ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราอ่านหนังสือกิจการ เราจะเห็นว่าเหล่าสาวกมีความชื่นชมยินดีในความทุกข์ทรมาน "เพื่อพระนามพระองค์" ตั้งแต่พระเยซูได้ผ่านความเจ็บปวดอย่างผู้มีชัยชนะ เราควรจะคิดว่าเป็นสิทธิพิเศษที่จะมีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานของพระองค์ เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงความยากลำบาก ความมุ่งมั่นที่แท้จริงของเรามักจะเห็นชัดที่สุดคือเมื่อเราเจอกับความยากลำบาก ดังนั้นขอให้รักษาลักษณะของเราเมื่ออยู่ภายใต้การโจมตีและให้มีความชื่นชมยินดี เพราะเราได้เห็นแล้วในพระเยซู และได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลูกๆ ของพระเจ้าซื่อสัตย์แม้ต้องแลกด้วยชีวิตของพวกเขา

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า พระนามที่พระองค์ให้พระบุตรช่างมีค่ายิ่ง ขอให้พระนามนั้นเป็นที่ยกย่องสรรเสริญในแผ่นดินโลกและทั่วทุกชั้นฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย จนกว่าหัวใจทุกคนรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแท้จริง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น