มีนาคม 2564 คลัง

31 03 2564 - เอเฟซัส 3:20-21

พระเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่งมากยิ่งกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่กำลังทำงานอยู่ในตัวเรา ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติทั้งจากหมู่ประชุมของพระองค์ และจากพระเยซูคริสต์ทุกยุคทุกสมัยตลอดไป อาเมน

30 03 2564 - เอเฟซัส 3:17-19

ขอให้ลงรากลึกมั่นคงในความรัก ผมอธิษฐานให้พวกคุณและคนที่เป็นของพระเจ้าทุกคนสามารถเข้าใจว่า ความรักที่พระคริสต์มีต่อเรานั้นมันกว้าง ยาว สูง และลึกขนาดไหน ขอให้พวกคุณเข้าใจถึงความรักของพระคริสต์ ที่เกินกว่าจะเข้าใจได้ เพื่อพวกคุณจะได้เต็มไปด้วยความบริบูรณ์ของพระเจ้า

29 03 2564 - เอเฟซัส 3:16-17

ขอให้พระเจ้าที่มั่งคั่งมหาศาล ช่วยให้พวกคุณมีพลังใจที่เข้มแข็งผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอให้พระคริสต์ ตั้งมั่นคงอยู่ในใจของพวกคุณเพราะพวกคุณไว้วางใจในพระองค์

28 03 2564 - โรม 8:26-27

ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็มาช่วยเราในความอ่อนแอของเราด้วย เราไม่รู้ว่าเราควรจะขออะไรเวลาที่เราอธิษฐาน แต่พระวิญญาณเองได้ขอต่อพระเจ้าแทนเราด้วยเสียงร้องคร่ำครวญที่ไม่เป็นคำ แต่พระเจ้าผู้หยั่งรู้จิตใจรู้ว่าอะไรอยู่ในจิตใจของพระวิญญาณ เพราะพระวิญญาณได้ร้องขอให้กับคนที่เป็นของพระเจ้า ตามที่พระเจ้าชอบใจ

27 03 2564 - โรม 8:18

ผมถือว่าความทุกข์ยากในชีวิตนี้ ไม่หนักหนาอะไรเลย เมื่อเปรียบเทียบกับความยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะเปิดเผยให้เราเห็นในอนาคต

26 03 2564 - โรม 8:16-17

พระวิญญาณนั้นทำให้เรามั่นใจว่าเราเป็นลูกๆ ของพระเจ้า ถ้าเราเป็นลูกๆของพระเจ้าแล้ว เราก็เป็นทายาท คือทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ แต่เราจะต้องร่วมทุกข์กับพระคริสต์ เพื่อที่เราจะได้รับศักดิ์ศรีร่วมกับพระองค์ด้วย

25 03 2564 - เพลงสดุดี 37:16-17

นิดๆหน่อยๆที่คนดีคนหนึ่งมี ก็ยังดีกว่าความร่ำรวยของคนชั่วหลายคน เพราะพระยาห์เวห์จะหักแขนของคนชั่ว แต่พระองค์จะดูแลคนดี

24 03 2564 - สุภาษิต 10:7

คนจะยกชื่อของคนดีในอดีต มาอวยพรคนอื่น แต่ชื่อเสียงของคนชั่วจะถูกหลงลืมไป

23 03 2564 - โรม 11:33-36

โอโห ความมั่งคั่ง สติปัญญา และความรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเหลือเกิน ใครเล่าจะหยั่งรู้การตัดสินใจของพระองค์ได้ และใครจะเข้าใจการกระทำของพระองค์ได้ เหมือนกับที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่า “ใครจะรู้ว่าองค์เจ้าชีวิตคิดอะไรอยู่ ใครจะเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ได้” “ใครเคยให้ของกับพระองค์ก่อน พระองค์ถึงต้องตอบแทนเขากลับ” เพราะทุกๆ อย่างมาจากพระองค์ มาทางพระองค์และอยู่เพื่อพระองค์ ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติตลอดไป อาเมน

22 03 2564 - เพลงสดุดี 37:6-7

ให้อดทนและรอคอยพระยาห์เวห์ลงมือ ไม่ต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เมื่อคนชั่วประสบความสำเร็จตามแผนชั่วของเขา

21 03 2564 - โรม 8:15

เพราะพระวิญญาณที่คุณได้รับนั้นไม่ได้ทำให้คุณเป็นทาสที่ต้องกลัวอีก แต่ทำให้คุณเป็นลูกๆ ของพระเจ้า และพระวิญญาณนี้ทำให้เราร้องดังๆ ว่า “อับบา พ่อ”

20 03 2564 - อิสยาห์ 41:4

ใครกันที่ทำสิ่งนี้ และใครกันที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมา ใครกันที่ควบคุมประวัติศาสตร์ตั้งแต่แรก เป็นเราเอง ยาห์เวห์ เราอยู่ตอนเริ่มแรก และเราก็จะอยู่ตอนจบ

19 03 2564 - สุภาษิต 10:21

ริมฝีปากของคนที่ทำตามใจพระเจ้า หล่อเลี้ยงคนมากมาย แต่คนโง่ตายเพราะขาดความเข้าใจ

18 03 2564 - เพลงสดุดี 37:5-6

ให้มอบทั้งชีวิตของเจ้ากับพระยาห์เวห์ ไว้วางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะจัดการเรื่องของเจ้าให้ พระองค์จะทำให้ความบริสุทธิ์ของเจ้า เห็นแจ่มแจ้งเหมือนดวงอาทิตย์ พระองค์จะทำให้ความถูกต้องของคดีเจ้า เห็นแจ่มแจ้งเหมือนกลางวัน

17 03 2564 - โรม 8:14

เพราะพระวิญญาณของพระเจ้านำใคร คนนั้นก็เป็นลูกของพระเจ้า

16 03 2564 - กาลาเทีย 3:26-27

พวกคุณทุกคนเป็นลูกของพระเจ้า เพราะความไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ เพราะพวกคุณทุกคนที่ได้เข้าพิธีจุ่มเพื่อมีส่วนในพระคริสต์ ก็ได้สวมใส่พระคริสต์ เหมือนกับใส่เสื้อผ้า

15 03 2564 - อิสยาห์ 41:10

ไม่ต้องกลัว เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่ากลัวเลย เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะทำให้เจ้ามีกำลัง ใช่แล้ว เราจะช่วยเจ้า เราจะพยุงเจ้าด้วยมือขวาแห่งชัยชนะของเรา

14 03 2564 - สุภาษิต 29:25

การกลัวคนนั้นคนนี้ อาจกลายเป็นกับดัก แต่คนที่ไว้วางใจในพระยาห์เวห์จะปลอดภัย

13 03 2564 - โรม 8:11

ถ้าคุณมีพระวิญญาณที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายอยู่ในพวกคุณ พระเจ้าผู้ทำให้พระคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตาย ก็จะใช้พระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในพวกคุณนั้น ให้ชีวิตกับร่างที่ต้องตายนี้ของคุณ

12 03 2564 - 1 พงศาวดาร 4:10

ยาเบสได้อธิษฐานกับพระเจ้าของอิสราเอลว่า “ขอพระองค์อวยพรข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอช่วยขยายเขตแดนของข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอพระองค์สถิตกับข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอพระองค์ประทานทุ่งหญ้าเพิ่มให้กับข้าพเจ้า โดยไม่ต้องทำให้ใครเดือดร้อนด้วยเถิด” และพระเจ้าก็ได้ให้สิ่งที่เขาขอ

11 03 2564 - เพลงสดุดี 37:4

ให้มีความสุขกับการรับใช้พระยาห์เวห์ แล้วพระองค์จะให้สิ่งที่ใจเจ้าต้องการ

10 03 2564 - กาลาเทีย 5:22-23

แต่ผลของพระวิญญาณคือ ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความมีน้ำใจ ความดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง สิ่งเหล่านี้ไม่ขัดแย้งกับกฎข้อไหน

9 03 2564 - โรม 8:3-4

สิ่งที่กฎของโมเสสช่วยไม่ได้ เพราะสันดานของเราทำให้กฎอ่อนแอไป พระเจ้าก็ได้ทำแล้ว พระองค์ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราที่เป็นคนบาป และส่งมาเพื่อจัดการกับบาป พระเจ้าได้ตัดสินลงโทษบาปโดยใช้ร่างที่เป็นมนุษย์ของพระเยซู เพื่อสิ่งที่กฎสั่งไว้จะได้สำเร็จในชีวิตของเราผู้ที่ไม่ได้ใช้ชีวิตตามสันดาน แต่ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์

8 03 2564 - ยอห์น 14:23

พระเยซูตอบว่า “ถ้าใครรักเรา เขาก็จะทำตามคำสั่งสอนของเรา พระบิดาของเราก็จะรักเขา แล้วพระบิดากับตัวเราก็จะมาปรากฏตัวให้เขาเห็น และอยู่กับเขา

7 03 2564 - กิจการ 5:32

พวกเราเป็นพยานในเรื่องนี้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้ามอบให้กับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์ก็เป็นพยานด้วยเหมือนกัน”

6 03 2564 - เพลงสดุดี 119:1

คนเหล่านั้นที่เดินตามทางอันบริสุทธิ์ และคนเหล่านั้นที่ทำตามคำสั่งสอนของพระยาห์เวห์ ถือว่ามีเกียรติจริงๆ

5 03 2564 - โรม 8:1-2

แล้วเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายที่มีส่วนในพระเยซูคริสต์จะไม่ต้องถูกลงโทษ เพราะในพระเยซูคริสต์ กฎที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้ชีวิตนั้น ได้ปลดปล่อยให้ผมเป็นอิสระจากกฎแห่งบาปที่นำไปสู่ความตายแล้ว

4 03 2564 - กิจการ 2:38

เปโตรพูดกับพวกเขาว่า “กลับตัวกลับใจเสียใหม่ และเข้าพิธีจุ่มน้ำในนามของพระเยซูคริสต์ เพื่อพระเจ้าจะได้ยกโทษความผิดบาปของคุณ แล้วคุณก็จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญ

3 03 2564 - เพลงสดุดี 37:3

ให้ไว้วางใจในพระยาห์เวห์ และทำดี แล้วเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเจ้า และพระองค์จะเลี้ยงดูเจ้าอย่างซื่อสัตย์

2 03 2564 - เพลงสดุดี 37:1-2

อย่าได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะคนชั่ว อย่าได้อิจฉาคนที่ทำสิ่งชั่วร้าย เพราะพวกนี้จะเหี่ยวเฉาและตายไปในไม่ช้า เหมือนหญ้าที่ขึ้นตามท้องทุ่ง

1 03 2564 - เพลงสดุดี 143:8

ขอให้ข้าพเจ้าได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะข้าพเจ้าเชื่อพึ่งในพระองค์ ช่วยบอกข้าพเจ้าด้วยเถิดว่าข้าพเจ้าควรจะไปทางไหน เพราะข้าพเจ้าได้ยกจิตใจของข้าพเจ้าให้กับพระองค์แล้ว