۱۳۸۱ اردیبهشت نور روزانه های پیشین

۱۳۸۱/۰۳/۱۰ - اول تسالونيكيان ١٦:٤-١٧

در همان موقع كه فرياد فرمان الهى و صداى رئيس فرشتگان و بانگ شيپور شنيده ميشود خود خداوند از آسمان به زير خواهد آمد و اول كسانيكه در ايمان به مسيح مرده اند خواهند برخاست. و سپس آن كسانيكه در ميان ما زنده ميمانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمايند و به اين ترتيب ما هميشه با خداوند خواهيم بود.

۱۳۸۱/۰۳/۰۹ - مزمور ٤:٥٦

در خدا، كلام او را خواهم ستود، بر خدا توكل خواهم نمود؛ نخواهم ترسيد. انسان فانى بمن چه تواند كرد؟

۱۳۸۱/۰۳/۰۸ - مزمور ١٧:١٠٣-١٨

اما رحمت خداوند بر آنانيكه او را گرامى ميدارند هميشگى است و او عدالت را در حق فرزندان آنانيكه عهد و احكام او را حفظ ميكنند بجا مى آورد.

۱۳۸۱/۰۳/۰۷ - روميان ١٥:١٢

با دلشادان شادى كنيد و با ماتميان ماتم نماييد.

۱۳۸۱/۰۳/۰۶ - اعمال رسولان ٢٤:٢٠

اما ادامه زندگى براى من آنقدر ارزش ندارد كه نگران جان خود باشم. تنها آرزوى من اينست كه مأموريت خود را انجام دهم و خدمتى را كه عيسى خداوند بمن سپرده بود يعنى اعلام مژده فيض خدا به پايان رسانم.

۱۳۸۱/۰۳/۰۵ - يوحنا ٣: ١٧

زيرا خدا پس خود را به جهان نفرستاد كه جهانيان را محكوم نمايد بلكه تا آنان را نجات بخشد.

۱۳۸۱/۰۳/۰۴ - يعقوب ١٩:١

بنابراين اى برادران عزيز من، اينرا بدانيد كه هر كس بايد زود بشنود، دير جواب دهد و دير عصبانى شود.

۱۳۸۱/۰۳/۰۳ - روميان١٠:١٢

يكديگر را با محبت برادرانه دوست بداريد و هر كس به ديگرى بيشتر از خود احترام نمايد.

۱۳۸۱/۰۳/۰۲ - روميان ٢:١٥

بلكه بخاطر خيريت و تقويت اطرافيان خود در فكر راحتى ايشان باشيم.

۱۳۸۱/۰۳/۰۱ - غلاطيان ١٣:٥

اى برادران من، شما به آزادى خوانده شده ايد. اما آزادى خود را فرصت جسم مسازيد بلكه با محبت يكديگر را خدمت كنيد.

۱۳۸۱/۰۲/۳۱ - اول قرنتیان 1:10

اى برادران، بنام خداوند ما عيسى مسيح از شما درخواست ميكنم كه همه شما در آنچه كه ميگوييد توافق داشته باشيد و ديگر در بين شما اختلاف و نفاقى نباشد بلكه با يك فكر و يك هدف كاملن متحد باشيد.

۱۳۸۱/۰۲/۳۰ - روميان ٥:١٥-٦

باشد كه خدايى كه عطاكننده صبر و دلگرمى است، بشما كمك كند تا در صلح و صفاى كامل زندگى كنيد و نسبت به يكديگر همان طرز فكرى را داشته باشيد كه مسيح نسبت به انسانها داشت. در آنصورت همه ما خواهيم توانست يكدل و يكزبان خدا را كه پدر خداوند ما عيسى مسيح است، پرستش و تمجيد كنيم.

۱۳۸۱/۰۲/۲۹ - يعقوب١٧:٣-١٨

اما خِرَد و حكمتى كه از آسمان ميباشد در وهله اول پاك و نجيب است و بعد صلح جو و مؤدب و ملايم؛ حاضر به گفتگو با ديگران و پذيرش نظرات ايشان است؛ لبريز از دلسوزى و اعمال نيك بوده، صميمي و بى ريا و بى پرده ميباشد.

۱۳۸۱/۰۲/۲۸ - عبرانيان ١٠:٦

زيرا خدا بى انصاف نيست. چگونه امكان دارد زحماتيرا كه در راه او متحمل شده ايد فراموش كند، و يا محبتى را كه نسبت به او داشته ايد از ياد ببرد، محبتى كه از طريق كمك كردن به فرزندان خدا نشان داده و ميدهيد؟

۱۳۸۱/۰۲/۲۷ - روميان ٣٣:١١

وَه كه چه خداى پُرجلالى داريم! حكمت و دانش و ثروت او چه عظيم است! مَشيَّّت و راههاى او فوق ادراك ماست!

۱۳۸۱/۰۲/۲۶ - صفنيا ١٧:٣

خداوند خداى تو با توست، او ميتواند برهاند. او از تو بسيار خشنود خواهد شد، او با محبت خويش به تو آرامى خواهد داد و با سرودها بر تو شادى خواهد نمود ( ترجمهٓ مترجم).

۱۳۸۱/۰۲/۲۵ - جامعه ۵:۱۱

همانطور که نمیدانی باد چگونه میوزد و یا بدن کودک چگونه در رَحِمِ مادرش شکل میگیرد، همچنین نمیتوانی کارهای خدا را که خالق همه چیز است درک کنی.

۱۳۸۱/۰۲/۲۴ - مزمور ۱۳:۱۳۹-۱۴

تو مرا در رَحِمِ مادرم نقش بستی و مرا بوجود آوردی. تو را شکر میکنم که مرا چنین شگفت انگیز و در کمال هیبت آفریده ای. با تمام وجود دریافته ام که کارهای تو عظیم و شگفت انگیز است.

۱۳۸۱/۰۲/۲۳ - امثال ۳۰:۳۱

زیبایی فریبنده و ناپایدار است؛ اما زنی که خداترس باشد قابل ستایش است.

۱۳۸۱/۰۲/۲۲ - رومیان ۱:۸-۲

بنابراین، چون به عیسی مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست. زیرا قدرت حیات بخش روح القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده، ما را از سلطه گناه و مرگ آزاد کرده است.

۱۳۸۱/۰۲/۲۱ - افسیان ۳۲:۴

...نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را بخاطر مسیح بخشیده است.

۱۳۸۱/۰۲/۲۰ - متی۱۵:۱۸

اگر برادری به تو بدی کند، برو و خصوصی با او گفتگو کن و او را متوجه خطایش بساز. اگر سخن تو را گوش گرفت و به تقصیرش اعتراف کرد، برادری را باز یافته ای.

۱۳۸۱/۰۲/۱۹ - امثال١٠:٣١ امثال ٢٧:٣١-٢٨

یک زن خوب را چه کسی میتواند پیدا کند؟ ارزش او از جواهرات هم بیشتر است! او تنبلی نمیکند، بلکه به احتیاجات خانواده اش رسیدگی مینماید. فرزندانش او را میستایند و شوهرش از او تمجید مینماید.

۱۳۸۱/۰۲/۱۷ - اول تسالونيكيان ١٦:٥-١٨

هميشه شادمان باشيد؛ پيوسته دعا كنيد؛ در هر امرى شاكر باشيد، زيرا كه اين است اراده خدا براى شما در مسيح عيسى.

۱۳۸۱/۰۲/۱۶ - يعقوب ١٦:٥

به گناهان خود نزد يكديگر اعتراف كنيد و براى همديگر دعا كنيد تا شفا يابيد. دعاى مرد عادل در عمل قوّت بسيار دارد.

۱۳۸۱/۰۲/۱۵ - فيليپيان ٦:٤-٧

براى هيچ چيز انديشه مكنيد( نگران نباشيد)، بلكه در هرچيز با دعا و تقاضاها، با شكرگزارى، مسئولات خود را به خدا عرض كنيد. و سلامتى(آرامى) خدا كه مافوق فهم بشر است، دلها و ذهنهاى شما را در مسيح عيسى نگاه خواهد داشت.

۱۳۸۱/۰۲/۱۴ - دوم تواريخ١٤:٧

و قوم من كه به اسم من ناميده شده اند متواضع شوند و دعا كرده، طالب حضور من باشند، و از راههاى بد خويش بازگشت نمايند، آنگاه من از آسمان أجابت خواهم فرمود، و گناهان ايشانرا خواهم آمرزيد و زمين ايشانرا شفا خواهم داد.

۱۳۸۱/۰۲/۱۳ - روميان١٢:١٢

در اميد شادمان، در سختيها شكيبا، و در دعا ثابت قدم باشيد.

۱۳۸۱/۰۲/۱۲ - اول يوحنا ١٤:١-١٥

از اينرو خاطرجمع هستيم كه هرگاه از خدا چيزى مطابق خواست او بطلبيم، او ما را خواهد شنيد. و اگر يقين داريم كه دعاى ما را ميشنود، ميتوانيم به اين نيز اطمينان داشته باشيم

۱۳۸۱/۰۲/۱۱ - عبرانيان٦:١١

خشنود ساختن خدا بدون ايمان و توكل به او محال است. هر كه ميخواهد بسوى خدا بيايد، بايد ايمان داشته باشد كه خدا هست و به آنانيكه با دلى پاك در جستجوى او هستند پاداش ميدهد.