กุมภาพันธ์ 2558 คลัง

28 02 2558 - โรม 15:14

พี่น้องครับ ผมมีความเชื่อมั่นในตัวพวกคุณว่า พวกคุณนั้นเต็มไปด้วยความดี และเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทุกอย่าง พวกคุณสามารถที่จะตักเตือนกันและกันได้

27 02 2558 - อิสยาห์ 2:22

อย่าได้หวังพึ่งในมนุษย์เลย พวกเขาหายใจแค่ชั่วครู่ พวกเขาจะช่วยอะไรใครได้

26 02 2558 - เพลงสดุดี 95:1

มาเถิด ให้พวกเรามาร้องเพลงด้วยความชื่นบาน ให้กับพระยาห์เวห์กันเถิด ให้โห่ร้องสรรเสริญหินกำบังผู้ช่วยให้รอดของเราเถิด

25 02 2558 - เพลงสดุดี 98:1

ร้องเพลงบทใหม่ให้กับพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทำสิ่งที่น่าทึ่งทั้งหลาย มือขวาอันทรงฤทธิ์และแขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ได้นำชัยชนะมาสู่พระองค์

24 02 2558 - โรม 8:1-2

แล้วเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายที่มีส่วนในพระเยซูคริสต์จะไม่ต้องถูกลงโทษ เพราะในพระเยซูคริสต์ กฎที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้ชีวิตนั้น ได้ปลดปล่อยให้ผมเป็นอิสระจากกฎแห่งบาปที่นำไปสู่ความตายแล้ว

23 02 2558 - โรม 14:1

ให้ยอมรับคนที่ยังมีความเชื่ออ่อนแออยู่ และอย่าไปโต้เถียงกับเขาในเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

22 02 2558 - เอเฟซัส 4:25

ถ้าอย่างนั้น ให้เลิกพูดโกหกซะ “ให้ต่างคนต่างพูดความจริงต่อเพื่อนของตน เพราะพวกเราเป็นอวัยวะในร่างกายเดียวกัน”

21 02 2558 - เพลงสดุดี 75:1

ข้าแต่พระเจ้า พวกเราสรรเสริญพระองค์ พวกเราสรรเสริญพระองค์ พระองค์นั้นอยู่ใกล้ ผู้คนต่างพูดถึงสิ่งน่าทึ่งต่างๆที่พระองค์ทำ

20 02 2558 - อิสยาห์ 1:17

ฝึกทำดี ให้ความยุติธรรมกับคนอื่น ช่วยกู้พวกที่ถูกกดขี่ข่มเหง

19 02 2558 - สุภาษิต 14:21

คนที่เหยียดหยามเพื่อนบ้านก็เป็นคนบาป แต่คนที่เอื้อเฟื้อคนยากจนก็มีเกียรติจริงๆ

18 02 2558 - เพลงสดุดี 107:1

ให้ขอบคุณพระยาห์เวห์เพราะพระองค์ดี ความรักมั่นคงของพระองค์จะคงอยู่ตลอดไป

17 02 2558 - 1 เปโตร 5:6-7

ถ้าอย่างนั้น ให้พวกคุณอ่อนน้อมถ่อมตัวลงใต้อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เพื่อพระเจ้าจะได้ยกคุณขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ให้เอาความกังวลทั้งหมดของคุณฝากไว้กับพระเจ้า เพราะพระองค์ห่วงใยคุณ

16 02 2558 - กาลาเทีย 6:6

อย่าลืมแบ่งปันสิ่งที่ดีๆ ที่คุณมีให้ครูที่สอนคุณเรื่องถ้อยคำของพระเจ้าด้วย

15 02 2558 - ฮีบรู 13:17

ให้เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทผู้นำของพี่น้อง เพราะพวกเขาเฝ้าดูแลชีวิตพี่น้องอยู่ เหมือนกับคนที่ต้องรายงานตัวต่อพระเจ้า ขอให้ทำอย่างนี้ เพื่อพวกเขาจะได้ทำงานด้วยความสุขและไม่ต้องนั่งถอนใจ เพราะถ้าเขาต้องเป็นอย่างนั้น มันก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับพี่น้องเลย

14 02 2558 - โรม 12:9

ให้รักคนอื่นด้วยความจริงใจ เกลียดสิ่งชั่วร้าย ยึดมั่นสิ่งที่ดี

13 02 2558 - เอเฟซัส 5:21

ให้ยินยอมซึ่งกันและกัน เพราะยำเกรงพระคริสต์

12 02 2558 - เอเฟซัส 4:15

แต่ให้พวกเราพูดความจริงด้วยความรัก และให้โตขึ้นเป็นเหมือนพระคริสต์ในทุกๆ ทาง พระคริสต์คือศีรษะ

11 02 2558 - เอเฟซัส 4:29

อย่าพูดคำหยาบคายเลย แต่ให้พูดในสิ่งที่ดี เพื่อจะได้ให้กำลังใจกับคนที่ต้องการ เพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่ได้ยิน

10 02 2558 - สุภาษิต 15:4

ลิ้นที่เยียวยาเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ลิ้นที่ปลิ้นปล้อน ทำให้ใจแตกสลาย

9 02 2558 - เพลงสดุดี 63:3

ริมฝีปากของข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดียิ่งกว่าชีวิตเสียอีก

8 02 2558 - โรม 7:24-25

ผมนี่น่าสมเพชจริงๆ ใครจะช่วยชีวิตผมให้พ้นจากร่างกายนี้ที่นำความตายมาให้กับผมได้บ้าง ขอบคุณพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

7 02 2558 - โรม 15:30

พี่น้องครับ เป็นเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสตเจ้า และความรักจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมถึงขอร้องคุณให้มาร่วมต่อสู้กับผม คืออธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อผม

6 02 2558 - อาโมส 5:14

ให้แสวงหาความดีไม่ใช่ความชั่วร้าย เพื่อเจ้าจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไป และเพื่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นจะอยู่กับพวกเจ้า เหมือนกับที่เจ้าชอบอ้างนั้น

5 02 2558 - สุภาษิต 21:4

ตาที่หยิ่งยโสและจิตใจที่หยิ่งผยองเป็นบาป มันเป็นเหมือนตะเกียงส่องให้เห็นว่าคนนั้นชั่ว

4 02 2558 - เอเฟซัส 6:24

ขอให้พระเจ้าให้ความเมตตากรุณากับพวกคุณทุกคนที่รักพระเยซูคริสต์เจ้าของเราอย่างไม่เสื่อมคลาย

3 02 2558 - เพลงสดุดี 53:2

พระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์ดูพวกมนุษย์ เพื่อหาว่ายังมีมนุษย์สักคนไหม ที่ทำสิ่งที่ฉลาดและแสวงหาพระเจ้า

2 02 2558 - ยากอบ 1:17

ของดีๆ และยอดเยี่ยมทุกอย่างมาจากพระเจ้า พระองค์เป็นผู้สร้างดวงสว่างต่างๆ ในท้องฟ้า แต่พระองค์ไม่เหมือนกับดวงสว่างเหล่านั้นหรือเงาของมันที่เคลื่อนไหวไปมาหรอกนะ เพราะพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

1 02 2558 - เนหะมีย์ 1:11

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ขอให้หูของพระองค์รับฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ผู้รับใช้ของพระองค์ และรับฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ทั้งหมดของพระองค์ ผู้ที่มีความสุขในการให้เกียรติกับพระองค์ ขอพระองค์มอบความสำเร็จให้กับข้าพเจ้า ผู้รับใช้ของพระองค์ ในวันนี้ด้วยเถิด และทำให้กษัตริย์องค์นี้โปรดปรานข้าพเจ้าด้วยเถิด