue planet spins its existence, I am humbled at your wonderfully complex and expansive soveriegnty. At the same time, Abba Father, I treasure your nearness. You are the good far above all I know, the God who transcends space and time, and also God my Father who is ever near. Thank you for being accessible but not penetrable, available but not controllable. I thank you and praise you in the name of Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ปัญญาจารย์ 11:5

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change