มกราคม 2558 คลัง

31 01 2558 - โยชูวา 4:24

เพื่อประชาชนทั้งหมดบนแผ่นดินจะได้รู้ว่ามือของพระยาห์เวห์นั้นทรงพลัง และเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านตลอดไป”

30 01 2558 - 2 โครินธ์ 12:9

แต่พระองค์ก็บอกว่า “ความเมตตากรุณาของเรามีเพียงพอแล้วสำหรับเจ้า เมื่อเจ้าอ่อนแอฤทธิ์อำนาจของเราก็ทำงานได้อย่างเต็มที่” ดังนั้น ผมจึงยินดีที่จะโอ้อวดถึงความอ่อนแอของผม เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในผม

29 01 2558 - เอเฟซัส 3:20-21

พระเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่งมากยิ่งกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่กำลังทำงานอยู่ในตัวเรา ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติทั้งจากหมู่ประชุมของพระองค์และจากพระเยซูคริสต์ทุกยุคทุกสมัยตลอดไป อาเมน

28 01 2558 - เอเฟซัส 3:16

ขอให้พระเจ้าที่มั่งคั่งมหาศาล ช่วยให้พวกคุณมีพลังใจที่เข้มแข็งผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์

27 01 2558 - 2 โครินธ์ 4:7

แต่เราเป็นเหมือนโถดินที่เก็บสมบัติอันล้ำค่านี้ไว้ข้างใน เพื่อให้เห็นว่าพลังวิเศษนี้มาจากพระเจ้า ไม่ใช่เรา

26 01 2558 - กิจการ 4:31

เมื่อพวกผู้เชื่ออธิษฐานเสร็จ ที่ที่พวกเขามารวมตัวกันก็สั่นสะเทือน จากนั้นพวกเขาทุกคนก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเริ่มประกาศพระคำของพระเจ้าอย่างกล้าหาญ

25 01 2558 - 1 เปโตร 2:19

คนที่ยอมทนต่อความเจ็บปวดที่ไม่ยุติธรรม เพราะต้องการทำตามใจพระเจ้านั้น เป็นคนที่น่ายกย่องจริงๆ

24 01 2558 - กิจการ 4:19-20

แต่เปโตรและยอห์นตอบว่า “ท่านคิดดูเอาเองว่า มันถูกหรือเปล่า ที่จะให้เราเชื่อฟังท่าน แทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้า เป็นไปไม่ได้ที่จะให้เราเลิกพูดในสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยิน”

23 01 2558 - 2 โครินธ์ 5:14-15

ความรักของพระคริสต์บังคับเราอยู่ เพราะเราเชื่อว่า คนหนึ่งตายเพื่อมนุษย์ทุกคน ทุกคนก็เลยตายกันหมด พระองค์ตายเพื่อทุกคน เพื่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้ไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่อยู่เพื่อพระองค์ที่ตายและฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อพวกเขา

22 01 2558 - ลูกา 12:11-12

เมื่อคุณถูกนำตัวไปสอบสวนในที่ประชุมของยิว และต้องยืนอยู่ต่อหน้าพวกผู้ปกครองบ้านเมืองและผู้มีอำนาจ ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะพูดแก้ตัวยังไงดี เพราะพระวิญญาณ บริสุทธิ์จะสอนคุณว่าจะต้องพูดอะไรในเวลานั้น”

21 01 2558 - ยอห์น 6:20-21

แต่พระเยซูพูดกับพวกเขาว่า “นี่เราเอง ไม่ต้องกลัว” พวกเขาก็ดีอกดีใจและรับพระองค์ขึ้นมาบนเรือ แล้วเรือก็ถึงฝั่งที่พวกเขาจะไปทันที

20 01 2558 - 1 ยอห์น 4:18

ในความรักนั้นไม่มีความกลัวเพราะความรักที่สำเร็จตามเป้าหมายของพระองค์นั้น ได้ไล่ความกลัวออกไปหมดแล้ว ความกลัวนั้นเกี่ยวกับการถูกลงโทษ และคนที่ยังกลัวถูกลงโทษก็เพราะความรักนั้นยังไม่สำเร็จครบถ้วนในคนคนนั้น

19 01 2558 - ฮีบรู 10:39

แต่เราไม่ใช่คนพวกนั้นที่เลิกไว้วางใจ แล้วต้องถูกทำลายไป แต่เราเป็นคนพวกนั้น ที่ยังไว้วางใจอยู่ แล้วได้รับชีวิต

18 01 2558 - เพลงสดุดี 56:4

ข้าพเจ้าไว้วางใจพระเจ้า และโอ้อวดในคำสัญญาของพระองค์ ข้าพเจ้าไว้วางใจพระเจ้า ข้าพเจ้าก็เลยไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้

17 01 2558 - เพลงสดุดี 139:9-10

ถ้าข้าพเจ้าจะขึ้นมาพร้อมกับดวงอาทิตย์ทางตะวันออก และข้ามขอบฟ้าไปตกอีกฝากหนึ่งของทะเล แม้แต่ที่นั่น มือของพระองค์ก็ยังนำข้าพเจ้า และมือขวาของพระองค์ผยุงข้าพเจ้าไว้

16 01 2558 - ฟิลิปปี 4:13

พระคริสต์ให้ผมมีกำลังที่จะทนได้กับทุกสิ่ง

15 01 2558 - 2 โครินธ์ 4:16

เราจึงไม่ยอมท้อแท้ถึงแม้สังขารภายนอกจะเสื่อมโทรมไป แต่จิตใจภายในของเราได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในทุกๆวัน

14 01 2558 - ยอห์น 13:34

เราจะให้คำสั่งใหม่กับพวกคุณ คือให้รักซึ่งกันและกัน พวกคุณต้องรักกันเหมือนกับที่เรารักคุณ

13 01 2558 - โรม 12:10

ให้รักกันฉันพี่น้อง ให้เกียรติกับคนอื่นมากกว่าตัวเอง

12 01 2558 - โยชูวา 1:14-15

พวกท่านต้องช่วยพี่น้องของท่าน จนกว่าพระยาห์เวห์จะให้ที่อยู่อันสงบปลอดภัยกับพวกเขา เหมือนกับที่ให้กับท่าน และจนกว่าพวกเขาจะได้ครอบครองดินแดนที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านกำลังยกให้กับพวกเขา เมื่อนั้นท่านถึงจะกลับไปยังดินแดนที่ท่านได้ครอบครองไว้แล้ว เป็นดินแดนที่โมเสส ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ได้ยกให้กับท่าน ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน ทางทิศตะวันออก”

11 01 2558 - กาลาเทีย 5:6

เพราะในพระเยซูคริสต์ การทำหรือไม่ทำพิธีขลิบนั้นไม่สำคัญอะไรเลย แต่สิ่งที่สำคัญคือความเชื่อที่แสดงออกด้วยความรัก

10 01 2558 - 2 โครินธ์ 4:5

เราไม่ได้ประกาศตัวเราเอง แต่เราประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิต และตัวเราเองเป็นทาสของพวกคุณ เพราะเห็นแก่พระเยซู

9 01 2558 - เพลงสดุดี 2:11-12

ห้รับใช้พระยาห์เวห์ด้วยความเคารพยำเกรง ให้กราบลงต่อหน้าพระองค์ด้วยตัวสั่นเทิ้ม ไม่อย่างนั้นพระองค์จะโกรธ แล้วเจ้าจะต้องพินาศทันที ให้ทำอย่างนี้ เพราะความโกรธของพระองค์ลุกเป็นไฟได้ในพริบตา คนที่ลี้ภัยในพระองค์นั้น ก็เป็นคนที่มีเกียรติจริงๆ

8 01 2558 - โยชูวา 4:23-24

เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านได้ทำให้แม่น้ำจอร์แดนแห้งลงต่อหน้าพวกท่าน จนพวกท่านข้ามไปได้เหมือนที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านเคยทำกับทะเลแดง พระองค์ทำให้ทะเลแดงนั้นแห้งลงต่อหน้าพวกเรา จนพวกเราข้ามไปได้ เพื่อประชาชนทั้งหมดบนแผ่นดินจะได้รู้ว่ามือของพระยาห์เวห์นั้นทรงพลัง และเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านตลอดไป”

7 01 2558 - เพลงสดุดี 130:7

อิสราเอลเอ๋ย ฝากความหวังของเจ้าไว้ในพระยาห์เวห์เถิด เพราะพระยาห์เวห์มีความรักที่มั่นคง และฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ที่จะไถ่เจ้าได้

6 01 2558 - 2 โครินธ์ 4:18

เราจึงไม่สนใจกับสิ่งที่เรามองเห็นได้ แต่สนใจกับสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะสิ่งที่มองเห็นนั้นอยู่แค่ชั่วคราว แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นอยู่ถาวรตลอดไป

5 01 2558 - เพลงสดุดี 3:3

แต่พระยาห์เวห์เจ้าข้า พระองค์เป็นโล่กำบังของข้าพเจ้า พระองค์เป็นศักดิ์ศรีของข้าพเจ้า พระองค์เป็นผู้ที่ยกหัวของข้าพเจ้าขึ้น

4 01 2558 - โยชูวา 3:5

โยชูวาพูดกับประชาชนทั้งหลายว่า “ชำระตัวของพวกท่านให้บริสุทธิ์ เพราะพรุ่งนี้พระยาห์เวห์จะทำสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆท่ามกลางพวกท่าน”

3 01 2558 - ฮีบรู 13:5

อย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน แต่ให้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ เพราะว่าพระเจ้าได้พูดว่า “เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า เราจะไม่หนีเจ้าไป”

2 01 2558 - โยชูวา 1:9

อย่าลืมว่าเราได้สั่งเจ้าให้เข้มแข็งและกล้าหาญไว้ อย่าได้หวาดกลัวหรือท้อถอย เพราะเรา ยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้า จะอยู่กับเจ้าในทุกที่ที่เจ้าไป”

1 01 2558 - 2 โครินธ์ 5:17

ดังนั้น ใครก็ตามที่มีส่วนในพระคริสต์ก็เข้าสู่โลกใหม่ที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาแล้ว สิ่งเก่าๆ หายไปหมดแล้ว ดูสิ สิ่งใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น