இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கும் நம்மில் உதவிக்கான இந்த அழுகையின் விண்ணப்பம் மிகவும் கட்டாயமாக கொடுக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுதலாய் முதலாவது தோன்றுகிறது . நாம் கூர்ந்து கவனிக்கும் போது இது உண்மையில் விரக்தியின் அழுகை என காட்டுகிறது - நெருக்கத்தில் இருந்த எனக்கு விசாலமுண்டாக்கினீர்; எனக்கு இரங்கி என் விண்ணப்பத்தைக் கேட்டருளும். நீங்கள் இந்த சூழ்நிலையில் இருந்திருக்கிறீர்களா? நான் நிச்சயமாக அந்த நிலையில் இருந்திருக்கிறேன், இப்போது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருப்பவர்களிடமிருந்து நான் தொடர்ந்து இந்த ஜெபத்தை கேட்கிறேன். ஆனால், இயேசுவுக்குள் உள்ள அன்பான நண்பரே, இந்த முழு சங்கீதமும் எப்படி என்பதைப் படியுங்கள். நீண்ட வேதனையில் உயிர் வாழ்வதன் ரகசியம் என்ன? மூன்று விஷயங்கள் முக்கியமானவை என்று நான் நம்புகிறேன், அவை இந்த சங்கீதத்தில் காணப்படுகின்றன: 1.தேவனுடனான நமது உண்மையும், உத்தமுமான ஜெப வாழ்க்கை (சங்கீதம் 4:1-2). 2.நம்முடைய ஜெபங்கள் வலி மற்றும் விரக்தி நிறைந்ததாய் இருக்கும்போது கூட தேவன் செவிக்கொடுகிறார் , அக்கறை காட்டுகிறார் என்ற நம்பிக்கை (சங்கீதம் 4:3-5). 3.விஷயங்கள் இருண்டதாகத் தோன்றினாலும், மற்றவர்கள் நம்மை எதிர்க்கும்போதும், தேவன் தொலைவில் இருப்பதாக உணரும்போதும் கூட நம்முடைய ஜெபங்களில் தேவனுக்கான உண்மையான துதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது (சங்கீதம் 4:6-8). ஜெபத்திற்கான அத்தகைய அணுகுமுறை ஒரு மாய சூத்திரம் அல்ல, ஆனால் பரிசுத்த ஆவியினால் வழிநடத்தப்பட்ட ஒன்று - சங்கீதம் 4:1-8 முடிய உள்ள வசனப் பகுதியை பாருங்கள்!

என்னுடைய ஜெபம்

தேவனே , அவர்களின் நம்பிக்கையின் காரணமாக அவர்களின் சுமைகளிலிருந்தும் துன்பங்களிலிருந்தும் வேதனையில் இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நிவாரணம் மற்றும் நிவாரணத்திற்கான எங்கள் அழுகையை தயவுசெய்து கேளுங்கள். தயவு செய்து ஆச்சரியமான மற்றும் அதிசயமான வழிகளில் பதிலளிக்கவும், இதனால் நாங்கள் நிம்மதியடைவது மாத்திரமல்ல , அதினால் உம்மை மகிமைப்படுத்தவும் கூடும். நீர் சாதாரண மற்றும் விரக்தியடைந்த மக்களின் வாழ்க்கையில் வேலை செய்வதைப் பார்ப்பவர்கள், அவர்கள் எங்களை கேலி செய்தாலும், உங்களிடம் அடைக்கலம் தேட வர வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபம் செய்கிறோம். தயவு செய்து, அன்பான ஆண்டவரே, உமது மக்களைக் கேலி செய்பவர்களும், பொய்யான தெய்வங்களைத் தேடுபவர்களும், உங்களைக் கனப்படுத்த விரும்புவோர் மீது வெற்றிபெற அனுமதிக்காதீர்கள். இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென்.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

கருத்து