ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกนี้บ่อยครั้งช่างไม่เป็นมิตรกับคนของพระเจ้าเลย แต่พระเจ้าก็อยากให้ลูกๆของพระองค์รู้ว่า พวกเขาไม่ได้ถูกลอยแพ เพราะพระองค์อยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้เลยว่า ไม่ว่าคนอื่นจะมีวิญญาณอะไรอยู่ด้วยก็ตาม พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยิ่งใหญ่กว่า มีฤทธิ์มากกว่า และมีสง่าราศีมากกว่า เราชนะอยู่แล้ว เพราะพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าอำนาจใดๆ ที่เราจะต้องเผชิญ เราจะมีชัยชนะเหนืออำนาจต่างๆ วิญญาณต่างๆ หรือศัตรูของเราอย่างแน่นอน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจ ความกล้า และความเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตที่กล้าหาญเพื่อสง่าราศีของพระองค์ และทำทุกสิ่งตามใจพระองค์ ขอบคุณที่ให้กำลังกับข้าพเจ้าที่จะมีชีวิตอย่างผู้ชนะผ่านทางพระวิญญาณที่อยู่ในตัวข้าพเจ้า ขอพระองค์ได้รับสง่าราศี ความยิ่งใหญ่และคำสรรเสริญ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น