ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในครั้งแรกที่ฟังคำร้องขอให้ช่วยนี้ รู้สึกเหมือนกับเรียกร้องมากไป แต่พอสังเกตุดูดีๆ ถึงรู้ว่านี่เป็นคำร้องขอของคนที่สิ้นหวังจริงๆ คุณเคยเป็นแบบนี้ไหม ผมก็เคยเป็นและก็ได้ยินบ่อยๆ จากคนที่กำลังสิ้นหวังอยู่ในขณะนี้ด้วย แต่ลองอ่านหนังสือนี้ดูนะว่ามันจบยังไง อะไรคือเคล็ดลับที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ได้ ก็มีหัวใจหลักๆอยู่สามข้อ 1. ให้มีชีวิตที่สัตย์ซื่อในการอธิษฐานต่อพระเจ้า 2.ให้มั่นใจว่าพระเจ้าฟังและใส่ใจเรา แม้เราจะอธิษฐานคร่ำครวญอย่างไม่เป็นคำ เพราะความเจ็บปวดและผิดหวัง 3. เมื่อเราอธิษฐานนั้น ก็ให้สรรเสริญพระเจ้าจากใจด้วย แม้ว่าทุกอย่างจะดูแย่ไปหมด ทั้งสามข้อนี้ไม่ใช่สูตรวิเศษอะไร แต่มันช่วยให้จิตวิญญาณเราตื่นตัวขึ้น ลองอ่านสดุดีบทที่ 4 ดูนะครับ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดฟังคำร้องขอของข้าพเจ้าด้วย รวมทั้งช่วยคนเหล่านั้นที่ข้าพเจ้ารัก ให้หลุดพ้นจากความเจ็บปวด จากภาระหนัก และจากความทุกข์ทรมาน โปรดตอบแบบให้มันเหลือเชื่อจนข้าพเจ้างง อ้าปากค้างไปเลย เพื่อไม่ใช่แค่ข้าพเจ้าจะได้พ้นทุกข์ แต่เพื่อพระองค์จะได้รับเกียรติด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น