اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در نگاه اول، این تقاضای کمک بنظر خیلی متوقعانه میرسد. با این وجود، تحقیقات بیشتر نشان میدهد که این فریاد دادخواهی براستی از روی ناامیدی و عَجز است. آیا شما در چنین موقعیتی بوده اید؟ من که مطمئنا در چنین موقعیتی بوده ام و مرتباً از دوستانم نیز میشنوم که الآن در چنین وضعیتی بسر میبرند. اما بخوانید که این آیه چه طوری تمام میشود! راز دوام آوردن در برابر عذاب و رنج طولانی چیست؟ من ایمان دارم که این سه چیز مهم هستند:۱) در دعاهای مان با خدا روراست باشیم،۲) مطمئن باشیم که خدا دعاهای مان را میشنود و برایمان فکر میکند، حتی وقتی که از درد و دلزدگی به جیلیز و ویلیز افتاده باشیم. و۳) در دعاهای خود، خدا را خالصانه و بی ریا بستاییم، حتی در زمانهایی که اوضاع بنظر تیره و تاریک میرسد. این یک فرمول جادویی نیست، اما فرمولی است که بوسیله روح الهی الهام شده است ـــ آنرا در مزمور۴ جستجو کنید!

دعای من

ای خداوند، لطفاً فریاد مرا برای تسکین آلامم بشنو، همچنین برای عزیزانم دعا میکنم تا انها را از عذاب، بارها، و رنج برهانی. خواهش میکنم با طرق معجزه آسا و عجیب خودت، به ما پاسخ بده تا نه فقط از آلام مان تسکین یابیم، بلکه تو در زندگی مان جلال یابی. در اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات