มีนาคม 2558 คลัง

31 03 2558 - ยอห์น 13:13-15

พวกคุณเรียกเราว่า ‘อาจารย์’ และ ‘องค์เจ้าชีวิต’ ที่คุณเรียกอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้ว เพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ ถ้าเราที่เป็นองค์เจ้าชีวิตและอาจารย์ของพวกคุณยังล้างเท้าให้กับพวกคุณ พวกคุณก็ควรจะล้างเท้าให้แก่กันและกันด้วย

30 03 2558 - ยอห์น 12:46

เราเข้ามาเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้เพื่อว่าทุกคนที่ไว้วางใจเราจะไม่อยู่ในความมืดอีกต่อไป

29 03 2558 - ยอห์น 13:31

หลังจากที่ยูดาสออกไปแล้ว พระเยซูพูดว่า “ถึงเวลาแล้วที่ผู้คนจะได้เห็นว่าบุตรมนุษย์จะได้รับเกียรติขนาดไหน และพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านทางบุตรมนุษย์นั้น

28 03 2558 - ยอห์น 13:21

เมื่อพระเยซูพูดจบแล้ว พระองค์ก็กลุ้มใจมาก และพูดออกมาว่า “เราจะบอกให้รู้ว่าคนหนึ่งในพวกคุณจะหักหลังเรา”

27 03 2558 - โคโลสี 1:22

แต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าทำให้พวกคุณกลับมาคืนดีกับพระองค์ โดยการตายของพระคริสต์ในร่างมนุษย์นี้ พระองค์ทำอย่างนี้ก็เพื่อจะได้นำคุณไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าอย่างคนบริสุทธิ์ ไม่มีข้อกล่าวหา และไม่มีที่ติเตียน

26 03 2558 - ทิตัส 2:13-14

ในขณะที่เราตั้งหน้าตั้งตาคอยให้ความหวังที่นำเกียรติมาให้เราเป็นจริง ความหวังนั้นคือเราจะได้เห็นเกียรติยศของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และของพระเยซูคริสต์ผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์ได้ให้ชีวิตของพระองค์เองเพื่อเรา เพื่อจะได้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความชั่วทุกชนิด เพื่อชำระล้างเราให้บริสุทธิ์ จะได้เป็นคนของพระองค์โดยเฉพาะที่พยายามจะทำแต่ความดี

25 03 2558 - สุภาษิต 20:22

อย่าพูดว่า “ ฉันจะตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว” ให้รอคอยพระยาห์เวห์เถิด พระองค์จะช่วยเจ้า

24 03 2558 - เพลงสดุดี 69:6

องค์เจ้าชีวิต พระยาห์เวห์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ขออย่าปล่อยให้คนเหล่านั้นที่ฝากความหวังไว้กับพระองค์ ต้องอับอายเพราะข้าพเจ้าเลย พระเจ้าแห่งอิสราเอล ขออย่าปล่อยให้คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ ต้องเสียหน้าเพราะข้าพเจ้าเลย

23 03 2558 - โคโลสี 1:21

ในอดีตนั้นพวกคุณได้เหินห่างจากพระเจ้า และมีใจที่เป็นศัตรูกับพระองค์ เพราะสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ที่พวกคุณทำ

22 03 2558 - เพลงสดุดี 46:1-2

พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและเป็นแหล่งกำลังของพวกเรา ในยามเดือดร้อน พระองค์พร้อมจะช่วยเหลือเสมอ ดังนั้น พวกเราจะไม่หวาดกลัว แม้เกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาพังทลายลงสู่ทะเล

21 03 2558 - สุภาษิต 8:13

ความยำเกรงพระยาห์เวห์นั้น คือ การเกลียดชังความชั่ว และเราก็เกลียดชังความหยิ่งจองหอง การกระทำชั่วร้าย และคำพูดหลอกลวง

20 03 2558 - โคโลสี 1:19-20

เพราะพระเจ้าตัดสินใจว่าจะให้ความเต็มบริบูรณ์ของพระองค์อยู่ในตัวพระคริสต์ พระองค์ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่บนโลกหรือในสวรรค์ กลับมาคืนดีกับพระองค์ คือทำให้เกิดสันติภาพขึ้น ด้วยเลือดของพระคริสต์ที่หลั่งบนไม้กางเขนนั้น

19 03 2558 - 1 ทิโมธี 3:16

ไม่ต้องสงสัยเลย นี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของความลับในศาสนาอันแท้จริงของเรา คือ พระคริสต์มาปรากฏในร่างของมนุษย์ พระวิญญาณพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง เหล่าทูตสวรรค์ก็เห็น เรื่องของพระองค์ถูกประกาศไปทั่วทุกชนชาติ ผู้คนในโลกต่างเชื่อในพระองค์ และพระเจ้าได้รับพระองค์ขึ้นไปสู่สง่าราศีอันยิ่งใหญ่

18 03 2558 - เพลงสดุดี 71:8

ปากของข้าพเจ้าเต็มไป ด้วยคำสรรเสริญต่อพระองค์ ปากข้าพเจ้าพูดถึงความสง่างามยิ่งใหญ่ ของพระองค์ตลอดทั้งวัน

17 03 2558 - วิวรณ 5:9

พวกเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงบทใหม่ให้กับลูกแกะตัวนั้นว่า “พระองค์เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับหนังสือม้วนนี้ และแกะตราออก เพราะพระองค์เคยถูกฆ่าและด้วยเลือดของพระองค์เองนั้น พระองค์ได้ซื้อคนให้พระเจ้า จากทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกเชื้อชาติ และทุกชนชาติ

16 03 2558 - โคโลสี 1:18

พระองค์เป็นศีรษะของร่างกาย ซึ่งก็คือหมู่ประชุมของพระองค์ พระองค์เป็นจุดเริ่มต้น เป็นคนแรกที่ฟื้นขึ้นจากความตาย เพื่อพระองค์จะได้เป็นที่หนึ่งในทุกเรื่อง

15 03 2558 - ฮีบรู 2:14

เพราะพวกลูกๆนั้นเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ พระเยซูก็เลยต้องมาเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อเหมือนกัน พระองค์ทำอย่างนี้เพื่อจะได้ตายและทำลายมารที่มีอำนาจทำให้คนตายได้

14 03 2558 - เพลงสดุดี 80:7

ข้าแต่พระเจ้า ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ช่วยทำให้เรากลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมด้วยเถิด ช่วยส่องใบหน้าของพระองค์ลงมาบนพวกเรา และช่วยกู้พวกเราด้วยเถิด

13 03 2558 - โคโลสี 1:17

ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกสร้างขึ้นมา ก็มีพระองค์อยู่แล้ว และทุกอย่างยังคงอยู่ได้ก็เพราะพระองค์ยึดมันไว้ด้วยกัน

12 03 2558 - อิสยาห์ 51:6

เงยหน้าเงยตาขึ้นไปมองบนท้องฟ้าสิ มองลงไปยังโลกเบื้องล่าง ให้รู้ว่าท้องฟ้าจะสูญหายไปเหมือนควัน โลกจะเปื่อยยุ่ยไปเหมือนเสื้อผ้า และคนที่อาศัยอยู่บนโลกก็จะตายเหมือนแมลงวัน แต่ความรอดของเราจะอยู่ตลอดไป และการช่วยกู้อันยุติธรรมของเราจะไม่มีวันแตกสลายไป

11 03 2558 - เพลงสดุดี 86:6-7

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดให้ความสนใจกับคำขอร้องของข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าร้องหาพระองค์ ในยามที่มีความทุกข์ยาก เพราะพระองค์ตอบข้าพเจ้า

10 03 2558 - กิจการ 2:36

พระเจ้าได้ตั้งพระเยซูคนที่พวกคุณตรึงไว้ที่กางเขน ให้เป็นทั้งองค์เจ้าชีวิตและกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

9 03 2558 - 1 เปโตร 3:15

แต่ให้ใจของคุณนับถือพระคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิต และให้พร้อมที่จะอธิบายกับทุกคนที่มาถามว่า ความหวังที่คุณมีนี้เป็นอย่างไร แต่ให้ตอบเขาอย่างสุภาพและเคารพนบนอบ

8 03 2558 - เพลงสดุดี 121:7-8

พระยาห์เวห์จะปกป้องเจ้าจากอันตรายทั้งปวง พระองค์จะปกป้องชีวิตของเจ้า พระยาห์เวห์จะปกป้องเจ้าตอนที่เจ้าออกไปหรือกลับมา ทั้งเดี๋ยวนี้และตลอดไป

7 03 2558 - โคโลสี 1:16

พระเจ้าใช้พระคริสต์สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในสวรรค์หรือบนโลก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นพวกวิญญาณที่นั่งบนบัลลังก์ หรือผู้ครอบครองแผ่นดิน หรือพวกผู้ครอบครอง หรือพวกผู้มีสิทธิอำนาจ พระคริสต์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ และทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เกิดขึ้นมาเพื่อให้เกียรติกับพระองค์

6 03 2558 - อิสยาห์ 51:5

ชัยชนะของเรากำลังเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็ว ความรอดที่มาจากเรากำลังเดินทางมาแล้ว ฤทธิ์อำนาจของเราจะนำความยุติธรรมมาให้กับชนชาติต่างๆ แผ่นดินแถบชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะต่างๆกำลังเฝ้าคอยเรา พวกเขาฝากความหวังไว้กับฤทธิ์อำนาจของเรา

5 03 2558 - 1 ยอห์น 5:20

แต่เราก็รู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าได้มาแล้ว พระองค์มาให้ความเข้าใจกับเราแล้ว เพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้าผู้เป็นความจริงแท้ เราได้อยู่ในพระองค์ผู้เป็นความจริงนั้นโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ พระองค์ผู้นี้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และเป็นผู้ที่ทำให้คนมีชีวิตกับพระองค์ตลอดไป

4 03 2558 - สุภาษิต 19:2

อยากทำโน่นทำนี่โดยขาดความรู้ ย่อมนำไปสู่ความหายนะ คนที่ทำอะไรอย่างเร่งรีบย่อมผิดพลาด

3 03 2558 - โคโลสี 1:15

พระคริสต์เป็นภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้ที่ตามนุษย์มองไม่เห็น พระคริสต์เป็นลูกหัวปีที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา

2 03 2558 - กิจการ 4:12

นอกจากพระเยซูแล้ว ไม่มีใครที่จะให้ความรอดกับเราได้ ไม่มีชื่ออื่นภายใต้ฟ้านี้ ที่จะทำให้มนุษย์รอดได้”

1 03 2558 - เพลงสดุดี 103:12

ทิศตะวันออกห่างจากทิศตะวันตกขนาดไหน พระองค์ก็ยกความผิดที่เกิดจากการกบฎต่างๆของเรา ให้ห่างไกลจากเราขนาดนั้น