เมษายน 2564 คลัง

30 04 2564 - ฟิลิปปี 4:20

ขอให้พระเจ้าพระบิดาของเรา ได้รับเกียรติทั้งตอนนี้ และตลอดไป อาเมน

29 04 2564 - ฟิลิปปี 4:8

สุดท้ายนี้ พี่น้องครับ อะไรก็ตามที่จริง ที่น่านับถือ ที่ถูกต้อง ที่บริสุทธิ์ ที่น่ารัก ที่น่ายกย่อง นั่นคืออะไรก็ตามที่ยอดเยี่ยมและน่าสรรเสริญ ให้เอาใจใส่ในเรื่องเหล่านั้น

28 04 2564 - เพลงสดุดี 85:6

พระองค์จะให้ชีวิตใหม่กับเราอีกครั้ง ใช่ไหม แล้วคนของพระองค์จะได้มีความสุขในพระองค์

27 04 2564 - เพลงสดุดี 121:8

พระยาห์เวห์จะปกป้องเจ้าตอนที่เจ้าออกไปหรือกลับมา ทั้งเดี๋ยวนี้และตลอดไป

26 04 2564 - เพลงสดุดี 121:3

พระองค์จะไม่ยอมปล่อยให้เท้าของเจ้าลื่นไถล พระองค์ผู้ปกป้องเจ้าจะไม่เคลิ้มหลับไป

25 04 2564 - เพลงสดุดี 121:1-2

ข้าพเจ้าแหงนหน้ามองขึ้นไปยังภูเขาทั้งหลาย ความช่วยเหลือของข้าพเจ้าจะมาจากที่ไหนกัน ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาห์เวห์ ผู้สร้างสวรรค์และแผ่นดินโลก

24 04 2564 - 2 พงศาวดาร 7:14

ถ้าประชาชนของเราผู้ที่เราได้ประทับชื่อเราไว้ ถ่อมตัวลงและอธิษฐาน และเริ่มแสวงหาใบหน้าของเรา และหันเหออกจากวิถีทางชั่วทั้งหลายของพวกเขา เราก็จะรับฟังจากสวรรค์ และจะยกโทษบาปของพวกเขาและจะรักษาแผ่นดินของพวกเขา

23 04 2564 - ฟิลิปปี 4:23

ขอให้ความเมตตากรุณาของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่กับพวกคุณทุกคนด้วย

22 04 2564 - 1 โครินธ์ 15:58

ดังนั้น พี่น้องที่รัก ให้มั่นคงอย่าหวั่นไหว และให้ทุ่มเทกับงานขององค์เจ้าชีวิตตลอดเวลา เพราะคุณก็รู้ว่าจะได้รับรางวัลสำหรับงานหนักที่คุณทำเพื่อองค์เจ้าชีวิตนั้นแน่

21 04 2564 - 1 โครินธ์ 15:57

แต่ขอบคุณพระเจ้า ที่ทำให้เราชนะผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

20 04 2564 - 1 โครินธ์ 15:55

“ว่าไง ความตาย ชัยชนะของเจ้าหายไปไหนหมดแล้ว ว่าไง ความตาย พิษสงของเจ้าหายไปไหนหมดแล้ว”

19 04 2564 - 1 โครินธ์ 15:54

เมื่อร่างที่เน่าเปื่อยนี้สวมสิ่งที่ไม่เน่าเปื่อยแล้ว และร่างที่ต้องตายนี้สวมสิ่งที่ไม่มีวันตายแล้ว สิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้ก็จะเป็นความจริงที่ว่า“ความตายก็พ่ายแพ้อย่างราบคาบแล้ว”

18 04 2564 - 1 โครินธ์ 15:51-53

ฟังให้ดี ผมจะบอกความลับให้รู้ พวกเราจะไม่ตายกันหมดทุกคนหรอก แต่พวกเราทุกคนจะถูกเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด ในชั่วพริบตาเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เพราะเสียงแตรจะดังขึ้น และคนตายก็จะฟื้นขึ้นในรูปร่างที่ไม่มีวันเน่าเปื่อย และพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไป เพราะร่างที่กำลังเน่าเปื่อยจะสวมร่างที่ไม่เน่าเปื่อย และร่างที่ต้องตายนี้จะต้องสวมด้วยร่างที่ไม่มีวันตาย

17 04 2564 - 1 โครินธ์ 15:25-26

ที่เป็นอย่างนี้ ก็เพราะมันจำเป็นที่พระคริสต์จะต้องปกครองจนกว่าพระเจ้าจะจัดการกับศัตรูของพระคริสต์ให้อยู่ใต้อำนาจของพระคริสต์เสียก่อน ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตาย

16 04 2564 - 1 โครินธ์ 15:24

แล้วเมื่อพระคริสต์ทำลายพวกผู้ครอบครอง ผู้มีสิทธิอำนาจและผู้มีฤทธิ์อำนาจทุกประเภทแล้ว พระองค์ก็จะมอบอาณาจักรให้กับพระเจ้าพระบิดา ทุกอย่างก็จะจบ

15 04 2564 - 1 โครินธ์ 15:20

แต่ความจริงคือ พระเจ้าทำให้พระคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตาย และพระองค์เป็นคนแรกที่ฟื้นขึ้น ซึ่งเป็นการรับรองว่าคนตายที่เหลือจะฟื้นขึ้นมาอย่างแน่นอน

14 04 2564 - สุภาษิต 10:2

ทรัพย์สมบัติที่หามาได้จากความชั่วนั้น ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์อะไร แต่การใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องนั้น จะช่วยให้รอดพ้นจากความตาย

13 04 2564 - ฟิลิปปี 4:19

พระเจ้าของผมจะให้ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณ จากความมั่งคั่งอันมหาศาลของพระองค์ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์

12 04 2564 - ฟิลิปปี 4:12-13

ผมรู้ว่าจะพอใจได้อย่างไรทั้งตอนที่ผมขัดสน และตอนที่มีอย่างเหลือเฟือด้วย ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตาม ผมได้เรียนรู้เคล็ดลับว่าจะอยู่อย่างไร ในเวลาที่อิ่มท้องหรือหิวโหย ในเวลาที่มีเหลือเฟือหรือขาดแคลน พระคริสต์ให้ผมมีกำลังที่จะทนได้กับทุกสิ่ง

11 04 2564 - 1 โครินธ์ 15:19

ถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เฉพาะแค่ชาตินี้เท่านั้น เราก็จะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในบรรดาคนทั้งหลาย

10 04 2564 - 1 โครินธ์ 15:3-5

ผมมอบเรื่องที่สำคัญที่สุดให้กับพวกคุณ เป็นเรื่องที่ผมเองก็รับมอบมาอีกทีหนึ่งเหมือนกัน คือพระคริสต์ตายเพื่อจัดการกับบาปของพวกเราตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ พระองค์ถูกฝังและฟื้นขึ้นมาใหม่ในวันที่สามตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ แล้วพระองค์ก็ไปปรากฏกับเปโตรและศิษย์เอกทั้งสิบสองคน

9 04 2564 - 1 โครินธ์ 15:2

ถ้าคุณยังคงยึดมั่นในข่าวดีที่ผมบอก ข่าวดีนี้แหละจะช่วยให้พวกคุณรอด ไม่อย่างนั้นความเชื่อของคุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

8 04 2564 - 1 โครินธ์ 15:1

พี่น้องครับ ผมก็อยากจะเตือนพวกคุณไม่ให้ลืมข่าวดีที่ผมได้ประกาศให้กับพวกคุณ เป็นข่าวดีที่พวกคุณได้รับเอาไว้แล้ว และยึดมั่นอยู่

7 04 2564 - ฟิลิปปี 4:7

...ขอในสิ่งที่คุณต้องการจากพระเจ้า และเมื่ออธิษฐานก็ให้ขอบคุณพระเจ้าด้วย แล้วสันติสุขที่มาจากพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้จะปกป้องรักษาจิตใจ และความคิดของคุณไว้ในพระเยซูคริสต์

6 04 2564 - ฟิลิปปี 4:6

เลิกกังวลได้แล้ว แต่ให้อธิษฐานในทุกๆ สถานการณ์ และขอในสิ่งที่คุณต้องการจากพระเจ้า และเมื่ออธิษฐานก็ให้ขอบคุณพระเจ้าด้วย

5 04 2564 - ฟิลิปปี 4:5

ขอให้ทุกคนได้เห็นถึงความสุภาพอ่อนโยนและความเมตตาของคุณ องค์เจ้าชีวิตกำลังจะกลับมา

4 04 2564 - ฟิลิปปี 4:4

ให้ยินดีในองค์เจ้าชีวิตตลอดเวลา ขอย้ำอีกทีให้ยินดีเถอะ

3 04 2564 - ฟิลิปปี 4:9

ให้ฝึกฝนในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้มา ได้รับมา ได้ยินมาจากผม และได้เห็นผมทำด้วย แล้วพระเจ้าแห่งสันติสุขจะอยู่กับพวกคุณ

2 04 2564 - 1 โครินธ์ 1:30

พระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เรามีส่วนในพระเยซูคริสต์ได้ พระเจ้าทำให้พระคริสต์เป็นความเฉลียวฉลาดนั้นเพื่อประโยชน์ของเรา พระคริสต์ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า และทำให้เราเป็นคนของพระเจ้า พระองค์เสียสละตัวเองเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากบาป

1 04 2564 - 1 โครินธ์ 1:27

แต่พระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าโง่มาทำให้คนที่ฉลาดอับอาย และพระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าอ่อนแอ มาทำให้สิ่งที่เข้มแข็งต้องอับอาย