ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราอ่านหนังสือกิจการ เราจะเห็นว่าเหล่าสาวกมีความชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากลำบาก "เพื่อพระนามของพระองค์" เนื่องจากพระเยซูได้มีชัยเหนือความทุกข์ทรมานอย่างนั้นแล้ว เราควรถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่จะร่วมทุกข์ทรมานกับพระองค์ด้วย ไม่ได้พูดถึงแค่ทนลำบาก เราจะปิดปากคนนอกที่ขี้สงสัยได้เมื่อเรายืนหยัดและผ่านความกดดันอันร้อนแรงไปได้ ดังนั้นให้รักษาคุณสมบัติของลูกพระเจ้าไว้เมื่อตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน และให้มีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอ เพราะเราได้เห็นแบบอย่างจากพระเยซู และลูกๆ ของพระเจ้าที่ยังคงสัตย์ซื่อแม้ต้องแลกกับชีวิตของพวกเขาก็ตาม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ชื่อที่พระองค์ตั้งให้กับพระบุตรของพระองค์ว่า"เยซู"นั้น ช่างเป็นชื่อที่เลอค่ายิ่งจริงๆ ขอให้ชื่อของพระเยซูนั้นได้รับการยกย่องเชิดชูทั่วแผ่นดินโลกและสวรรค์ทุกชั้นฟ้า จนกว่าหัวใจทุกดวงจะยอมรับว่าพระเยซูคือองค์เจ้าชีวิตที่แท้จริง อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น