มกราคม 2564 คลัง

31 01 2564 - เพลงสดุดี 84:11

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์เป็นดวงอาทิตย์ และเป็นโล่กำบัง พระองค์ให้ความดีความชอบและเกียรติยศ พระองค์ไม่เคยหวงของดีๆไว้จากคนที่ใช้ชีวิตอย่างไร้ที่ติ

30 01 2564 - สุภาษิต 19:21

มนุษย์มีแผนมากมายในใจ แต่แผนที่สำเร็จคือแผนของพระยาห์เวห์

29 01 2564 - เพลงสดุดี 22:5

พวกเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ และได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ พวกเขาวางใจในพระองค์ พวกเขาจึงไม่ผิดหวัง

28 01 2564 - เพลงสดุดี 1:4

แต่คนชั่วจะไม่เป็นอย่างนั้น พวกเขาจะเป็นเหมือนแกลบที่ลมพัดปลิวฟุ้งไป

27 01 2564 - เพลงสดุดี 1:3

เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล ใบจะไม่เหี่ยวเฉา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำ จะประสบผลสำเร็จ

26 01 2564 - เพลงสดุดี 1:2

แต่ เขามีความสุขในคำสอนของพระยาห์เวห์ เขาเฝ้าครุ่นคิดถึงแต่คำสอนของพระองค์ทั้งวันทั้งคืน

25 01 2564 - เพลงสดุดี 1:1

คนอย่างนี้มีเกียรติจริงๆ คือ คนที่ไม่ทำตามคำแนะนำของคนชั่ว คนที่ไม่เดินในทางของคนผิดบาป คนที่ไม่เข้าไปนั่งอยู่ในที่ของคนที่หยิ่งยโส

24 01 2564 - เพลงสดุดี 29:2

สรรเสริญพระยาห์เวห์สำหรับชื่ออันมีสง่าราศีของพระองค์ ให้ก้มกราบลงต่อหน้าพระยาห์เวห์ในวิหารอันสง่างามของพระองค์

23 01 2564 - 2 โครินธ์ 12:9

แต่พระองค์ก็บอกว่า “ความเมตตากรุณาของเรามีเพียงพอแล้วสำหรับเจ้า เมื่อเจ้าอ่อนแอฤทธิ์อำนาจของเราก็ทำงานได้อย่างเต็มที่” ดังนั้น ผมจึงยินดีที่จะโอ้อวดถึงความอ่อนแอของผม เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในผม

22 01 2564 - โรม 5:9-10

ตอนนี้พระเจ้ายอมรับเราแล้วเพราะเลือดของพระคริสต์ ยิ่งกว่านั้นเราจะรอดพ้นจากความโกรธของพระเจ้าเพราะพระคริสต์อย่างแน่นอน ขนาดตอนที่เราเป็นศัตรูกับพระเจ้า ความตายของพระบุตรยังทำให้เรากลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้เลย แล้วตอนนี้เราได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าแล้ว ดังนั้นชีวิตของพระบุตรจะต้องทำให้เราได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้าได้อย่างแน่นอน

21 01 2564 - โรม 5:8

แต่พระเจ้าได้แสดงความรักต่อเรา โดยยอมส่งพระคริสต์มาตายเพื่อเรา ทั้งๆ ที่เรายังเป็นคนบาปอยู่

20 01 2564 - โรม 5:6-7

เพราะในเวลาที่เรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั้นเอง พระเยซูก็ได้มาตายเพื่อเป็นประโยชน์กับคนชั่วอย่างเรา คนที่ยอมตายเพื่อคนซื่อสัตย์นั้นหายากมาก แต่อาจจะมีบางคนกล้าตายเพื่อคนที่ดีๆ

19 01 2564 - โรม 5:5

ความหวังนั้นไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลย เพราะพระเจ้าได้เทความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเรา ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ให้กับเราไว้

18 01 2564 - โรม 5:3-4

นอกจากนั้น เรายังชื่นชมยินดีกับความทุกข์ยากต่างๆ ที่เราได้รับด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากต่างๆ จะทำให้เราเรียนรู้ที่จะอดทน ความอดทนนี้จะทำให้เราเกิดความไว้วางใจ ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นของแท้ ซึ่งจะทำให้เราเกิดความหวัง

17 01 2564 - โรม 5:1-2

พระเจ้านับว่าเราเป็นคนที่พระองค์ยอมรับเพราะเราไว้วางใจ จึงเกิดความสงบสุขระหว่างเรากับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา พระเยซูนำเราเข้าสู่ความเมตตากรุณาที่เรามีอยู่นี้ แล้วเราก็ยังโอ้อวดอย่างชื่นชมยินดีในความหวังที่เราจะได้รับเกียรติจากพระเจ้า

16 01 2564 - สุภาษิต 10:11

ปากของคนที่ทำตามใจพระเจ้าเป็นน้ำพุแห่งชีวิต แต่ปากของคนชั่วซ่อนเร้นความทารุณไว้

15 01 2564 - เพลงสดุดี 100:5

เพราะพระยาห์เวห์นั้นดี ความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ตลอดไป ความสัตย์ซื่อของพระองค์จะคงอยู่ทุกชั่วอายุ

14 01 2564 - เพลงสดุดี 100:4

ให้ผ่านประตูทั้งหลายของพระองค์เข้ามาด้วยการขอบคุณ ให้เข้ามาในลานวิหารทั้งหลายของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ ให้ขอบคุณพระองค์และสรรเสริญชื่อของพระองค์เถิด

13 01 2564 - เพลงสดุดี 100:3

ให้รู้ไว้เถิดว่า พระยาห์เวห์ เป็นพระเจ้า พระองค์สร้างเราขึ้นมา เราจึงเป็นของพระองค์ เราเป็นชนชาติของพระองค์ เป็นแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์

12 01 2564 - เพลงสดุดี 100:2

ให้นมัสการพระยาห์เวห์ด้วยความร่าเริง และเข้ามาร้องเพลงด้วยความชื่นบานต่อหน้าพระองค์

11 01 2564 - เพลงสดุดี 100:1

ทั่วทั้งแผ่นดินโลกเอ๋ย โห่ร้องด้วยความยินดีให้กับพระยาห์เวห์

10 01 2564 - สุภาษิต 16:9

มนุษย์วางแผนในใจสำหรับเส้นทางของตน แต่พระยาห์เวห์เป็นผู้กำหนดทุกย่างก้าวของเขา

9 01 2564 - อิสยาห์ 2:22

อย่าได้หวังพึ่งในมนุษย์เลย พวกเขาหายใจแค่ชั่วครู่ พวกเขาจะช่วยอะไรใครได้

8 01 2564 - เพลงคร่ำครวญ 3:25

พระยาห์เวห์ดีกับคนที่รอคอยพระองค์ พระยาห์เวห์ดีกับคนที่แสวงหาพระองค์

7 01 2564 - เพลงคร่ำครวญ 3:22-23

แน่นอน ความรักของพระยาห์เวห์ไม่มีวันสิ้นสุด แน่นอน ความเมตตาของพระองค์ไม่มีวันหมดสิ้น พวกมันเริ่มต้นใหม่ในทุกๆเช้า ความซื่อสัตย์ของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่

6 01 2564 - เพลงสดุดี 104:33-34

ข้าพเจ้าจะร้องเพลงให้กับพระยาห์เวห์ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของข้าพเจ้า ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังคงอยู่ ขอให้พระองค์มีความสุขในคำพูดเหล่านี้ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความสุขในพระยาห์เวห์

5 01 2564 - อิสยาห์ 26:9

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าใฝ่ฝันถึงพระองค์ในตอนกลางคืน จิตวิญญาณภายในตัวข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ตอนรุ่งอรุณ

4 01 2564 - เอเฟซัส 4:24

คำสอนนี้ยังบอกอีกว่าให้สวมคนใหม่นั้นที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนพระองค์ เพื่อจะได้มีชีวิตที่พระเจ้าชอบใจ เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ตามความจริงที่เราสอนนั้น

3 01 2564 - เอเฟซัส 4:23

คำสอนนั้นยังสอนให้คุณยอมให้พระเจ้าสร้างความคิดและจิตใจของคุณขึ้นมาใหม่

2 01 2564 - เอเฟซัส 4:22

คำสอนนั้นบอกให้พวกคุณกำจัดตัวตนเก่าๆ ที่ถูกตัณหาชักนำให้หลงและเสื่อมไป

1 01 2564 - สุภาษิต 21:30

ถึงจะมีสติปัญญา ความเข้าใจ และคำปรึกษาดีแค่ไหนก็ตาม ก็ช่วยไม่ได้หรอก ถ้าพระยาห์เวห์ต่อต้านเจ้า