ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระสัญญาของพระเจ้านั้นยืนยงมาหลายยุคหลายสมัย พระองค์ได้ทำตามสัญญาเหล่านั้นในหลายๆรูป พระองค์ได้ลงโทษประเทศที่ชั่วร้าย ได้ไถ่อิสราเอลตามสัญญาของพระองค์ และส่งพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่สำหรับทุกคน แต่ที่สำคัญที่สุด พระเยซูยืนอยู่ที่สุดปลายของประวัติศาสตร์แล้ว รอที่จะกลับมา และนำการไถ่ที่สมบูรณ์แบบมาให้คนของพระเจ้า และนำความรอดมาให้ทุกคนที่รอคอยการกลับมาของพระองค์ (2ตธ4:8)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ครอบครอง ข้าพเจ้าเห็นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นมากมายในโลกนี้ ข้าพเจ้ากระหายหาความจริง ความชอบธรรม และความยุติธรรมที่จะมีชัยเหนือความชั่วร้ายและความไม่ยุติธรรมที่เกิดกับคนที่หลงหายในยุคนี้ ตอนที่ข้าพเจ้ากระหายหาการกลับมาของพระเยซู จิตใจของข้าพก็แตกสลายต่อคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเยซู และไม่ยอมทำตามใจพระองค์ องค์เจ้าชีวิตที่รัก ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์เกิดขึ้นในโลกนี้เหมือนกับที่บนสวรรค์ และขอให้สิ่งที่พระองค์ต้องการเกิดขึ้นจริง โดยเริ่มขึ้นในตัวข้าพเจ้าก่อน อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น