ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

น่าแปลกนะครับ หลายครั้งคนที่กำลังเรียกคนอื่นให้กลับใจมักจะอ้างถึงข้อพระคัมภีร์นี้ ทั้งๆ ที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นข้อที่เขียนขึ้นถึงคริสเตียนที่ไม่มีใจกระตือรือร้นแล้ว และต้องการคืนดีในสายสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้า ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อ เราต้องขอให้พระเยซูเข้ามาในหัวใจของเรา บ้านของเรา และชีวิตของเรา ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่อยู่ที่นั่น เพียงแต่ว่าพระองค์กำลังรอคอยคำเชิญของเรา — พระองค์จะไม่โผล่พรวดเข้ามา พระองค์เพียงแค่อยู่ในใจที่ต้อนรับพระองค์เท่านั้น!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์และพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์อยากจะมีส่วนร่วมในการนมัสการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ๆในทุกลมหายใจเข้าออก แต่ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าไม่ได้ใส่ใจหรือรู้สึกซาบซึ้งในการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ ในวันนี้ข้าพเจ้าขอเชิญพระองค์ให้เข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้า และเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระองค์ การปลอบประโลม และอำนาจ ข้าพเจ้าอยากที่จะอยู่เพื่อพระองค์และอยู่กับพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ให้พระเยซูมาเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อธิษฐานขอบพระคุณและสรรเสริญในนามของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น