ธันวาคม 2563 คลัง

31 12 2563 - ลูกา 12:31

แต่ให้แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า แล้วพระองค์จะให้สิ่งที่จำเป็นทั้งหมดนี้กับคุณเอง

30 12 2563 - เนหะมีย์ 12:30

บรรดานักบวชและพวกชาวเลวี ต่างชำระตนให้บริสุทธิ์ และชำระประชาชน รวมทั้งประตูและกำแพงเมืองให้บริสุทธิ์

29 12 2563 - มัทธิว 12:29

"หรือว่าถ้าใครจะบุกเข้าไปปล้นข้าวของในบ้านของคนที่แข็งแรง เขาก็ต้องมัดเจ้าของบ้านที่แข็งแรงนั้นก่อน แล้วถึงจะปล้นเอาข้าวของไปได้"

28 12 2563 - ฮีบรู 12:28-29

เนื่องจากเรากำลังได้รับอาณาจักรที่ไม่มีอะไรสามารถมาสั่นสะเทือนมันได้ ก็ขอให้เรากตัญญูรู้คุณพระเจ้า นมัสการพระองค์อย่างเคารพยำเกรง ในทางที่ชอบใจพระเจ้า เพราะพระเจ้าของเรานั้นเป็นไฟที่เผาผลาญ

27 12 2563 - 1 โครินธ์ 12:27

ดังนั้น พวกคุณเป็นร่างกายของพระคริสต์ และแต่ละคนก็เป็นอวัยวะของร่างกายนั้น

26 12 2563 - ยอห์น 12:26

ถ้าใครรับใช้เรา เขาก็จะต้องติดตามเราไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม คนรับใช้ของเราก็จะต้องอยู่ที่นั่นด้วย ถ้าใครรับใช้เรา พระบิดาก็จะให้เกียรติคนนั้น

25 12 2563 - ฮีบรู 12:25

ระวังให้ดี อย่าปฏิเสธที่จะฟังพระองค์ที่กำลังพูดกับพี่น้องอยู่ ถ้าคนพวกนั้นที่ปฏิเสธไม่ยอมฟังคำเตือนของพระองค์ในโลกนี้ ยังหนีการลงโทษไม่พ้นเลย แล้วเราล่ะคิดว่าถ้าเมินหน้าหนีจากพระองค์ที่เตือนเรามาจากสวรรค์นั้น จะหนีพ้นหรือ

24 12 2563 - ยอห์น 12:24

เราจะบอกให้รู้ว่า ถ้าเมล็ดพืชไม่ตกลงดินและตาย มันก็จะเป็นแค่เมล็ดเดียวเหมือนเดิม แต่ถ้ามันตาย มันจะงอกเป็นเมล็ดพืชอีกมากมาย

23 12 2563 - ลูกา 12:23

เพราะชีวิตนั้นสำคัญยิ่งกว่าอาหาร และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเสื้อผ้า

22 12 2563 - 1 ซามูเอล 12:22

เพื่อรักษาชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวห์ พระองค์จะไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ เพราะพระยาห์เวห์ยินดีที่จะทำให้พวกท่านเป็นคนของพระองค์

21 12 2563 - โรม 12:21

อย่าให้ความชั่วชนะคุณ แต่ให้เอาชนะความชั่วด้วยความดี

20 12 2563 - 1 ซามูเอล 12:20

ซามูเอลตอบว่า “ไม่ต้องกลัว แม้พวกท่านได้ทำสิ่งชั่วร้ายนี้ ก็อย่าได้หันไปจากพระยาห์เวห์ แต่ให้รับใช้พระยาห์เวห์อย่างสุดหัวใจ

19 12 2563 - สุภาษิต 12:19

ปากที่พูดความจริงจะคงอยู่ตลอดไป แต่ลิ้นที่พูดโกหกจะอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้น

18 12 2563 - 1 โครินธ์ 12:18-20

แต่ความจริงแล้ว พระเจ้าก็ได้จัดอวัยวะแต่ละชิ้นในร่างกาย ตามที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ถ้าทั้งร่างมีอวัยวะเดียวเหมือนกันหมด แล้วจะมีร่างกายได้อย่างไร เราจะเห็นว่ามีอวัยวะตั้งหลายส่วนก็จริง แต่มีกายแค่กายเดียว

17 12 2563 - โรม 12:17-18

อย่าตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว ให้ทำในสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าดี ในส่วนของคุณ ให้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนเท่าที่จะเป็นไปได้

16 12 2563 - โรม 12:16

ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าได้ถือตัวแต่ให้คบค้ากับคนที่ต่ำต้อย และอย่าได้หยิ่งผยอง

15 12 2563 - โรม 12:15

ให้ยินดีกับคนที่มีความสุข ให้โศกเศร้ากับคนที่กำลังเสียใจ

14 12 2563 - 1 โครินธ์ 12:14

ร่างกายของมนุษย์นั้นไม่ได้มีแค่อวัยวะเดียว แต่มีหลายอวัยวะ

13 12 2563 - 1 โครินธ์ 12:13

เพราะพวกเราทุกคนได้รับการจุ่มด้วยพระวิญญาณองค์เดียว เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเดียวกัน ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตาม คนยิวหรือไม่ใช่คนยิว เป็นทาสหรือเป็นคนอิสระ พวกเราก็ได้รับพระวิญญาณองค์เดียวกัน

12 12 2563 - โรม 12:12

ให้ชื่นชมยินดีในความหวังที่คุณมี ให้อดทนต่อความยากลำบาก ให้ขะมักเขม้นในการอธิษฐานอยู่เสมอ

11 12 2563 - โรม 12:11

ให้มุ่งมั่นอย่าขี้เกียจ เอาจริงเอาจังกับพระวิญญาณ รับใช้องค์เจ้าชีวิต

10 12 2563 - โรม 12:10

ให้รักกันฉันพี่น้อง ให้เกียรติกับคนอื่นมากกว่าตัวเอง

9 12 2563 - โรม 12:9

ให้รักคนอื่นด้วยความจริงใจ เกลียดสิ่งชั่วร้าย ยึดมั่นสิ่งที่ดี

8 12 2563 - ลูกา 12:8

“เราจะบอกให้รู้ว่า คนที่บอกว่าเขาเป็นคนของเรา บุตรมนุษย์ ก็จะบอกต่อหน้าทูตของพระเจ้าเหมือนกันว่า คนคนนั้นเป็นของเรา

7 12 2563 - สุภาษิต 12:7

คนชั่วถูกโค่นล้มและหมดสิ้นไป แต่ครัวเรือนของคนที่ทำตามใจพระเจ้า จะตั้งมั่นคง

6 12 2563 - มัทธิว 12:6

เราจะบอกให้รู้ว่า มีคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่ ยิ่งใหญ่กว่าวิหารเสียอีก

5 12 2563 - ฮีบรู 12:5

พี่น้องคงจะลืมคำที่ให้กำลังใจ คำพูดนี้เป็นคำที่ได้พูดกับพี่น้องในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าว่า “ลูกเอ๋ย อย่าถือว่าการตีสอนขององค์เจ้าชีวิตนั้นเป็นเรื่องเล่นๆ และอย่าหมดกำลังใจ เมื่อพระองค์มาตักเตือนเจ้า"

4 12 2563 - โรม 12:4-5

เหมือนกับที่เรามีร่างเดียวแต่มีอวัยวะหลายส่วน และอวัยวะทั้งหลายก็ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เหมือนกับพวกเราที่เป็นเหมือนอวัยวะต่างๆ ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างเดียวกันในพระคริสต์ และเราก็เป็นอวัยวะของกันและกันด้วย

3 12 2563 - 1 โครินธ์ 12:3

ดังนั้นผมขอบอกให้รู้ว่า คนที่พูดผ่านทางพระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่มีวันที่จะพูดว่า “ขอให้พระเยซูถูกสาปแช่ง” และคนที่พูดว่า“พระเยซูคือองค์เจ้าชีวิต” นั้น จะต้องเป็นคนที่พูดผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น

2 12 2563 - โรม 12:2

อย่าทำตามอย่างคนในโลกนี้ แต่ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงพวกคุณ คือพระองค์ให้จิตใจใหม่กับคุณเพื่อจะได้รู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไร จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่พอใจของพระองค์ และอะไรที่สมบูรณ์แบบ

1 12 2563 - โรม 12:1

พี่น้องครับ พระเจ้าได้เมตตากรุณาต่อเรา ผมขอร้องให้คุณมอบร่างกายของพวกคุณ เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ เป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ และเป็นที่พอใจของพระเจ้า อย่างนี้แหละเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณของคุณต่อพระองค์