ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่รู้ ไม่รู้! คงเป็นหนึ่งในหลายๆ วลีที่ยากที่เราจะพูดออกมา แต่เมื่อพูดถึงพระเจ้าและทางของพระองค์แล้ว นั่นก็คงเป็นสิ่งที่เราจะพูดนั่นแหละครับ สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นเพียงเฉพาะสิ่งที่พระองค์เลือกให้เราเห็นโดยพระคุณของพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงลึกลับเหนือความลึกลับ พระองค์เป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างสูงสุดที่เราไม่เข้าใจ แต่สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระองค์ สิ่งที่พระองค์เปิดเผยให้เราเห็นในพระเยซู ไม่เพียงแต่จะเป็นความยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรักและความเมตตาของพระองค์ด้วย

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ทำได้แต่เพียงประหลาดใจและอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับพระองค์เท่านั้น เมื่อนึกถึงความกว้างใหญ่ของจักรวาลที่ดาวเคราะห์สีฟ้าของเราเล็กๆ หมุนและดำรงอยู่นั้น ข้าพระองค์ถ่อมใจลงต่อความมหัศจรรย์ที่ซับซ้อนและความยิ่งใหญ่ที่ขยายออกไปของพระองค์ ในขณะเดียวกัน พระบิดา ข้าพระองค์เห็นค่าของการที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ พระองค์ทรงดีเหนือกว่าอะไรทั้งหมด เป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือพื้นที่และเวลา และยังเป็นพระเจ้า พระบิดาของข้าพระองค์ที่อยู่ใกล้ๆ ด้วย ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์สามารถเข้าถึงพระองค์ แต่ไม่ผ่านพระองค์ไป พระองค์ทรงฟังเราเสมอ แต่เราไม่สามารถควบคุมพระองค์ได้ ขอขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น