ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้พวกเรามาสัญญากันเถอะว่า จะตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องใหม่ให้เจริญขึ้นในพระคริสต์ ดูอย่างพวกศิษย์เอกสิ พวกเขาไม่ใช่แค่นำคนมาถึงพระคริสต์เท่านั้น แต่พวกเขายังให้กำลังใจและเสริมกำลังพี่น้องใหม่เหล่านั้น ให้ตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่ออีกด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นความรัก ขอบคุณสำหรับคนที่เลอค่าเหล่านั้น ที่ให้การเลี้ยงดูผมตอนที่ผมเพิ่งมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆ โปรดใช้ผมให้เป็นพระพรกับคริสเตียนใหม่ในคริสตจักรที่ผมอยู่ด้วยเถิด ในนามของพี่ชายและองค์เจ้าชีวิตของผม คือพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น