สิงหาคม 2564 คลัง

31 08 2564 - สุภาษิต 3:31-32

อย่าอิจฉาคนที่ชอบความรุนแรง อย่าไปเลือกทำตามอย่างเขา เพราะพระยาห์เวห์ขยะแขยงคนคดโกงเหล่านั้น แต่พระองค์จะเป็นเพื่อนกับคนสัตย์ซื่อ

30 08 2564 - มาระโก 12:30-31

ให้รักองค์เจ้าชีวิตพระเจ้าของเจ้าอย่างสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดกำลังของเจ้า’ ข้อที่สำคัญรองลงมาคือ ‘ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง’ ไม่มีกฎข้อไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสองข้อนี้อีกแล้ว”

29 08 2564 - สุภาษิต 14:29

คนที่โกรธช้านั้นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แต่คนขี้โมโหนั้นอวดโง่

28 08 2564 - โรม 8:28

เรารู้ว่า พระเจ้าทำให้ทุกอย่างเกิดผลดีสำหรับคนที่รักพระองค์ พวกเขาเป็นคนที่พระเจ้าเรียกตามแผนงานของพระองค์

27 08 2564 - 1 ยอห์น 2:27

พระคริสต์ได้เจิมพวกคุณด้วยพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ยังอยู่กับพวกคุณ คุณก็เลยไม่ต้องให้ใครมาสอนอีก เพราะพระวิญญาณนั้นสอนให้คุณรู้เกี่ยวกับทุกสิ่ง พระวิญญาณนั้นเป็นความจริงและจะไม่หลอกลวง ดังนั้นพวกคุณควรจะตั้งมั่นคงอยู่ในพระคริสต์เหมือนกับที่พระวิญญาณได้สอนนั้น

26 08 2564 - โรม 8:26

ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็มาช่วยเราในความอ่อนแอของเราด้วย เราไม่รู้ว่าเราควรจะขออะไรเวลาที่เราอธิษฐาน แต่พระวิญญาณเองได้ขอต่อพระเจ้าแทนเราด้วยเสียงร้องคร่ำครวญที่ไม่เป็นคำ

25 08 2564 - สุภาษิต 3:3-4

อย่าให้ความรักอันภักดีและสัตย์ซื่อ ละทิ้งเจ้าไป ผูกมันไว้รอบคอของเจ้าเหมือนกับสร้อยคอ และเขียนมันลงไปบนแผ่นใจของเจ้า แล้วเจ้าจะเป็นที่ยอมรับ และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในสายตาของพระเจ้าและผู้คนทั่วไป

24 08 2564 - ยอห์น 8:31-32

ดังนั้นพระเยซูจึงพูดกับชาวยิวที่ไว้วางใจในพระองค์ว่า “ถ้าพวกคุณยังคงทำตามคำสั่งสอนของเรา พวกคุณก็เป็นศิษย์ของเราจริงๆ พวกคุณจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้พวกคุณเป็นอิสระ”

23 08 2564 - สุภาษิต 16:19

เป็นคนถ่อมตัวและอยู่ในหมู่คนจน ก็ยังดีกว่าแบ่งของที่ปล้นมาได้กับคนเย่อหยิ่ง

22 08 2564 - เอเฟซัส 6:22

ผมส่งเขามาเพื่อพวกคุณจะได้รู้ข่าวคราวของเราและเพื่อเขาจะได้ให้กำลังใจพวกคุณด้วย

21 08 2564 - สุภาษิต 3:21-22

ลูกเอ๋ย เฝ้าระวังวิธีการแก้ปัญหา และความสุขุมรอบคอบของเจ้าไว้ อย่าปล่อยให้สองสิ่งนี้ หลุดรอดสายตาของเจ้าไปได้ แล้วสองสิ่งนี้จะให้ชีวิตกับเจ้า และเป็นเครื่องประดับอยู่บนคอของเจ้า

20 08 2564 - เอเฟซัส 2:19-20

ผลที่ตามมาก็คือ พวกคุณไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าและไม่ได้เป็นคนต่างด้าวอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นพลเมืองเดียวกันกับคนของพระเจ้า และเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าด้วย พวกคุณคืออาคารที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา รากฐานของอาคารนี้เป็นพวกศิษย์เอกของพระเยซู และพวกผู้พูดแทนพระเจ้า และมีพระเยซูคริสต์เป็นหินก้อนที่สำคัญที่สุด

19 08 2564 - 1 ยอห์น 4:19

ที่พวกเรามีความรักก็เพราะว่าพระเจ้ารักเราก่อน

18 08 2564 - โรม 8:18

ผมถือว่าความทุกข์ยากในชีวิตนี้ ไม่หนักหนาอะไรเลย เมื่อเปรียบเทียบกับความยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะเปิดเผยให้เราเห็นในอนาคต

17 08 2564 - ยอห์น 15:16

พวกคุณไม่ได้เลือกเราหรอก แต่เราต่างหากที่เลือกพวกคุณ และแต่งตั้งคุณให้ออกไปและเกิดผล เป็นผลที่ยั่งยืนตลอดไป แล้วพระบิดาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณขอ เพราะคุณเป็นคนของเรา

16 08 2564 - เพลงสดุดี 31:16

ขอให้ใบหน้าของพระองค์ส่องประกาย ลงบนผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะความรักมั่นคงที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดด้วยเถิด

15 08 2564 - โรม 8:15-16

เพราะพระวิญญาณที่คุณได้รับนั้นไม่ได้ทำให้คุณเป็นทาสที่ต้องกลัวอีก แต่ทำให้คุณเป็นลูกๆ ของพระเจ้า และพระวิญญาณนี้ทำให้เราร้องดังๆ ว่า “อับบา พ่อ” พระวิญญาณนั้นทำให้เรามั่นใจว่าเราเป็นลูกๆ ของพระเจ้า

14 08 2564 - โรม 8:14

เพราะพระวิญญาณของพระเจ้านำใคร คนนั้นก็เป็นลูกของพระเจ้า

13 08 2564 - ยอห์น 15:13

ไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้ว คือการที่คนคนหนึ่งจะยอมตายเพื่อเพื่อนของตน

12 08 2564 - สุภาษิต 3:11-12

ลูกเอ๋ย อย่าดูหมิ่นการตีสอนของพระยาห์เวห์ และอย่าได้ขุ่นเคืองเมื่อพระองค์ตักเตือน เพราะพระยาห์เวห์จะตักเตือนคนที่พระองค์รัก เหมือนกับพ่อที่เตือนลูกที่เขาภาคภูมิใจ

11 08 2564 - โรม 8:11

ถ้าคุณมีพระวิญญาณที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายอยู่ในพวกคุณ พระเจ้าผู้ทำให้พระคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตาย ก็จะใช้พระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในพวกคุณนั้น ให้ชีวิตกับร่างที่ต้องตายนี้ของคุณ

10 08 2564 - เพลงสดุดี 84:11

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์เป็นดวงอาทิตย์ และเป็นโล่กำบัง พระองค์ให้ความดีความชอบและเกียรติยศ พระองค์ไม่เคยหวงของดีๆไว้จากคนที่ใช้ชีวิตอย่างไร้ที่ติ

9 08 2564 - เพลงสดุดี 103:8

พระยาห์เวห์นั้นใจดีมีเมตตา โกรธช้า และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมั่นคง

8 08 2564 - สุภาษิต 10:8

คนฉลาดทำตามคำสั่งต่างๆ แต่คนโง่ที่พูดพล่อยๆก็หาเรื่องใส่ตัว

7 08 2564 - 1 ทิโมธี 6:7-8

เราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกนี้ เราก็เอาอะไรออกไปไม่ได้เหมือนกัน มีอาหารกินกับเสื้อผ้าใส่ แค่นี้เราก็น่าจะพอใจได้แล้ว

6 08 2564 - 1 โครินธ์ 13:6

ความรักไม่ยินดีเมื่อเห็นคนอื่นทำชั่วแต่ยินดีกับความจริง

5 08 2564 - เศคาริยาห์ 4:5-6

ทูตสวรรค์ที่พูดอยู่กับผม ตอบผมว่า “เจ้าไม่รู้หรือว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร” ผมตอบว่า “ไม่รู้ครับท่าน” ท่านตอบว่า “นี่คือข่าวสารของพระยาห์เวห์ที่มีมาถึงเศรุบบาเบล ว่า ‘ความสำเร็จไม่ได้มาจากพละกำลังและฤทธิ์อำนาจของมนุษย์ แต่มาจากพระวิญญาณของเรา’ พระยาห์เวห์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นพูดว่าอย่างนั้น

4 08 2564 - 1 ยอห์น 5:4

เพราะทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้ามีชัยชนะเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่เองคือฤทธิ์อำนาจที่เอาชนะโลกแล้ว

3 08 2564 - โรม 8:31-32

เราจะว่าอย่างไรดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา ใครจะต่อต้านเราได้ พระองค์ไม่หวงแม้แต่พระบุตรของพระองค์เอง แต่กลับมอบพระบุตรนั้นให้มาตายเพื่อเราทุกคน ถ้าอย่างนั้นพระองค์จะไม่ยิ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราพร้อมกับพระบุตรด้วยหรือ

2 08 2564 - อิสยาห์ 61:1-2a

พระวิญญาณของพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต อยู่กับผม เพราะพระยาห์เวห์ได้เลือกผม พระองค์ได้ส่งผมไปประกาศข่าวดีให้กับคนยากจน ไปรักษาจิตใจที่แตกสลาย ไปประกาศเสรีภาพให้กับเชลย และประกาศการปลดปล่อยให้กับพวกนักโทษ พระองค์ส่งผมให้ไปประกาศปีแห่งความเมตตาของพระยาห์เวห์ และวันเวลาที่พระเจ้าของเราจะแก้แค้น ไปปลอบโยนทุกคนที่เศร้าโศกเสียใจ

1 08 2564 - โรม 8:1-2

แล้วเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายที่มีส่วนในพระเยซูคริสต์จะไม่ต้องถูกลงโทษเพราะในพระเยซูคริสต์ กฎที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้ชีวิตนั้น ได้ปลดปล่อยให้ผมเป็นอิสระจากกฎแห่งบาปที่นำไปสู่ความตายแล้ว