ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่รู้ ไม่รู้! เราไม่อยากพูดคำนี้เลย แต่เมื่อคิดถึงพระเจ้าและแนวทางของพระองค์แล้ว เราก็ไม่มีทางเลือกต้องพูดอย่างนั้นอยู่ดี เราไม่มีวันรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าได้เลย ถ้าพระองค์ไม่เมตตาเปิดเผยให้เรารู้ พระองค์นั้นลึกลับเหนือความลึกลับทั้งปวง สิ่งที่เราว่าลึกลับ พระองค์รู้อย่างทะลุปรุโปร่ง สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าและที่พระองค์ได้เปิดเผยให้เราเห็นในพระเยซูนั้น ไม่ใช่แค่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งเท่านั้น แต่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาของพระองค์ด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าองค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้าถึงกับอ้าปากค้างตะลึงพรึงเพริดไปเลย เมื่อเห็นถึงความยิ่งใหญ่ไพศาลของจักรวาล เปรียบกับโลกที่เป็นแค่จุดสีฟ้าเล็กๆที่หมุนอยู่ในวงโคจรของมัน ข้าพเจ้าถ่อมใจลงต่อความซับซ้อนอันแสนอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ที่แผ่ไปอย่างไร้ที่สิ้นสุดของพระองค์ ในขณะเดียวกัน ข้าแต่ อับบาพระบิดา ข้าพเจ้าก็เห็นคุณค่าที่พระองค์อยู่ใกล้ พระองค์นั้นดีเลิศกว่าทุกสิ่ง เป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือพื้นที่และกาลเวลา และยังเป็นพระเจ้าพระบิดาของข้าพเจ้าที่อยู่ชิดใกล้ ขอบคุณที่พระองค์ยอมให้เข้าหาได้ แต่ไม่ใช่ก้าวก่าย พร้อมให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ควบคุม ข้าพเจ้าขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น