ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้พวกเรามาสัญญากันเถอะว่า จะตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องใหม่ให้เจริญขึ้นในพระคริสต์ ดูอย่างพวกศิษย์เอกสิ พวกเขาไม่ใช่แค่นำคนมาถึงพระคริสต์เท่านั้น แต่พวกเขายังให้กำลังใจและเสริมกำลังพี่น้องใหม่เหล่านั้น ให้ตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่ออีกด้วย พวกศิษย์เอกเหล่านี้ ตระหนักรู้ว่าพระเยซูเรียกให้พวกเขามาทำมากกว่านำคนมาเชื่อในพระองค์ แต่ยังส่งพวกเขาออกไปช่วยทำให้ศิษย์เหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นเหมือนกับพระคริสต์ด้วย (ลก6:40; กซ1:28-29 ) พระเยซูไม่ได้ส่งพวกเราออกไปเรียกให้คนมาเลือกพระองค์ แต่ออกไปทำให้พวกเขามาเป็นศิษย์ของพระองค์ต่างหาก (มธ 28:18-20)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นความรัก ขอบคุณสำหรับคนที่เลอค่าเหล่านั้น ที่ให้การเลี้ยงดูข้าพเจ้าตอนที่เพิ่งมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆ โปรดใช้ข้าพเจ้าให้เป็นพระพรกับคริสเตียนใหม่ในคริสตจักร ในครอบครัวฝ่ายโลก และในที่ๆ ข้าพเจ้ามีบทบาทสำคัญด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ พี่ชายและองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น