ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ జీవిత దిక్సూచి కోసం మీరు ఏమి ఉపయోగిస్తున్నారు? మనం ఎంత తెలివైన, తెలివైన, అనుభవజ్ఞుడైన, లేదా పరిజ్ఞానం ఉన్నవారైనా దేవుడు మాత్రమే మన అడుగులను సరిగా నడిపించగలడు. దాని వెనుక ఉన్న హేతువును మనం వెంటనే చూడలేనప్పుడు కూడా ఆయనను, ఆయన జ్ఞానాన్ని విశ్వసించాలని దేవుడు అడుగుతాడు. మనం చేసే పనులన్నిటిలో ఆయన ఉనికి, మార్గదర్శకత్వం మరియు దయను గుర్తించాలని ఆయన కోరుకుంటాడు. మనము విశ్వసించినప్పుడు మరియు అతని ఉనికిని మనము గుర్తించినప్పుడు, మన మార్గాలు చాలా కష్టతరమైనవి మరియు మన గమ్యస్థానాలు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయని మేము అకస్మాత్తుగా గ్రహించాము.

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ, దయచేసి నా స్వంత అవగాహనపై మొగ్గు చూపకుండా ధైర్యం ఇవ్వండి. నా ఆలోచన లోపభూయిష్టంగా ఉంటుందని నాకు తెలుసు మరియు మంచి కోసం నేను ఉద్దేశించినది నా ముఖంలో పేలవచ్చు. నేటి గందరగోళ మరియు అనైతిక ప్రపంచంలో మీ కోసం జీవించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి నాకు జ్ఞానం మరియు అంతర్దృష్టితో ఆశీర్వదించండి. యేసు నామంలో. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change