ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราอ่านหนังสือกิจการ เราจะเห็นว่าเหล่าสาวกมีความชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากลำบาก "เพื่อพระนามของพระองค์" เนื่องจากพระเยซูได้มีชัยเหนือความทุกข์ทรมานอย่างนั้นแล้ว เราควรถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่จะร่วมทุกข์ทรมานกับพระองค์ด้วย ไม่ได้พูดถึงแค่ทนลำบาก เราจะปิดปากคนนอกที่ขี้สงสัยได้เมื่อเรายืนหยัดและผ่านความกดดันอันร้อนแรงไปได้ ดังนั้นให้รักษาคุณสมบัติของลูกพระเจ้าไว้เมื่อตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน และให้มีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอ เพราะเราได้เห็นแบบอย่างจากพระเยซู และลูกๆ ของพระเจ้าที่ยังคงสัตย์ซื่อแม้ต้องแลกกับชีวิตของพวกเขาก็ตาม

Thoughts on Today's Verse...

When we read the book of Acts, we find the disciples overjoyed at suffering "for the sake of the name." Since Jesus has already victoriously passed through that kind of ordeal, we should consider it a privilege to share in his sufferings, not just a hardship. The truth of our commitment is often best shown to the skeptical when we are "under fire." So let's keep our character when under attack and rejoice because we've seen in Jesus what happens when God's children are faithful even at the cost of their lives.Enjoy this taste of the Video Bible of Philippians 1 and get a feel for Paul's circumstances and the context of our verse and Paul's passion:

Courtesy of friends at TheVideoBible.com and their ongoing efforts to make the whole Bible available visually.คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ชื่อที่พระองค์ตั้งให้กับพระบุตรของพระองค์ว่า"เยซู"นั้น ช่างเป็นชื่อที่เลอค่ายิ่งจริงๆ ขอให้ชื่อของพระเยซูนั้นได้รับการยกย่องเชิดชูทั่วแผ่นดินโลกและสวรรค์ทุกชั้นฟ้า จนกว่าหัวใจทุกดวงจะยอมรับว่าพระเยซูคือองค์เจ้าชีวิตที่แท้จริง อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

What a precious name you have given to your son, O Lord. May it be exalted in all the earth and throughout all the heavens, until every heart knows that he is truly Lord. In Jesus name, and for his glory, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 1:29

ความคิดเห็น