ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกล และไม่ได้ฟังเสียงของเรา ลองนึกถึงช่วงเวลาหลายร้อยปีที่คนอิสราเอลตกเป็นทาส และพยายามอธิษฐานขอพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้ พวกเขาต้องสงสัยอยู่นั่นแหละว่า "พระเจ้าไม่ได้ฟังหรือยังไง" แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าก็ได้ส่งพระบุตรของพระองค์และนำการปลดปล่อยมา ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้ขอให้เราแกล้งทำเป็นเหมือนว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งๆที่ไม่เป็นอย่างนั้น พระองค์เติมเต็มหนังสือสดุดีด้วยเสียงร้องขอการปลดปล่อยและความช่วยเหลือ คุณอาจจะกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับคำพูดในหนังสือสดุดีข้อนี้ ก็ขอให้คุณรู้ว่า มีหลายพันคนที่กำลังอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ในวันนี้ ที่กำลังอธิษฐานขอการปลดปล่อยจากพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวนี้ทันที

Thoughts on Today's Verse...

God sometimes seems to be distant and not to be listening to us. Think of the hundreds of years Israel was in bondage praying for God's promised Deliverer. "Isn't God listening?" they must have repeatedly wondered. Yet at the right time, God sent his Son and brought deliverance. Thankfully, God doesn't ask us to pretend that everything is okay when it isn't. He filled the Psalms with cries for deliverance and help. You may find yourself in a position where these words are yours. If you are, realize that thousands of Today's Verse participants are praying today for God's immediate and powerful deliverance of you.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปในโลกเช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ โปรดแสดงอำนาจและความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรของพระองค์ในยุคของเรา โปรดช่วยคริสตจักรของพระองค์ และลูกๆ ของพระองค์จากเงื้อมมือของความชั่วร้าย โปรดนำการปลดปล่อยมาสู่ลูกๆ ของพระองค์ที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือของพระองค์ ทั้งในเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ ครอบครัว สุขภาพ หรือปัญหาทางการเงินของพวกเขา ขอให้ชีวิตของเราอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ทั้งเดี๋ยวนี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, may your name be revered in all the earth just as it is among the angels of heaven. Show the power and might of your Kingdom in our day. Deliver your Church and your children from the hands of the evil one. Bring deliverance to your children who are crying for your help with spiritual, family, health, or financial problems they are having. May our lives be lived to your glory, now and forevermore. In the name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 35:22-23

ความคิดเห็น