กันยายน 2563 คลัง

30 09 2563 - เนหะมีย์ 9:30

พระองค์อดทนกับพวกเขาอยู่หลายปี และพระองค์ได้เตือนพวกเขาด้วยพระวิญญาณ ผ่านทางพวกผู้พูดแทนพระองค์ แต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมฟัง จนในที่สุดพระองค์ได้มอบพวกเขาให้กับพวกชนชาติต่างๆ

29 09 2563 - อพยพ 9:29

โมเสสกล่าวว่า “เมื่อข้าพเจ้าออกจากเมืองนี้ ข้าพเจ้าจึงจะกางแขนออกต่อพระยาห์เวห์ ฟ้าจะหยุดร้องและจะไม่มีลูกเห็บอีกต่อไป แล้วท่านจะได้รู้ว่า โลกนี้เป็นของพระยาห์เวห์"

28 09 2563 - ฮีบรู 9:28

พระคริสต์ก็เหมือนกัน ที่ถวายตัวเองเพียงครั้งเดียว เพื่อกำจัดบาปของคนเป็นจำนวนมาก และพระองค์จะมาปรากฏตัวอีกเป็นครั้งที่สอง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อมากำจัดบาป แต่มาช่วยคนพวกนั้นให้รอด คือคนที่กำลังรอพระองค์อย่างใจจดใจจ่ออยู่

27 09 2563 - 1 โครินธ์ 9:27

แต่ผมฝึกฝนร่างกายอย่างหนักจนควบคุมมันได้ เพื่อเมื่อผมประกาศข่าวดีให้กับคนอื่นแล้ว ตัวผมเองจะไม่ถูกพระเจ้าปฎิเสธ

26 09 2563 - ลูกา 9:26

คนที่อับอายเราและถ้อยคำของเรา บุตรมนุษย์ก็จะอับอายคนนั้นเหมือนกันในวันที่บุตรมนุษย์มาพร้อมกับสง่าราศีของพระองค์เอง สง่าราศีของพระบิดา และของพวกทูตสวรรค์ที่ศักดิ์สิทธิ์

25 09 2563 - ลูกา 9:25

จะมีประโยชน์อะไรล่ะ ถ้าหากได้เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลก แต่ต้องสูญเสียชีวิตของตัวเองหรือถูกทำลายไป

24 09 2563 - เยเรมีย์ 9:24

"...เขารู้ว่าเราคือยาห์เวห์ ผู้ที่มีความรักมั่นคง มีความยุติธรรม และมีความชอบธรรมบนแผ่นดินนี้ และเขาก็รู้ว่าเราชอบใจในเรื่องพวกนี้” พระยาห์เวห์พูดว่าอย่างนี้

23 09 2563 - มาระโก 9:23

พระเยซูจึงตอบว่า “ทำไมถึงพูดว่า ‘ถ้าอาจารย์ช่วยได้’ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อ”

22 09 2563 - 1 โครินธ์ 9:22

เวลาอยู่กับคนที่ขาดความรู้ ผมก็ยอมเป็นคนที่ขาดความรู้เพื่อจะได้ชนะใจคนที่ขาดความรู้นั้น ผมยอมเป็นทุกอย่างกับทุกคนและทำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้เพื่อจะช่วยให้คนรอดบ้าง

21 09 2563 - มัทธิว 9:21

(หญิงที่โดดเดี่ยวและสิ้นหวัง ซึ่งป่วยมาหลายปีมาหาพระเยซูเพื่อที่จะได้รับการรักษา) เธอคิดในใจว่า “ขอแค่ได้แตะชายเสื้อของอาจารย์ ฉันก็จะหาย”

20 09 2563 - ลูกา 9:20

พระองค์จึงถามพวกเขาว่า “แล้วพวกคุณล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” เปโตรตอบว่า “เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”

19 09 2563 - 1 โครินธ์ 9:19

ถึงแม้ผมจะเป็นอิสระไม่ได้เป็นทาสใครเลย แต่ผมก็ยอมทำตัวเป็นทาสของทุกคน เพื่อจะได้ชนะใจคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

18 09 2563 - ปัญญาจารย์ 9:18

สติปัญญา ย่อมดีกว่าอาวุธในสงคราม แต่คนไม่เอาไหน เพียงคนเดียวก็สามารถทำลายสิ่งดีๆได้มากมาย

17 09 2563 - เฉลยธรรมบัญญัติ 9:17

(โมเสสย้ำเตือนชาวอิสราเอล ถึงปฏิกิริยาตอนที่โมเสสเห็นพวกเขาสร้างลูกวัวทองคำ)​"เราจึงขว้างหินทั้งสองแผ่นนั้นด้วยมือทั้งสองของเราเอง และทำให้มันแตกต่อหน้าต่อตาพวกท่าน"

16 09 2563 - ปฐมกาล 9:16

เมื่อมีรุ้งกินน้ำที่ก้อนเมฆเมื่อใด เราจะมองดูรุ้งนั้น และจะนึกถึงสัญญาที่มั่นคงถาวร ระหว่างเรากับทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้”

15 09 2563 - 1 โครินธ์ 9:15

(เปาโลกำลังพูดถึงสิทธิที่ผู้ประกาศคนอื่นควรได้รับการสนับสนุนในงานประกาศ)แต่ผมไม่ได้ใช้สิทธิ์พวกนี้เลย และที่เขียนเรื่องนี้ก็ไม่ใช่อยากจะให้พวกคุณสนับสนุนผมด้วย ผมขอตายเสียดีกว่าที่จะให้ใครเอาความภาคภูมิใจนี้ไปจากผม

14 09 2563 - 1 โครินธ์ 9:14

ดังนั้น องค์เจ้าชีวิตได้สั่งไว้ว่าคนที่ประกาศข่าวดี ก็ควรได้รับการเลี้ยงดูจากข่าวดีนั้นเหมือนกัน

13 09 2563 - ลูกา 9:13

แต่พระเยซูกลับบอกว่า “พวกคุณหาอะไรมาเลี้ยงพวกเขาสิ” พวกศิษย์ตอบว่า “พวกเรามีแค่ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้น ถ้าจะให้มีอาหารพอก็ต้องไปซื้อมาเลี้ยงพวกเขาทุกคน"

12 09 2563 - มัทธิว 9:12

เมื่อพระเยซูได้ยิน จึงตอบว่า “คนที่สบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต่างหากที่ต้องการ

11 09 2563 - 2 โครินธ์ 9:11

พระเจ้าจะทำให้คุณร่ำรวยในทุกทาง เพื่อคุณจะสามารถให้อย่างใจกว้างในทุกๆ โอกาส เมื่อคุณให้อย่างใจกว้างผ่านมาทางเรานั้น ก็จะทำให้คนขอบคุณพระเจ้า

10 09 2563 - สุภาษิต 9:10

จุดเริ่มต้นของสติปัญญา คือ ความยำเกรงพระยาห์เวห์ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ คือ การรู้จักพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์

9 09 2563 - เอเสเคียล 9:9

พระองค์ตอบผมว่า “บาปของครอบครัวอิสราเอลและยูดาห์นั้นยิ่งใหญ่มหาศาลนัก แผ่นดินเต็มไปด้วยการฆ่าฟัน และทั้งเมืองเต็มไปด้วยความอธรรม พวกเขาพูดว่า ‘พระยาห์เวห์ได้ทิ้งแผ่นดินนี้ไปแล้ว พระองค์มองไม่เห็นสิ่งที่เราทำหรอก’

8 09 2563 - 2 โครินธ์ 9:8

พระเจ้าสามารถให้สิ่งดีๆทุกอย่างอย่างท่วมท้น เพื่อคุณจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นตลอดเวลา และมีอย่างเหลือเฟือที่จะทำสิ่งที่ดีๆ ทุกอย่างได้

7 09 2563 - มาระโก 9:7

จากนั้นก็มีเมฆลอยมาปกคลุมพวกเขาไว้ และมีเสียงพูดก้องออกมาจากเมฆว่า “นี่เป็นลูกที่เรารัก ให้เชื่อฟังเขา”

6 09 2563 - เนหะมีย์ 9:6

พระองค์เป็นพระเจ้า ข้าแต่พระยาห์เวห์ มีแต่พระองค์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้า พระองค์เป็นผู้สร้างท้องฟ้า สวรรค์ชั้นสูงสุด และดวงดาวทั้งสิ้นในท้องฟ้า พระองค์สร้างโลกและทุกสิ่งบนโลก พระองค์สร้างทะเลและทุกอย่างที่อยู่ในทะเล พระองค์ให้ชีวิตกับทุกสิ่ง และพวกดวงดาวทั้งหลายบนท้องฟ้า นมัสการพระองค์

5 09 2563 - เนหะมีย์ 9:5b

“ลุกขึ้น และสรรเสริญพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านเถิด ตลอดชั่วนิจนิรันดร์ถึงชั่วนิจนิรันดร์ ขอให้พวกเขาเชิดชูชื่ออันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งได้รับการยกย่องเหนือคำเชิดชูและคำสรรเสริญทั้งปวง "

4 09 2563 - กิจการ 9:4-5

เขาล้มลงกับพื้น และได้ยินเสียงพูดว่า “เซาโล เซาโล เจ้าข่มเหงเราทำไม” เซาโลพูดว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์เป็นใครกัน” พระองค์ตอบว่า “เราคือเยซู คนที่เจ้าข่มเหงไง"

3 09 2563 - ยอห์น 9:3

พระเยซูตอบว่า “ไม่ใช่บาปกรรมของเขาหรือของพ่อแม่เขาหรอก แต่ที่เขาตาบอดก็เพื่อทุกคนจะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะทำให้กับเขา

2 09 2563 - อิสยาห์ 9:2

คนที่เคยเดินอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างอันยิ่งใหญ่แล้ว คนเหล่านั้นที่เคยอยู่ในแผ่นดินที่มืดมน แสงสว่างก็ได้ส่องลงมายังพวกเขาแล้ว

1 09 2563 - เพลงสดุดี 9:1

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดหัวใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะบอกเล่าถึงสิ่งต่างๆอันอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทำ