กรกฎาคม 2564 คลัง

31 07 2564 - เพลงสดุดี 31:1

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าลี้ภัยในพระองค์ โปรดอย่าทำให้ข้าพเจ้าต้องอับอายเลย โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดด้วย เพราะพระองค์ทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ

30 07 2564 - มัทธิว 7:1

อย่ากล่าวหาคนอื่นแล้วพระเจ้าจะไม่กล่าวหาคุณเพราะคุณกล่าวหาคนอื่นอย่างไร พระเจ้า ก็จะกล่าวหาคุณอย่างนั้นด้วย คุณใช้วิธีอะไรกล่าวหาคนอื่น พระเจ้าก็จะใช้วิธีนั้นกล่าวหาคุณ

29 07 2564 - เพลงสดุดี 30:5

ความโกรธเกรี้ยวของพระองค์อยู่เพียงชั่วคราว แต่ความปรานีของพระองค์นำชีวิตมาให้ เราอาจจะร้องไห้ในยามค่ำคืน แต่ในวันรุ่งขึ้น เราจะชื่นบาน

28 07 2564 - อิสยาห์ 57:15

พระเจ้า ผู้อยู่ในที่สูงและได้รับการยกย่อง ผู้ที่อยู่ตลอดกาล และผู้ที่มีชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ พูดว่า “เราอาศัยอยู่ในที่สูงและศักดิ์สิทธิ์ แต่เราก็อยู่กับคนเหล่านั้นที่สำนึกผิดและถ่อมตัวลง เราจะฟื้นฟูจิตใจของคนที่ถ่อมตัวลงและฟื้นฟูจิตใจของคนที่สำนึกผิด

27 07 2564 - มัทธิว 7:3-5

"ทำไมคุณถึงเห็นขี้ผงเล็กๆ ในตาของพี่น้องคุณ แต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนในตาของตัวคุณเอง คุณพูดมาได้ยังไงว่า ‘เดี๋ยวจะเขี่ยขี้ผงเล็กๆในตาคุณให้’ ทั้งๆ ที่ยังมีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของคุณเอง ไอ้พวกนักแสดง เอาไม้ออกจากตาตัวเองเสียก่อน จะได้มองเห็นชัด ก่อนที่จะไปเขี่ยผงออกจากตาของพี่น้อง"

26 07 2564 - อิสยาห์ 43:2-3

เมื่อเจ้าต้องลุยน้ำลึกไป เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อเจ้าต้องข้ามแม่น้ำ เจ้าก็จะไม่จมลงไป เมื่อเจ้าต้องเดินลุยไฟ เจ้าก็จะไม่ไหม้ และเปลวเพลิงก็จะไม่เผาผลาญเจ้า เพราะเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า เราคือผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอลพระผู้ช่วยให้รอดของเจ้า...

25 07 2564 - ยอห์น 17:26

ลูกทำให้เขารู้จักพระองค์ และลูกก็จะทำอย่างนี้ต่อไป เพื่อว่าความรักที่พระองค์มีต่อลูกจะอยู่ในตัวพวกเขา และเพื่อว่าลูกก็จะอยู่ในตัวพวกเขาด้วย

24 07 2564 - ฮีบรู 13:2

อย่าลืมที่จะเลี้ยงดูแขกแปลกหน้าที่มาบ้าน เพราะบางคนที่ทำอย่างนั้นได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว

23 07 2564 - ยอห์น 17:24

พระบิดา ในที่ที่ลูกอยู่นั้น ลูกอยากให้คนพวกนี้ที่พระองค์ให้กับลูกอยู่ที่นั่นกับลูกด้วย เพื่อเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ให้กับลูก เพราะพระองค์รักลูกก่อนที่พระองค์จะสร้างโลกนี้

22 07 2564 - ยอห์น 17:23

ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายถึงลูกอยู่ในพวกเขาและพระองค์ก็อยู่ในลูก เพื่อว่าพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเต็มที่ เพื่อที่โลกจะได้รู้ว่าพระองค์ส่งลูกมา และรู้ว่าพระองค์รักพวกเขาเหมือนกับที่พระองค์รักลูก

21 07 2564 - ยากอบ 1:22

ให้ทำตามคำสั่งสอนของพระเจ้าอยู่เสมอ อย่าเอาแต่ฟังเฉยๆ เพราะนั่นเป็นการหลอกตัวเอง

20 07 2564 - มัทธิว 25:21

นายจึงพูดกับเขาว่า ‘เจ้าทำดีมาก เจ้าเป็นทาสที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าได้ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เราจะตั้งให้เจ้าดูแลของจำนวนมาก มาร่วมฉลองกับเรา’

19 07 2564 - ยอห์น 17:20-21

อย่างไรก็ตาม ลูกไม่ได้อธิษฐานให้คนพวกนี้เท่านั้น แต่ลูกยังอธิษฐานให้คนที่จะเชื่อในตัวลูกโดยผ่านทางคำสอนของพวกเขาด้วย ลูกขอให้พวกเขาทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนกับพระองค์พระบิดาอยู่ในตัวลูก และลูกอยู่ในพระองค์ ขอให้พวกเขาอยู่ในพวกเราด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ส่งลูกมา

18 07 2564 - อิสยาห์ 43:1

ยาโคบ พระยาห์เวห์ที่สร้างเจ้าขึ้นมา อิสราเอล พระยาห์เวห์ที่ปั้นเจ้าขึ้นมานั้น ตอนนี้พระองค์พูดอย่างนี้ว่า “ไม่ต้องกลัว เพราะเราได้ไถ่เจ้าให้เป็นอิสระแล้ว เราได้เรียกชื่อของเจ้าโดยเฉพาะ และเจ้าเป็นของเรา

17 07 2564 - ยอห์น 17:18

ลูกได้ส่งพวกเขาเข้าไปในโลกเหมือนกับที่พระองค์ส่งลูกเข้ามาในโลกนี้

16 07 2564 - สุภาษิต 20:22

อย่าพูดว่า “ ฉันจะตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว” ให้รอคอยพระยาห์เวห์เถิด พระองค์จะช่วยเจ้า

15 07 2564 - เพลงสดุดี 37:16-17

นิดๆหน่อยๆที่คนดีคนหนึ่งมี ก็ยังดีกว่าความร่ำรวยของคนชั่วหลายคน เพราะพระยาห์เวห์จะหักแขนของคนชั่ว แต่พระองค์จะดูแลคนดี

14 07 2564 - ยอห์น 17:15

ลูกไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลกนี้ แต่ลูกขอให้พระองค์คุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากมารร้ายตัวนั้น

13 07 2564 - ยอห์น 17:4

ลูกได้ทำให้คนในโลกนี้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยได้ทำงานทุกอย่างที่พระองค์ให้ลูกทำจนเสร็จหมดแล้ว

12 07 2564 - มัทธิว 7:13-14

เข้าไปทางประตูที่แคบ เพราะประตูกว้างและถนนหนทางที่เดินสบายจะนำไปถึงความพินาศ และมีคนมากมายที่ผ่านเข้าไปทางประตูนั้น ส่วนประตูที่แคบ และถนนที่เดินลำบากจะนำไปถึงชีวิตที่แท้จริง และมีคนน้อยมากที่หาทางนี้เจอ

11 07 2564 - สุภาษิต 16:20

คนที่สนใจฟังคำแนะนำย่อมพบกับความรุ่งเรือง คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ มีเกียรติจริงๆ

10 07 2564 - ฟิลิปปี 4:11

ผมไม่ได้พูดอย่างนี้เพราะผมขัดสน เพราะผมเรียนรู้ที่จะพอใจไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตาม

9 07 2564 - สุภาษิต 31:10

เมียที่ดีๆนั้น หาได้ยากมาก เธอมีค่ายิ่งกว่าทับทิมมากนัก

8 07 2564 - ยากอบ 5:16b

ดังนั้น ให้สารภาพบาปต่อกันและกัน และอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อคุณจะได้รับการรักษา คำอธิษฐานของคนที่ทำตามใจพระเจ้านั้นมีพลังและเกิดผล

7 07 2564 - เอเสเคียล 38:23

"เราจะได้แสดงความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ของเราผ่านทางเหตุการณ์เหล่านี้ เราจะทำให้ตัวเราเป็นที่รู้จักในสายตาของชนชาติทั้งหลาย แล้วพวกเขาจะได้รู้ว่าเราคือยาห์เวห์”

6 07 2564 - ยากอบ 4:7

ดังนั้น ให้อุทิศตัวต่อพระเจ้าและต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีไปจากคุณ

5 07 2564 - ยอห์น 17:3

ชีวิตกับพระองค์ตลอดไปนั้นก็คือการรู้จักพระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระองค์ส่งมา

4 07 2564 - กาลาเทีย 5:1

เมื่อพระคริสต์ได้ปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระแล้ว ก็ให้อยู่อย่างคนอิสระเถิด รักษามันไว้ให้ดี อย่ากลับไปเป็นทาสของกฎอีก

3 07 2564 - สุภาษิต 10:21

ริมฝีปากของคนที่ทำตามใจพระเจ้า หล่อเลี้ยงคนมากมาย แต่คนโง่ตายเพราะขาดความเข้าใจ

2 07 2564 - ยอห์น 17:1

หลังจากพระเยซูพูดจบแล้ว พระองค์ได้เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและพูดว่า “พระบิดา ถึงเวลาแล้วที่จะเปิดเผยความยิ่งใหญ่ของพระบุตร เพื่อที่พระบุตรจะได้เปิดเผยความยิ่งใหญ่ของพระองค์

1 07 2564 - เพลงสดุดี 127:1

ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้สร้างบ้าน พวกคนสร้างก็เสียเวลาเปล่าๆ ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้เฝ้าดูแลเมืองแล้ว พวกยามที่เฝ้าเวรอยู่ก็เสียเวลาเปล่าๆ