ตุลาคม 2563 คลัง

31 10 2563 - 1 โครินธ์ 10:31

คำตอบคือ ไม่ว่าจะกิน หรือจะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม ให้ทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้า

30 10 2563 - สุภาษิต 10:30

คนที่ทำตามใจพระเจ้าจะไม่ถูกสั่นคลอน แต่คนชั่วจะไม่คงอยู่ในแผ่นดิน

29 10 2563 - ฮีบรู 10:29

คิดดูสิว่า คนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้า และมองเลือดของคำสัญญาใหม่ ที่ได้ชำระเขาให้บริสุทธิ์นั้นว่าไร้ค่า แถมยังดูถูกพระวิญญาณแห่งความเมตตากรุณา คนพวกนี้สมควรจะได้รับโทษหนักกว่าคนพวกนั้นขนาดไหน

28 10 2563 - สุภาษิต 10:28

ความหวังของคนที่ทำตามใจพระเจ้า จะจบลงอย่างมีความสุข แต่ความคาดหวังของคนชั่วจะไม่เป็นจริงตามนั้น

27 10 2563 - 1 ซามูเอล 10:27

แต่ก็มีพวกชอบก่อปัญหาบางคนพูดถึงซาอูลว่า “ไอ้หมอนี่จะช่วยอะไรพวกเราได้” พวกเขาต่างดูถูกเขา และไม่นำของขวัญมาให้ แต่ซาอูลไม่พูดอะไรเลย

26 10 2563 - 1 โครินธ์ 10:26

เพราะพระคัมภีร์บอกไว้ว่า “โลกและทุกสิ่งในโลกนี้เป็นขององค์เจ้าชีวิต”

25 10 2563 - ฮีบรู 10:25

ขออย่าให้เราทิ้งการประชุมไปเหมือนกับที่บางคนทำอยู่ แต่ให้กำลังใจกันและกันมากยิ่งขึ้น ยิ่งพวกพี่น้องรู้อยู่แล้วว่าวันนั้น กำลังใกล้มาถึงแล้ว ก็ยิ่งน่าจะทำอย่างนี้

24 10 2563 - เยเรมีย์ 10:24

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดตีสอนผมเถิดแต่ขอให้ทำอย่างยุติธรรม อย่าได้ทำด้วยความโกรธเลยไม่อย่างนั้นพระองค์จะทำให้ผมถึงจุดจบ

23 10 2563 - 1 โครินธ์ 10:23-24

บางคนพูดว่า “ฉันมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้” แต่ผมว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่ทำไปนั้นจะเป็นประโยชน์ บางคนว่า “ฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้” แต่ผมว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะทำให้คนเข้มแข็งขึ้น อย่าเห็นแก่ตัว ให้เห็นกับคนอื่น

22 10 2563 - มัทธิว 10:22

ทุกคนจะเกลียดคุณ เพราะคุณติดตามเรา แต่ใครที่อดทนได้จนถึงที่สุดจะได้รับความรอด

21 10 2563 - เฉลยธรรมบัญญัติ 10:21

พระองค์คือผู้ที่ท่านควรจะยกย่อง สรรเสริญ พระองค์คือพระเจ้าของท่าน พระองค์ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่ากลัวต่างๆนี้เพื่อท่าน ที่ท่านได้เห็นมาแล้วกับตาตัวเอง

20 10 2563 - เฉลยธรรมบัญญัติ 10:20

ท่านต้องเกรงกลัวพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ท่านต้องรับใช้พระองค์เท่านั้น ท่านต้องผูกพันอยู่กับพระองค์...

19 10 2563 - สุภาษิต 10:19

คนที่พูดมากๆย่อมพลั้งปากอยู่เรื่อย แต่คนที่ยั้งริมฝีปากไว้คือคนที่รู้จักคิด

18 10 2563 - ปัญญาจารย์ 10:18

เพราะความขี้เกียจ หลังคาถึงได้พังลงมา และเพราะไม่เอาใจใส่ บ้านถึงได้รั่ว

17 10 2563 - สุภาษิต 10:17

คนที่ยอมฟังคำแนะนำ จะเป็นหนทางที่นำไปสู่ชีวิต แต่คนที่ไม่ยอมฟังคำตักเตือน จะทำให้คนอื่นหลงทางไป

16 10 2563 - 1 โครินธ์ 10:16

เมื่อเราขอบคุณพระเจ้าและดื่มจากถ้วยนั้น ก็เป็นการเข้าส่วนในเลือดของพระคริสต์ไม่ใช่หรือ และขนมปังที่เราหักนั้น เป็นการเข้าส่วนในร่างกายของพระคริสต์ไม่ใช่หรือ

15 10 2563 - ผู้วินิจฉัย 10:15

ชาวอิสราเอลพูดกับพระยาห์เวห์ ว่า “พวกเราทำบาปไปแล้ว พระองค์จะทำอะไรกับเราก็ได้ ที่พระองค์เห็นว่าสมควร แต่ตอนนี้ ได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิด”

14 10 2563 - เฉลยธรรมบัญญัติ 10:14

ดูสิ พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเป็นเจ้าของสวรรค์ทั้งสิ้น แม้แต่สวรรค์ชั้นสูงสุด รวมทั้งโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในโลก

13 10 2563 - 1 โครินธ์ 10:13

การทดลองที่พวกคุณมีนั้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่คนอื่นมีหรอกครับ แต่พระเจ้านั้นซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ปล่อยให้พวกคุณถูกทดลองจนทนไม่ไหว แต่พระองค์จะมีทางออกให้ เพื่อพวกคุณจะทนได้

12 10 2563 - โฮเชยา 10:12

ให้หว่านความถูกต้องยุติธรรมสำหรับตน แล้วเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวความเมตตาปราณี ให้ไถดินที่ว่างเปล่าอยู่ เพราะถึงเวลาแล้วที่จะแสวงหาพระยาห์เวห์ จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา และโปรยฝนแห่งความดีลงบนเจ้า

11 10 2563 - ยอห์น 10:11

เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดี คนเลี้ยงแกะที่ดียอมสละชีวิตของตนเพื่อแกะของเขา

10 10 2563 - เยเรมีย์ 10:10

แต่พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ พระองค์เป็นพระเจ้าที่มีชีวิตจริงๆและเป็นกษัตริย์ตลอดกาล..."

9 10 2563 - 1 พงศ์กษัตริย์ 10:9

"ขอสรรเสริญพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ผู้ที่ได้ชื่นชมในตัวท่านและได้วางท่านไว้บนบัลลังก์ของอิสราเอล เป็นเพราะความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพระยาห์เวห์ต่ออิสราเอล พระองค์จึงทำให้ท่านได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เพื่อรักษาความยุติธรรมและความถูกต้องไว้”

8 10 2563 - สุภาษิต 10:8

คนฉลาดทำตามคำสั่งต่างๆ แต่คนโง่ที่พูดพล่อยๆก็หาเรื่องใส่ตัว

7 10 2563 - เยเรมีย์ 10:7

จะมีใครกันที่ไม่ยำเกรงพระองค์ พระองค์เป็นกษัตริย์ของชนชาติต่างๆ พระองค์สมควรจะได้รับความยำเกรง เพราะไม่มีใครเหมือนกับพระองค์แม้แต่คนฉลาดของทุกชนชาติ และคนฉลาดของอาณาจักรทั้งหลาย

6 10 2563 - สุภาษิต 10:6

พระพรต่างๆจะอยู่บนหัวของคนยุติธรรม แต่ความทารุณจะซ่อนอยู่ในปากของคนชั่ว

5 10 2563 - 2 โครินธ์ 10:5

ทำลายกำแพงสูงทั้งหมดที่ขัดขวางไม่ให้คนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเจ้า เรายังจับความคิดของคนมาเป็นเชลยเพื่อเขาจะได้เชื่อฟังพระคริสต์

4 10 2563 - โรม 10:4

พระคริสต์เป็นเป้าหมายของกฎ เพื่อที่พระเจ้าจะได้ยอมรับทุกคนที่ไว้วางใจพระคริสต์

3 10 2563 - เลวีนิติ 10:3

โมเสสพูดกับอาโรนว่า “นี่แหละคือสิ่งที่พระยาห์เวห์หมายถึง เมื่อพระองค์พูดว่า ‘นักบวชที่เข้ามาใกล้เรา จะต้องให้ความเคารพเราในฐานะผู้ศักดิ์สิทธิ์ และประชาชนทั้งหมดจะต้องให้เกียรติกับเรา’” อาโรนก็นิ่งเงียบ

2 10 2563 - เพลงสดุดี 10:2

พวกคนชั่วไล่ล่าคนยากไร้อย่างหยิ่งผยอง ขอให้คนชั่วเหล่านั้นติดกับในแผนการชั่วร้าย ที่พวกเขาก่อขึ้นด้วยเถิด

1 10 2563 - อิสยาห์ 10:1-2

เฮ้ย ไอ้พวกที่ออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ไอ้พวกที่เขียนกฎต่างๆที่กดขี่คนอื่น เพื่อไม่ให้คนยากจนได้รับความยุติธรรม เพื่อปล้นเอาสิทธิของคนจนที่เป็นคนของเรา เพื่อจะได้ไปปล้นพวกแม่ม่าย และเพื่อพวกเด็กกำพร้าจะได้เป็นเหยื่อของพวกแก