ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมคิดไม่ออกเลยว่าจะมีเป้าหมายอะไรที่สูงส่งไปกว่าการทำและพูดในสิ่งที่นำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่พระเยซู แต่เปาโลก็พูดเลยไปอีกขั้นหนึ่งว่า พวกเราก็จะได้รับเกียรติเหมือนกันเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพระเยซู เหมือนกับเพลงเก่าที่ร้องติดหูกัน ชื่อ "ใต้กางเขนของพระเยซู" ที่ร้องว่า "เกียรติของข้าพเจ้าทั้งหมดอยู่ที่กางเขน"

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์ โปรดช่วยข้าพเจ้าที่กำลังง่วนอยู่กับการวางแผนชีวิตประจำวัน ให้รู้ว่าอะไรสำคัญควรทำก่อนทำหลัง โดยตั้งใจเน้นที่จะทำ คิด หรือพูดแต่สิ่งที่จะนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น