มกราคม 2563 คลัง

31 01 2563 - สุภาษิต 1:29,31

พวกเขาเกลียดความรู้และไม่ยอมเลือกที่จะยำเกรงพระยาห์เวห์ ดังนั้น พวกเขาจะต้องกินผลที่เกิดจากวิถีชีวิตของเขา และจะจุกแน่นไปด้วยแผนการร้ายต่างๆของพวกเขาเอง

30 01 2563 - 1 โครินธ์ 1:30-31

พระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เรามีส่วนในพระเยซูคริสต์ได้ พระเจ้าทำให้พระคริสต์เป็นความเฉลียวฉลาดนั้นเพื่อประโยชน์ของเรา พระคริสต์ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า และทำให้เราเป็นคนของพระเจ้า พระองค์เสียสละตัวเองเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากบาป เหมือนที่พระคัมภีร์พูดว่า “คนที่อยากจะโอ้อวดก็ให้โอ้อวดแต่องค์เจ้าชีวิตเท่านั้น”

29 01 2563 - เฉลยธรรมบัญญัติ 1:29-30

เราได้บอกกับพวกท่านว่า ‘ไม่ต้องขวัญหนีดีฟ่อ ไม่ต้องกลัวพวกมันหรอก พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะนำหน้าท่าน และต่อสู้แทนท่าน เหมือนกับสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทำต่อหน้าท่านในแผ่นดินอียิปต์

28 01 2563 - โคโลสี 1:28

เราประกาศเรื่องของพระคริสต์ เราเตือนสติและสั่งสอนทุกคน ด้วยปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อเราจะได้นำทุกคนไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้า อย่างเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวในพระคริสต์

27 01 2563 - ปฐมกาล 1:27

แล้วพระเจ้าก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นตามรูปแบบของพระองค์ พระองค์สร้างเขาขึ้นตามรูปแบบของพระเจ้า พระองค์สร้างพวกเขาเป็นชายและหญิง

26 01 2563 - ปฐมกาล 1:26

พระเจ้าพูดอีกว่า “ขอให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามรูปแบบของเรา ให้เหมือนกับเรา และให้เขาปกครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ สัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ และโลกทั้งโลกรวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กทั้งหมดบนโลก”

25 01 2563 - ฟิเลโมน 1:25

ขอให้ความเมตตากรุณาของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่กับวิญญาณของพวกคุณด้วย

24 01 2563 - ยูดา 1:24-25

พระเจ้าสามารถรักษาคุณไว้ไม่ให้ล้มลง พระองค์จะนำคุณไปยืนอยู่ต่อหน้าสง่าราศีของพระองค์ อย่างคนที่ไม่มีตำหนิ และเต็มไปด้วยความสุข พระองค์คือพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอให้พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ทำให้คนให้เกียรติกับพระเจ้า และยกย่องสรรเสริญพระองค์ ขอให้พวกเขายอมรับว่า พระองค์มีฤทธิ์และสิทธิอำนาจตลอดทุกยุคทุกสมัย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อาเมน

23 01 2563 - 1 เปโตร 1:23

พวกคุณควรจะรักกันเพราะได้เกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดที่เน่าเปื่อยได้ แต่จากเมล็ดที่ไม่มีวันเน่าเปื่อย เมล็ดนั้นคือถ้อยคำของพระเจ้าที่มีชีวิตถาวรตลอดไป

22 01 2563 - โคโลสี 1:22

แต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าทำให้พวกคุณกลับมาคืนดีกับพระองค์ โดยการตายของพระคริสต์ในร่างมนุษย์นี้ พระองค์ทำอย่างนี้ก็เพื่อจะได้นำคุณไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าอย่างคนบริสุทธิ์ไม่มีข้อกล่าวหา และไม่มีที่ติเตียน

21 01 2563 - เฉลยธรรมบัญญัติ 1:21

ดูสิ พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านได้ตั้งแผ่นดินนี้ไว้ตรงหน้าพวกท่านแล้ว พวกท่านขึ้นไปยึดเอาไว้เลย เหมือนกับที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษพวกท่านได้บอกไว้ ไม่ต้องกลัว อย่าท้อถอย’

20 01 2563 - โรม 1:20

นับตั้งแต่วันแรกที่สร้างโลกนี้มา คุณสมบัติต่างๆ ของพระเจ้าที่ไม่สามารถมองเห็น เช่นฤทธิ์อำนาจที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย หรือความเป็นพระเจ้าของพระองค์ มนุษย์เห็นได้ชัดเจนเพราะเขาสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้จากสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา นี่เป็นเหตุผลที่มนุษย์จึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย

19 01 2563 - เอเฟซัส 1:17-20

ผมขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ของเรา คือพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ โปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะให้สติปัญญากับคุณ และเปิดเผยให้คุณรู้เรื่องของพระเจ้ามากขึ้น ขอให้ตาใจของคุณสว่างไสวขึ้นมา เพื่อจะได้รู้ว่า พระเจ้าเรียกให้คุณมามีความหวังอะไร และรู้ด้วยว่ามรดกที่พระเจ้ามอบให้กับคนที่เป็นของพระองค์นั้น มันยิ่งใหญ่มหาศาลขนาดไหน และให้คุณรู้อีกด้วยว่า ฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าให้กับเราผู้ที่เชื่อนั้น ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เป็นฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ใช้ตอนที่พระองค์ทำให้พระคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายและให้นั่งอยู่ทางขวามือของพระองค์ในโลกฝ่ายวิญญาณนั้น

18 01 2563 - 1 เปโตร 1:18-19

เพราะคุณก็รู้ว่าเมื่อพระองค์ปลดปล่อยพวกคุณให้เป็นอิสระจากชีวิตที่ไร้สาระที่คุณได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนั้น พระองค์ไม่ได้ใช้สิ่งที่เสื่อมสลายได้ อย่างเช่นเงินและทอง แต่ใช้เลือดอันมีค่าของพระคริสต์ เหมือนกับเลือดของลูกแกะที่ไม่มีรอยตำหนิหรือจุดด่างพร้อยเลย

17 01 2563 - อิสยาห์ 1:17

ฝึกทำดี ให้ความยุติธรรมกับคนอื่น ช่วยกู้พวกที่ถูกกดขี่ข่มเหง ปกป้องสิทธิให้กับเด็กกำพร้า สู้คดีให้กับแม่ม่าย

16 01 2563 - นางรูธ 1:16

แต่รูธตอบว่า “อย่าโน้มน้าวให้ฉันจากแม่ไปหรือเลิกติดตามแม่เลย ไม่ว่าแม่จะไปไหน ฉันจะไปด้วย ไม่ว่าแม่จะไปอาศัยอยู่ที่ไหน ฉันก็จะไปอยู่ที่นั่นด้วย คนของแม่ ก็จะเป็นคนของฉัน และพระเจ้าของแม่ ก็จะเป็นพระเจ้าของฉันด้วย

15 01 2563 - ทิตัส 1:15

สำหรับคนที่บริสุทธิ์ อะไรๆ ก็บริสุทธิ์ไปหมด แต่สำหรับคนที่สกปรกและไม่เชื่อ ก็ไม่มีอะไรบริสุทธิ์เลย เพราะความคิดและใจที่ฟ้องถูกผิดของเขาสกปรกไปหมดแล้ว

14 01 2563 - เอเฟซัส 1:13-14

พระวิญญาณนี้ เป็นเครื่องมัดจำงวดแรกสำหรับมรดกของเรา และเป็นผู้ที่รับรองว่า พระเจ้าจะปลดปล่อยพวกเราผู้ที่เป็นของพระองค์นั้นให้เป็นอิสระ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะได้สรรเสริญพระบารมีของพระองค์

13 01 2563 - โคโลสี 1:13-14

พระเจ้าได้ช่วยชีวิตเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และนำเราเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระบุตร ซึ่งก็คือพระบุตรที่พระเจ้ารัก พระองค์ได้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระและอภัยบาปให้กับเราด้วย

12 01 2563 - ยากอบ 1:12

สำหรับคนที่ทนต่อการทดลองและการล่อลวงต่างๆ ได้ ก็ถือว่ามีเกียรติจริงๆ เพราะเมื่อเขาผ่านการทดลองนี้ไปได้ เขาจะได้รับรางวัล

11 01 2563 - มาระโก 1:11

มีเสียงจากสวรรค์ว่า “ลูกเป็นลูกที่รักของพ่อ พ่อชอบใจในตัวลูกมาก”

10 01 2563 - สุภาษิต 1:10

บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าคนบาปล่อชวนเจ้า อย่าได้ยอมตาม

9 01 2563 - โคโลสี 1:9

เพราะอย่างนี้ เราถึงไม่เคยหยุดอธิษฐานให้พวกคุณเลย นับตั้งแต่วันแรกที่เราได้ยินเรื่องของพวกคุณ เราขอให้พระเจ้าเติมพวกคุณให้เต็มไปด้วยความรู้ถึงความต้องการของพระองค์คือให้มีความเฉลียวฉลาดทุกอย่าง และมีความเข้าใจที่มาจากพระวิญญาณด้วย

8 01 2563 - โยชูวา 1:8

เจ้าต้องไม่หยุดพูดถึงกฎในหนังสือเล่มนี้ และเจ้าต้องไตร่ตรองอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืน เพื่อเจ้าจะได้ทำตามสิ่งที่ได้เขียนไว้ในกฎนั้นอย่างเคร่งครัด แล้วเจ้าจะได้เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ

7 01 2563 - 1 ยอห์น 1:7

แต่ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างเหมือนกับที่พระเจ้าอยู่ในความสว่าง เราก็จะมีสายสัมพันธ์กับพระองค์ และเลือดของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าก็ล้างความบาปทุกอย่างของเราจนหมดสิ้น

6 01 2563 - 1 เธสะโลนิกา 1:6

พวกคุณได้เลียนแบบพวกเราและองค์เจ้าชีวิต คือพวกคุณยอมรับถ้อยคำของพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากมากมายด้วยความชื่นชมยินดีที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

5 01 2563 - 2 เปโตร 1:5-7

ด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะใช้ความเชื่อสร้างความดี ใช้ความดีสร้างความรู้ ใช้ความรู้เพื่อบังคับตน ใช้การบังคับตนสร้างความอดทน ใช้ความอดทนสร้างชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้า ใช้ชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าสร้างความผูกพันฉันพี่น้อง ใช้ความผูกพันฉันพี่น้องสร้างความรัก

4 01 2563 - ฟิลิปปี 1:4-5

ผมดีใจตลอด ทุกครั้งที่ผมอธิษฐานขอพระเจ้าให้กับพวกคุณทุกคน ผมดีใจเพราะพวกคุณได้ร่วมประกาศข่าวดีกับผม ตั้งแต่วันแรกที่คุณได้มาเชื่อจนถึงเดี๋ยวนี้

3 01 2563 - ฮีบรู 1:3

พระบุตรนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และเป็นพิมพ์เดียวกับพระเจ้าทุกอย่าง พระบุตรใช้คำพูดอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ค้ำจุนทุกสิ่งในโลกไว้แล้ว เมื่อพระบุตรได้ล้างบาปให้มนุษย์เสร็จ พระองค์ได้นั่งลงทางขวามือของผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในสวรรค์

2 01 2563 - ยอห์น 1:2-3

พระคำอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่โลกนี้จะเกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่นี้เกิดมาจากพระคำทั้งนั้น ไม่มีอะไรเลยที่ไม่ได้เกิดมาจากพระคำ

1 01 2563 - ปฐมกาล 1:1

ในปฐมกาลนั้น พระเจ้าได้สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินโลก