มิถุนายน 2563 คลัง

30 06 2563 - อพยพ 6:30

โมเสสได้พูดกับพระยาห์เวห์ว่า “ข้าพเจ้าพูดไม่เก่ง แล้วฟาโรห์จะมาฟังคนอย่างข้าพเจ้าทำไม”

29 06 2563 - ยอห์น 6:29

พระเยซูตอบว่า “ถ้าจะทำให้พระเจ้าพอใจ พวกคุณก็ต้องไว้วางใจคนคนนั้นที่พระเจ้าส่งมา”

28 06 2563 - ลูกา 6:28

อวยพรให้กับคนที่สาปแช่งคุณ อธิษฐานให้กับคนที่โหดร้ายกับคุณ

27 06 2563 - มัทธิว 6:27

มีใครบ้างที่คอยเป็นห่วงคอยกังวล แล้วสามารถต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักชั่วโมงได้

26 06 2563 - ดาเนียล 6:26-27

"ข้า(กษัตริย์ดาริอัสแห่งเปอร์เซีย)ขอออกกฎนี้ว่า ทุกคนในทุกๆจังหวัดทั่วราชอาณาจักรของข้า จะต้องเกรงกลัวและนับถือพระเจ้าของดาเนียล เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ อาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันถูกทำลาย และพระองค์จะปกครองตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด พระองค์ปกป้องและช่วยชีวิต พระองค์ทำหมายสำคัญและสิ่งอัศจรรย์ต่างๆ ในสวรรค์และในโลก และพระองค์เป็นผู้ที่ช่วยชีวิตดาเนียลไว้จากพวกสิงโต”

25 06 2563 - มัทธิว 6:25

"ดังนั้น เราขอบอกคุณว่า ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชีวิตว่าจะมีกินมีดื่มไหม หรือเป็นห่วงร่างกายว่าจะมีเสื้อผ้าใส่ไหม เพราะชีวิตนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารและเสื้อผ้าเท่านั้น"

24 06 2563 - เอเฟซัส 6:24

ขอให้พระเจ้าให้ความเมตตากรุณากับพวกคุณทุกคนที่รักพระเยซูคริสต์เจ้าของเราอย่างไม่เสื่อมคลาย

23 06 2563 - โรม 6:23

เพราะค่าจ้างที่ความบาปจ่ายให้กับเราคือความตาย แต่ของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรานั้นคือชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไป ในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

22 06 2563 - ปฐมกาล 6:22

โนอาห์ก็ทำตามที่พระเจ้าสั่งให้ทำทุกอย่าง

21 06 2563 - 2 ซามูเอล 6:21

"...เราจะเต้นรำและเฉลิมฉลองอยู่ต่อหน้าพระยาห์เวห์"

20 06 2563 - มัทธิว 6:20

แต่ให้เก็บสะสมของมีค่าไว้บนสวรรค์ ที่สนิมและแมลงไม่มีวันทำลายได้ หรือขโมยก็ลักเอาไปไม่ได้ เพราะของมีค่าของคุณอยู่ที่ไหน ใจของคุณก็จะอยู่ที่นั่นด้วย

19 06 2563 - 1 โครินธ์ 6:19-20

พวกคุณไม่รู้หรือว่าร่างกายของพวกคุณเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าให้พระวิญญาณนี้อยู่ในตัวพวกคุณ พวกคุณก็เลยไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองอีกต่อไป เพราะพระเจ้าซื้อพวกคุณมาด้วยราคาแพง ดังนั้นขอให้ใช้ร่างกายของคุณให้เกียรติกับพระเจ้า

18 06 2563 - 2 พงศาวดาร 6:18

แต่พระเจ้า พระองค์จะอาศัยอยู่บนพื้นโลกกับมนุษย์ได้จริง ๆ หรือ เพราะฟ้าสวรรค์หรือแม้แต่สวรรค์ชั้นสูงสุดยังไม่สามารถรองรับพระองค์ได้เลย แล้วนับประสาอะไรกับวิหารแห่งนี้ที่ข้าพเจ้าได้สร้างเล่า

17 06 2563 - โรม 6:17

แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ถึงแม้คุณจะเคยเป็นทาสของความบาปมาก่อน แต่เดี๋ยวนี้คุณได้เชื่อฟังแบบอย่างคำสอนที่พระเจ้าให้ครอบครองคุณนั้นอย่างสุดหัวใจ

16 06 2563 - กาลาเทีย 6:16

(แต่สิ่งที่สำคัญคือ โลกใหม่ที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมา) ขอให้พระเจ้ามีความเมตตากรุณาและให้สันติสุขกับทุกคนที่ใช้ชีวิตตามกฎนี้ ผู้เป็นอิสราเอลแท้ๆของพระเจ้าด้วย

15 06 2563 - มัทธิว 6:15

แต่ถ้าคุณไม่ยอมยกโทษให้คนอื่น พระบิดาของคุณก็จะไม่ยกโทษให้กับบาปของคุณเหมือนกัน

14 06 2563 - กาลาเทีย 6:14

ขอให้ผมอย่าได้โอ้อวดเรื่องอะไรเลย นอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเราเท่านั้น โลกนี้ก็ได้ตายจากผมไปแล้ว และผมเองก็ได้ตายต่อโลกนี้ไปแล้วเหมือนกัน

13 06 2563 - เอเฟซัส 6:13

เพราะอย่างนี้ ให้สวมชุดเกราะที่พระเจ้ามอบให้อย่างเต็มยศ เพื่อคุณจะสามารถยืนหยัดได้เมื่อวันอันชั่วร้ายมาถึง และเมื่อทุกอย่างจบสิ้นแล้ว พวกคุณก็ยังคงยืนหยัดต่อไปได้

12 06 2563 - เอเฟซัส 6:12

เพราะพวกเราไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์ แต่ต่อสู้กับพวกผู้ครอบครอง พวกผู้มีอำนาจ ต่อสู้กับพวกเทพเจ้าที่ครองโลกมืดนี้ และต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วร้ายในโลกฝ่ายวิญญาณ

11 06 2563 - โรม 6:11

พวกคุณก็เหมือนกัน ให้ถือว่าตัวคุณเองตายจากบาปแล้ว และมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั้น

10 06 2563 - กาลาเทีย 6:10

ดังนั้น เมื่อมีโอกาสก็ให้ทำความดีกับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัวที่ไว้วางใจในพระเจ้า

9 06 2563 - 1 ทิโมธี 6:9

คนที่อยากร่ำอยากรวยนั้น ก็จะตกลงไปในการทดลองและกับดัก ความอยากได้ที่โง่ๆ และเต็มไปด้วยอันตรายทั้งหลาย ทำให้เขาจมดิ่งลงสู่ความพินาศและสูญสิ้นไป

8 06 2563 - ปฐมกาล 6:8

มีแต่โนอาห์เท่านั้น ที่พระเจ้าชอบใจ

7 06 2563 - กาลาเทีย 6:7

อย่าโง่ไปหน่อยเลย ไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้หรอก ใครหว่านพืชอะไรลงไป ก็ต้องเก็บเกี่ยวผลของพืชนั้น

6 06 2563 - มัทธิว 6:6

ส่วนคุณ เมื่ออธิษฐานก็ให้เข้าไปในห้อง ปิดประตูและอธิษฐานต่อพระบิดาที่มองไม่เห็นด้วยตา และพระองค์จะมองเห็นสิ่งที่คุณทำเป็นความลับนี้ และให้รางวัลกับคุณ

5 06 2563 - โรม 6:5

เพราะถ้าเราได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในความตายนั้น เราก็จะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการฟื้นขึ้นจากความตายด้วย

4 06 2563 - เอเฟซัส 6:4

พวกคุณที่เป็นพ่อ อย่ายั่วยุลูกของตนให้โกรธ แต่ให้เลี้ยงดูเขาด้วยการอบรมสั่งสอน และเตือนสติตามแนวทางขององค์เจ้าชีวิต

3 06 2563 - โรม 6:3

หรือพวกคุณไม่รู้ว่าการที่เราทำพิธีจุ่มน้ำเข้าในพระเยซูคริสต์นั้น คือการจุ่มเข้าไปในความตายของพระองค์นั่นเอง

2 06 2563 - กาลาเทีย 6:2

ให้แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน เมื่อคุณทำอย่างนั้น คุณก็ได้ทำตามกฎของพระคริสต์จริงๆ

1 06 2563 - มัทธิว 6:1

ระวังให้ดี อย่าทำความดีเพื่ออวดคนอื่น เพราะคุณจะไม่ได้รับรางวัลจากพระเจ้าของคุณที่อยู่บนสวรรค์