กุมภาพันธ์ 2564 คลัง

28 02 2564 - 1 ยอห์น 4:4

ลูกๆ เอ๋ย พวกคุณเป็นของพระเจ้า จึงมีชัยชนะเหนือพวกศัตรูของพระคริสต์ เพราะพระเจ้าที่อยู่ในพวกคุณยิ่งใหญ่กว่ามารที่อยู่ในโลกนี้

27 02 2564 - อิสยาห์ 41:13

เพราะ เรา ยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้ากำลังจับมือขวาของเจ้าไว้ เป็นเราเอง ที่กำลังพูดกับเจ้าว่า ‘ไม่ต้องกลัวเราจะช่วยเจ้า’”

26 02 2564 - อิสยาห์ 41:10-11

ไม่ต้องกลัว เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่ากลัวเลย เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะทำให้เจ้ามีกำลัง ใช่แล้ว เราจะช่วยเจ้า เราจะพยุงเจ้าด้วยมือขวาแห่งชัยชนะของเรา ดูสิ คนทั้งหลายที่โกรธเคืองเจ้าจะได้รับความอับอายขายหน้า พวกนั้นที่ต่อต้านเจ้าจะเป็นอย่างกับศูนย์และพินาศไป

25 02 2564 - กันดารวิถี 6:24-26

“ขอให้พระยาห์เวห์อวยพรเจ้าและปกป้องดูแลเจ้า ขอให้ใบหน้าของพระยาห์เวห์ส่องลงบนเจ้าและเอ็นดูเจ้า ขอให้พระยาห์เวห์มองเจ้าด้วยความเมตตาปรานีและให้ความสงบสุขกับเจ้า”

24 02 2564 - เพลงสดุดี 138:8

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์จะแก้แค้นแทนข้าพเจ้า ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์คงอยู่ตลอดไป ขออย่าได้ทอดทิ้งพวกเราผู้ที่พระองค์สร้างขึ้นมากับมือ

23 02 2564 - อพยพ 15:6

ข้าแต่พระยาห์เวห์ มือขวาของพระองค์ มีพลังยิ่งใหญ่นัก ข้าแต่พระยาห์เวห์ มือขวาของพระองค์ ทำให้ศัตรูแตกเป็นเสี่ยงๆ

22 02 2564 - ฮีบรู 10:24-25

ขอให้เราทุกคนพิจารณากันและกัน เพื่อจะได้กระตุ้นกันให้มีความรักและทำแต่ความดี ขออย่าให้เราทิ้งการประชุมไปเหมือนกับที่บางคนทำอยู่ แต่ให้กำลังใจกันและกันมากยิ่งขึ้น ยิ่งพวกพี่น้องรู้อยู่แล้วว่าวันนั้นกำลังใกล้มาถึงแล้ว ก็ยิ่งน่าจะทำอย่างนี้

21 02 2564 - อิสยาห์ 30:18

อย่างนั้น พระยาห์เวห์กำลังเฝ้าคอยให้พวกเจ้ากลับมาหาพระองค์เพื่อพระองค์จะได้อวยพรเจ้า พระองค์จะลุกขึ้นมาแสดงความเมตตากับพวกเจ้า เพราะพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อยุติธรรม พวกที่อดทนรอคอยพระองค์ถือว่าเป็นเกียรติจริงๆ

20 02 2564 - สุภาษิต 18:24

เพื่อนเที่ยวก็มี แต่เพื่อนตายที่สนิทยิ่งกว่าพี่น้องก็มี

19 02 2564 - เอเสเคียล 36:23

เราจะกู้ชื่ออันยิ่งใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของเรานั้นกลับมา ที่เสื่อมเสียไปแล้วในท่ามกลางชนชาติต่าง ๆ เป็นชื่อที่เจ้าได้ทำให้เสื่อมเสียไปแล้วในหมู่พวกเขา แล้วชนชาติเหล่านั้นจะได้รู้ว่าเราคือยาห์เวห์ เมื่อเราแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของเราต่อหน้าต่อตาพวกเขา ตอนนำเจ้ากลับมา” พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตพูดว่าอย่างนั้น

18 02 2564 - กาลาเทีย 6:9

อย่าเพิ่งท้อแท้ในการทำดี เพราะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะ คุณก็จะได้เก็บเกี่ยวผลจากการทำดีนั้น ถ้าไม่เลิกไปซะก่อนนะ

17 02 2564 - อิสยาห์ 54:5

ผู้สร้างเจ้าคือสามีของเจ้า ชื่อของพระองค์คือพระยาห์เวห์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น พระผู้ไถ่ของเจ้าคือผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล และคนเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของโลกทั้งสิ้น

16 02 2564 - กาลาเทีย 5:6

เพราะในพระเยซูคริสต์ การทำหรือไม่ทำพิธีขลิบนั้นไม่สำคัญอะไรเลย แต่สิ่งที่สำคัญคือความเชื่อที่แสดงออกด้วยความรัก

15 02 2564 - 1 ยอห์น 4:21

เราได้รับคำสั่งนี้จากพระคริสต์คือคนที่รักพระเจ้าต้องรักพี่น้องของตนด้วย

14 02 2564 - ฟิลิปปี 1:3

ผมขอบคุณพระเจ้าของผมทุกครั้งที่ผมคิดถึงพวกคุณ

13 02 2564 - 1 ยอห์น 4:20

ถ้าคนไหนพูดว่าฉันรักพระเจ้า แต่ยังเกลียดชังพี่น้องของเขาเองคนนั้นก็โกหก เพราะคนที่ไม่รักพี่น้องของเขาที่มองเห็นได้ ก็จะไม่สามารถรักพระเจ้าที่เขามองไม่เห็น

12 02 2564 - 1 ยอห์น 4:19

ที่พวกเรามีความรักก็เพราะว่าพระเจ้ารักเราก่อน

11 02 2564 - 1 ยอห์น 4:18

ในความรักนั้นไม่มีความกลัวเพราะความรักที่สำเร็จตามเป้าหมายของพระองค์นั้น ได้ไล่ความกลัวออกไปหมดแล้ว ความกลัวนั้นเกี่ยวกับการถูกลงโทษ และคนที่ยังกลัวถูกลงโทษก็เพราะความรักนั้นยังไม่สำเร็จครบถ้วนในคนคนนั้น

10 02 2564 - 1 ยอห์น 4:17

แบบนี้สิความรักของพระเจ้าถึงสำเร็จครบถ้วนในพวกเรา เราจึงมีความมั่นใจในวันพิพากษา ที่เรามีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมก็เพราะชีวิตที่เรามีในโลกนี้ เป็นชีวิตที่เหมือนกับชีวิตของพระคริสต์

9 02 2564 - 1 ยอห์น 4:16

เราจึงแน่ใจและไว้วางใจในความรักที่พระเจ้ามีต่อเรา พระเจ้าคือความรักและคนที่อยู่ในความรักต่อไปก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็อยู่ในคนนั้นด้วย

8 02 2564 - 1 ยอห์น 4:15

คนที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าก็อยู่ในคนนั้นและคนนั้นก็อยู่ในพระเจ้า

7 02 2564 - 1 ยอห์น 4:13

แบบนี้สิเราถึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ และพระองค์อยู่ในเรา คือพระองค์ยอมให้เรามีส่วนร่วมกับพระวิญญาณของพระองค์

6 02 2564 - 1 ยอห์น 4:12

ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า แต่ถ้าเรารักกันและกัน พระเจ้าก็อยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สำเร็จครบถ้วนในชีวิตของพวกเรา

5 02 2564 - 1 ยอห์น 4:11

เพื่อนๆ ที่รัก ถ้าพระเจ้ารักเราขนาดนี้ เราก็ควรจะรักกันและกันด้วย

4 02 2564 - 1 ยอห์น 4:10

นี่แหละคือความรักแท้ ไม่ใช่ว่าเราไปรักพระองค์ แต่พระองค์รักเราและส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชา เพื่อจัดการกับบาปของเราให้หมดไป

3 02 2564 - 1 ยอห์น 4:9

นี่คือวิธีที่พระเจ้าได้แสดงความรักให้กับเรา คือพระองค์ส่งพระบุตรเพียงองค์เดียวมาอยู่ในโลก เพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์นั้น

2 02 2564 - 1 ยอห์น 4:8

ส่วนคนที่ไม่มีความรัก ก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าเป็นความรัก

1 02 2564 - 1 ยอห์น 4:7

เพื่อนๆ ที่รัก ขอให้เรารักกันและกัน เพราะความรักนั้นมาจากพระเจ้า ทุกคนที่มีความรัก ก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า และเขาก็รู้จักพระเจ้า