พฤษภาคม 2558 คลัง

31 05 2558 - ฮีบรู 13:7

ให้ระลึกถึงพวกผู้นำของพี่น้อง คนที่เคยประกาศถ้อยคำของพระเจ้าให้กับพี่น้อง ให้สังเกตดูชีวิตของเขาว่าเขาอยู่และตายอย่างไร แล้วให้เลียนแบบความเชื่อของคนเหล่านั้น

30 05 2558 - เพลงสดุดี 107:31

ขอให้พวกเขาขอบคุณพระยาห์เวห์ สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ และสิ่งน่าทึ่งทั้งหลายที่พระองค์ทำให้กับมวลมนุษย์

29 05 2558 - อพยพ 28:29

อาโรนจะสวมถุงผ้าทับอกแห่งการตัดสินคดี ที่มีชื่อของพวกลูกชายอิสราเอลแกะสลักอยู่ ตรงกับหัวใจของเขา เมื่อเขาเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ถุงผ้าทับอกนี้จะทำให้พระยาห์เวห์ระลึกถึงพวกลูกหลานของอิสราเอลตลอดไป

28 05 2558 - อิสยาห์ 42:6

“เรา ยาห์เวห์ ได้เรียกเจ้ามาเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้อง เราได้จูงมือเจ้าอยู่ เราได้ปกป้องเจ้า และได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นคนกลางแห่งคำมั่นสัญญาต่อมนุษย์ และเป็นแสงสว่างให้กับชนชาติต่างๆ

27 05 2558 - กิจการ 20:24

แต่ผมไม่สนใจหรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของผม ขอเพียงแต่ให้ผมวิ่งถึงเส้นชัย และทำงานที่พระเยซูเจ้ามอบหมายไว้ให้สำเร็จก็พอแล้ว งานนั้นก็คือการประกาศข่าวดี เรื่องความเมตตากรุณาของพระเจ้า

26 05 2558 - อิสยาห์ 25:1

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์เป็นพระเจ้าของผม ผมจะยกย่องพระองค์และสรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทำสิ่งต่างๆน่าทึ่ง พระองค์ได้วางแแผนพวกมันมานานแล้วและพวกมันก็เกิดขึ้นจริงตามนั้น

25 05 2558 - สุภาษิต 17:16

เงินในมือคนโง่จะมีประโยชน์อะไร เขาจะซื้อปัญญาได้หรือ ในเมื่อเขาไม่มีสมองคิด

24 05 2558 - อิสยาห์ 42:3-4

เขาจะไม่หักต้นอ้อที่ช้ำแล้ว เขาจะไม่ดับไส้ตะเกียงที่ริบหรี่แล้ว เขาจะนำความยุติธรรมมาจริงๆ เขาเองจะไม่ริบหรี่หรือชอกช้ำจนกว่าเขาจะนำความยุติธรรมมาสู่โลกนี้ ผู้คนแถบชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะทั้งหลายต่างรอคอยคำสอนของเขา”

23 05 2558 - กิจการ 28:31

เขาประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า และสั่งสอนเกี่ยวกับองค์เจ้าชีวิตพระเยซูผู้เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่อย่างเปิดเผย โดยไม่มีใครขัดขวาง

22 05 2558 - กิจการ 1:8

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับพวกคุณ พวกคุณก็จะได้รับฤทธิ์เดช และจะเป็นพยานเล่าเรื่องของเราให้คนฟัง ทั่วเมืองเยรูซาเล็ม ในแคว้นยูเดีย ในแคว้นสะมาเรีย และทุกหนแห่งในโลกนี้”

21 05 2558 - เพลงสดุดี 79:9

ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ช่วยพวกเราด้วยเถิด เพื่อคนจะได้ให้เกียรติกับชื่อของพระองค์ ช่วยกู้ชีวิตและลบความผิดบาปของพวกเราด้วยเถิด เพื่อเห็นแก่ชื่อเสียงของพระองค์

20 05 2558 - ฟิลิปปี 1:4-5

ผมดีใจตลอด ทุกครั้งที่ผมอธิษฐานขอพระเจ้าให้กับพวกคุณทุกคน ผมดีใจเพราะพวกคุณได้ร่วมประกาศข่าวดีกับผม ตั้งแต่วันแรกที่คุณได้มาเชื่อจนถึงเดี๋ยวนี้

19 05 2558 - 1 เธสะโลนิกา 1:8

เป็นเพราะพวกคุณนี่แหละ ที่ถ้อยคำขององค์เจ้าชีวิตได้เลื่องลือออกไป ไม่ใช่เฉพาะในแคว้นมาซิโดเนีย และในแคว้นอาคายาเท่านั้น แต่ข่าวดีเรื่องความเชื่อที่พวกคุณมีในพระเจ้านั้น ได้เลื่องลือไปจนทั่วทุกหนทุกแห่ง

18 05 2558 - อิสยาห์ 10:1-2

เฮ้ย ไอ้พวกที่ออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ไอ้พวกที่เขียนกฎต่างๆที่กดขี่คนอื่น เพื่อไม่ให้คนยากจนได้รับความยุติธรรม เพื่อปล้นเอาสิทธิของคนจนที่เป็นคนของเรา

17 05 2558 - 1 ยอห์น 3:17

คนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายในโลกนี้ เมื่อเห็นพี่น้องของเขาขัดสนและต้องการความช่วยเหลือ แต่ใจจืดใจดำไม่ช่วย ก็แสดงว่าความรักของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในคนคนนี้เลย

16 05 2558 - สุภาษิต 3:27

อย่าได้หวงของดีๆจากคนที่มีสิทธิจะได้มัน เมื่อเจ้าสามารถที่จะให้กับเขา

15 05 2558 - ลูกา 19:10

บุตรมนุษย์มาก็เพื่อเรื่องนี้แหละคือเพื่อค้นหาและช่วยคนที่หลงหายให้รอด”

14 05 2558 - เพลงสดุดี 141:4

ขออย่าได้หันจิตใจของข้าพเจ้าไปสู่สิ่งชั่วร้าย อย่าปล่อยให้ข้าพเจ้าไปร่วมมือกับคนชั่วทำสิ่งเลว และอย่าให้ข้าพเจ้าไปมีส่วนร่วมในงานเลี้ยงของพวกมัน

13 05 2558 - เพลงสดุดี 141:3

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ช่วยตั้งยามให้ระวังปากของข้าพเจ้า ช่วยเฝ้าประตูแห่งริมฝีปากของข้าพเจ้าด้วยเถิด

12 05 2558 - 2 เธสะโลนิกา 3:1

สุดท้ายนี้ พี่น้องทั้งหลาย ช่วยอธิษฐานให้เราด้วย ขอให้ถ้อยคำขององค์เจ้าชีวิตแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วและเป็นที่นับถือ เหมือนกับที่พวกคุณนับถือ

11 05 2558 - สุภาษิต 21:29

คนชั่วแสร้งทำตัวว่าข้าแน่ แต่คนซื่อสัตย์สำรวจทางของตัวเอง

10 05 2558 - 2 ทิโมธี 3:15

แล้วคุณก็รู้จักพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์นี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว พระคัมภีร์นี้จะทำให้คุณฉลาด และนำคุณไปถึงความรอด เมื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์

9 05 2558 - 1 เธสะโลนิกา 1:6-7

พวกคุณได้เลียนแบบพวกเราและองค์เจ้าชีวิต คือพวกคุณยอมรับถ้อยคำของพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากมากมายด้วยความชื่นชมยินดีที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างนี้ พวกคุณจึงกลายเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนที่ไว้วางใจ

8 05 2558 - เพลงสดุดี 108:3

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย และจะร้องเพลงเกี่ยวกับพระองค์ให้ทุกคนฟัง

7 05 2558 - เพลงสดุดี 103:2-3

จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย สรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด และอย่าลืมบุญคุณทั้งสิ้นของพระองค์ พระองค์คือผู้ที่อภัยให้กับความผิดบาปทั้งสิ้นของเจ้า พระองค์คือผู้ที่รักษาเจ้าให้หายจากความเจ็บป่วยทั้งสิ้น

6 05 2558 - 1 ยอห์น 2:2

พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่จัดการกับบาปของเรา และไม่ใช่แต่ความบาปของเราเท่านั้นแต่รวมถึงบาปของคนทั้งโลกด้วย

5 05 2558 - เอเสเคียล 18:31-32

ให้ทิ้งเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เจ้าได้ทำต่อเรา แล้วให้ไปเอาหัวใจดวงใหม่และจิตวิญญาณดวงใหม่ ครอบครัวชาวอิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะตายทำไมเล่า เพราะเราไม่ได้ชอบใจกับความตายของใครเลย” พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตพูดว่า “กลับใจซะ แล้วมีชีวิตอยู่เถิด”

4 05 2558 - ลูกา 3:8

ทำตัวให้สมกับที่ได้กลับตัวกลับใจด้วย

3 05 2558 - 2 เปโตร 3:9

องค์เจ้าชีวิตไม่ได้รีรอที่จะทำตามสัญญาเหมือนกับที่บางคนคิดหรอก แต่พระองค์ได้อดทนต่อพวกคุณ เพราะพระองค์ไม่อยากให้มีใครถูกทำลายเลย แต่พระองค์อยากให้ทุกคนกลับใจเสียใหม่

2 05 2558 - โรม 10:15

แล้วจะมีใครไปประกาศได้อย่างไรถ้าไม่มีคนส่งไป เหมือนกับที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “เป็นเวลาที่เหมาะจริงๆ ที่มีคนวิ่งมาบอกข่าวดีกับเรา”

1 05 2558 - 1 เธสะโลนิกา 1:2

พวกเราขอบคุณพระเจ้าเสมอ สำหรับพวกคุณทุกคน และอธิษฐานเผื่อพวกคุณตลอดเวลา