ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราใช้อะไรเป็นเข็มทิศชีวิต ไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีความคิดเฉียบคม ฉลาดหลักแหลม หรือสูงด้วยประสบการณ์ หรือมีความรู้มากแค่ไหนก็ตาม ก็มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะนำทุกๆย่างก้าวของเราได้อย่างถูกต้องมั่นคง พระเจ้าบอกให้เราไว้วางใจในพระองค์และในสติปัญญาของพระองค์ ถึงแม้เราจะเห็นว่ามันไม่เข้าท่าเลยในเวลานั้น ในทุกสิ่งที่เราทำ พระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยและนำเราและรักเมตตาเราเสมอ เมื่อเราวางใจและรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วย เราก็จะเห็นได้ทันทีเลยว่าวิถีชีวิตของเราราบรื่นขึ้นเยอะและจุดหมายปลายทางในชีวิตเราก็ใกล้ขึ้นด้วย

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดาเจ้าข้า โปรดให้ความกล้ากับข้าพเจ้าที่จะไม่พึ่งพิงในความเข้าใจของตัวเอง ข้าพเจ้ารู้ว่าความคิดของข้าพเจ้านั้นผิดพลาดได้เสมอ และสิ่งที่ตั้งใจจะให้เกิดผลดี บางครั้งก็ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า โปรดให้สติปัญญาและความคิดที่รอบคอบแก่ข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามใช้ชีวิตในทางของพระองค์ ในโลกที่มีแต่ความสับสนวุ่นวายและเสื่อมจากศีลธรรมนี้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น