กุมภาพันธ์ 2555 คลัง

29 02 2555 - ลูกา 2:29-30

“ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ตอนนี้ขอให้ปลดปล่อยทาสคนนี้ให้ไปเป็นสุขได้แล้ว ตามที่พระองค์ได้บอกไว้ เพราะดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็นความรอด"

28 02 2555 - เยเรมีย์ 2:28

แล้วไหนละ พวกพระที่เจ้าทำขึ้นมาให้กับตัวเอง ให้พวกมันลุกขึ้นมาช่วยพวกเจ้าตอนที่เจ้ามีปัญหาสิ ยูดาห์ เพราะเจ้ามีพระตั้งมากมายเท่ากับจำนวนเมืองของเจ้า

27 02 2555 - ดาเนียล 2:27-28

ดาเนียลตอบพระองค์ว่า “พวกผู้รู้ พวกทำสะเดาะเคราะห์ พวกหมอดู และพวกโหร ไม่สามารถเปิดเผยความลับนี้ให้กับพระองค์ได้หรอก มีแต่พระเจ้าบนฟ้าสวรรค์ที่สามารถเปิดเผยเรื่องลับๆได้ "

26 02 2555 - ยากอบ 2:26

ดูอย่างร่างกายที่ไม่มีวิญญาณสิ ก็ตายแล้ว ความเชื่อที่ไม่มีการกระทำก็ตายแล้วเหมือนกัน

25 02 2555 - ยอห์น 2:24-25

แต่พระเยซูก็ไม่ได้ไว้ใจพวกเขา เพราะพระองค์รู้จักมนุษย์ทุกคนดี ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอกพระองค์ว่ามนุษย์เป็นอย่างไรเพราะพระองค์รู้จักความคิดของมนุษย์ดี

24 02 2555 - ปฐมกาล 2:24

เพราะเหตุนี้ ผู้ชายจึงได้ละพ่อแม่ของเขา และไปผูกพันอยู่กับเมียของเขา และทั้งสองคนก็กลายเป็นร่างเดียวกัน

23 02 2555 - กิจการ 2:23

พระเจ้าได้วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ที่จะมอบพระเยซูให้กับพวกคุณ และด้วยความช่วยเหลือของพวกคนชั่วนอกกฎหมาย พวกคุณก็ได้ฆ่าพระองค์ คือได้ตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขน

22 02 2555 - อิสยาห์ 2:22

อย่าได้หวังพึ่งในมนุษย์เลย พวกเขาหายใจแค่ชั่วครู่ พวกเขาจะช่วยอะไรใครได้

21 02 2555 - โยเอล 2:21

แผ่นดินเอ๋ย อย่ากลัวเลย ให้รื่นเริงยินดีและเฉลิมฉลองกันเถอะ เพราะพระยาห์เวห์ได้ทำสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่

20 02 2555 - กาลาเทีย 2:20

ผมได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนจนตายไปพร้อมกับพระคริสต์ คนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ตัวผมแล้วแต่เป็นพระคริสต์ต่างหากที่อยู่ในตัวผม ชีวิตที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นชีวิตที่ไว้วางใจในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ที่รักผมและเสียสละชีวิตให้ผม

19 02 2555 - โฮเชยา 2:19-20

เราจะแต่งงานกับเจ้าตลอดไป เราจะแต่งงานกับเจ้า และให้ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ความรักอันมั่นคง และความเห็นอกเห็นใจกับเจ้า เราจะแต่งงานกับเจ้า และให้ความสัตย์ซื่อกับเจ้า แล้วเจ้าจะได้รู้จักพระยาห์เวห์จริงๆ”

18 02 2555 - ปฐมกาล 2:18

พระยาห์เวห์พระเจ้าพูดว่า “มันไม่ดีที่จะให้ผู้ชายคนนี้อยู่คนเดียว เราจะสร้างผู้ช่วยคนหนึ่งที่เหมือนกับเขาให้กับเขา”

17 02 2555 - อิสยาห์ 2:17-18

มนุษย์ที่เย่อหยิ่งจองหองจะถูกทำให้ถ่อมลง ความหยิ่งยโสของทุกคนจะถูกทำให้ตกต่ำลง ในวันนั้น จะมีแต่พระยาห์เวห์เท่านั้นที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญ แต่พวกรูปเคารพทั้งหลาย จะหมดสิ้นไป

16 02 2555 - มาลาคี 2:16

พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล พูดว่า “ที่เราพูดอย่างนี้ ก็เพราะเราเกลียดการหย่าร้าง และเกลียดคนที่ปกปิดเสื้อผ้าของเขาด้วยรอยของความเหี้ยมโหด”พระยาห์เวห์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นพูดอย่างนั้น ดังนั้นให้ระวังจิตใจของพวกเจ้าและอย่าได้นอกใจเมีย

15 02 2555 - ฟิลิปปี 2:14-15

ให้ทำทุกอย่างโดยไม่บ่นหรือเถียงกัน เพื่อพวกคุณจะได้ไม่มีที่ติ และบริสุทธิ์ พวกคุณจะได้เป็นลูกของพระเจ้าที่ไม่มีตำหนิเลย ทั้งๆ ที่คนรอบข้างคดโกง และวิปริตผิดเพี้ยนไปหมดแล้ว แต่พวกคุณจะได้ส่องแสงอยู่ท่ามกลางพวกเขาเหมือนกับแสงสว่างต่างๆ ในท้องฟ้าที่ส่องสว่างเข้ามาในโลกมืด

14 02 2555 - ฮาบากุก 2:14

แล้วโลกนี้จะเต็มไปด้วยคนที่รู้จักพระบารมีของพระยาห์เวห์ เหมือนกับน้ำที่เต็มทะเล

13 02 2555 - โยเอล 2:13

ให้ฉีกใจของเจ้า ไม่ใช่ฉีกเสื้อผ้า ให้กลับมาหาพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกเจ้า เพราะพระองค์มีเมตตาปราณี อดทนนาน พระองค์มีความรักที่ยิ่งใหญ่ และพร้อมเสมอที่จะเปลี่ยนใจไม่ลงโทษ

12 02 2555 - เยเรมีย์ 2:12-13

ฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย ให้ตกตะลึงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ให้สะดุ้งกลัว และหมดเรี่ยวแรงไป” พระยาห์เวห์พูดไว้ว่าอย่างนี้แหละ “ที่เราพูดอย่างนี้ เพราะคนของเราได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายต่อเราสองอย่าง คือ พวกเขาได้ละทิ้งเราซึ่งเป็นน้ำพุที่ไหลริน เพื่อจะได้ขุดแอ่งเก็บน้ำสำหรับตัวเอง แต่แอ่งน้ำพวกนั้นเป็นแอ่งน้ำแตกที่กักเก็บน้ำไม่ได้

11 02 2555 - สุภาษิต 2:11

ความสุขุมรอบคอบจะปกป้องตัวเจ้า ความคิดรอบคอบจะเฝ้าดูแลตัวเจ้าไว้

10 02 2555 - เอเฟซัส 2:10

เพราะเราเป็นผลงานของพระเจ้า ที่พระองค์สร้างผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ เพื่อให้เราทำสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วให้เราทำ

9 02 2555 - ฮาบากุก 2:9

นี่ เจ้า ที่ร่ำรวยจากการฉ้อโกงคนอื่น เจ้า คิดว่าเจ้ากำลังทำรังอยู่สูงพ้นจากอันตราย แต่ความจริงแล้วการฉ้อโกงนั้น กลับนำความพินาศมาสู่ทั้งบ้านของเจ้า

8 02 2555 - เอเฟซัส 2:8-9

ที่พวกคุณรอดนั้นเป็นเพราะความเมตตากรุณาของพระเจ้า ผ่านมาทางความเชื่อของคุณ ไม่ได้มาจากตัวของพวกคุณเอง แต่เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้า มันไม่ได้เป็นผลมาจากการกระทำของใคร เพื่อจะได้ไม่มีใครโอ้อวดได้

7 02 2555 - ปฐมกาล 2:7

พระยาห์เวห์พระเจ้าได้ปั้นมนุษย์ผู้ชาย ขึ้นจากผงดินบนพื้น พระองค์ปล่อยลมหายใจเข้าไปในจมูกของชายคนนั้น เป็นลมหายใจแห่งชีวิต และชายคนนั้นก็มีชีวิตขึ้นมา

6 02 2555 - โคโลสี 2:6-7

พวกคุณได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไร ก็ขอให้ใช้ชีวิตร่วมกันกับพระองค์ต่อไปอย่างนั้น คือเหมือนกับที่พวกคุณได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้ว ก็ให้วางรากลงไปในพระองค์ ให้พระองค์เป็นรากฐานของคุณ ให้ยึดมั่นในความเชื่อ และให้ขอบคุณพระเจ้าอย่างล้นเหลือ

5 02 2555 - ฟิลิปปี 2:5-6

ให้พวกคุณคิดแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์คือ ถึงแม้พระองค์จะมีสภาพเป็นพระเจ้า พระองค์ก็ไม่ได้คิดที่จะใช้ความเท่าเทียมกับพระเจ้าของพระองค์เพื่อผลประโยชน์ของพระองค์เองเลย

4 02 2555 - เอเฟซัส 2:4-5

แต่พระเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีต่อเรา พระองค์จึงให้เรามีชีวิตอยู่คู่กับพระคริสต์ทั้งๆ ที่เราเคยตายไปแล้ว เพราะไม่เชื่อฟัง (ที่พวกคุณรอดนั้น ก็เพราะความเมตตากรุณาของพระเจ้า)

3 02 2555 - ฟิลิปปี 2:3

อย่าทำอะไรแบบชิงดีชิงเด่นกัน หรือเพราะหลงคิดว่าตัวเองเก่ง แต่ให้ถ่อมตัวลง และมองคนอื่นว่าสำคัญกว่าตัวเอง

2 02 2555 - โยนาห์ 2:1-2

โยนาห์อธิษฐานต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาจากในท้องปลา เขาพูดว่า “ในยามที่ข้าพเจ้าตกทุกข์ได้ยาก ข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือจากพระยาห์เวห์ พระองค์ก็ตอบข้าพเจ้า จากแดนคนตาย ข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือ แล้วพระองค์ก็ได้ยินเสียงของข้าพเจ้า

1 02 2555 - 1 ยอห์น 2:1-2

ลูกๆ ที่รัก ผมเขียนสิ่งเหล่านี้ถึงพวกคุณ เพื่อพวกคุณจะได้ไม่ทำบาป แต่ถ้าใครทำบาป เราก็มีพระเยซูคริสต์ผู้ซื่อสัตย์ที่แก้ตัวแทนเราต่อหน้าพระบิดา พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่จัดการกับบาปของเรา และไม่ใช่แต่ความบาปของเราเท่านั้นแต่รวมถึงบาปของคนทั้งโลกด้วย