ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกล และไม่ได้ฟังเสียงของเรา ลองนึกถึงช่วงเวลาหลายร้อยปีที่คนอิสราเอลตกเป็นทาส และพยายามอธิษฐานขอพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้ พวกเขาต้องสงสัยอยู่นั่นแหละว่า "พระเจ้าไม่ได้ฟังหรือยังไง" แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าก็ได้ส่งพระบุตรของพระองค์และนำการปลดปล่อยมา ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้ขอให้เราแกล้งทำเป็นเหมือนว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งๆที่ไม่เป็นอย่างนั้น พระองค์เติมเต็มหนังสือสดุดีด้วยเสียงร้องขอการปลดปล่อยและความช่วยเหลือ คุณอาจจะกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับคำพูดในหนังสือสดุดีข้อนี้ ก็ขอให้คุณรู้ว่า มีหลายพันคนที่กำลังอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ในวันนี้ ที่กำลังอธิษฐานขอการปลดปล่อยจากพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวนี้ทันที

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปในโลกเช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ โปรดแสดงอำนาจและความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรของพระองค์ในยุคของเรา โปรดช่วยคริสตจักรของพระองค์ และลูกๆ ของพระองค์จากเงื้อมมือของความชั่วร้าย โปรดนำการปลดปล่อยมาสู่ลูกๆ ของพระองค์ที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือของพระองค์ ทั้งในเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ ครอบครัว สุขภาพ หรือปัญหาทางการเงินของพวกเขา ขอให้ชีวิตของเราอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ทั้งเดี๋ยวนี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น