ตุลาคม 2564 คลัง

31 10 2564 - 2 โครินธ์ 10:3-5

ถึงแม้เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็จริง แต่เราก็ไม่ได้ต่อสู้เหมือนกับคนของโลกนี้ เพราะอาวุธที่เราใช้นั้นไม่เหมือนกับอาวุธของโลกนี้ อาวุธของเราเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะทำลายที่มั่นต่างๆ เราก็ใช้อาวุธนี้ทำลายข้อโต้แย้งต่างๆ ที่ต่อต้านพระเจ้า ทำลายกำแพงสูงทั้งหมดที่ขัดขวางไม่ให้คนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเจ้า เรายังจับความคิดของคนมาเป็นเชลยเพื่อเขาจะได้เชื่อฟังพระคริสต์

30 10 2564 - เพลงสดุดี 32:7

พระองค์คือที่หลบซ่อนของข้าพเจ้า พระองค์ปกป้องข้าพเจ้าจากปัญหา พระองค์โอบล้อมข้าพเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องของคนเหล่านั้น ที่ฉลองความรอดของข้าพเจ้า

29 10 2564 - เอเฟซัส 6:12

เพราะพวกเราไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์ แต่ต่อสู้กับพวกผู้ครอบครอง พวกผู้มีอำนาจ ต่อสู้กับพวกเทพเจ้าที่ครองโลกมืดนี้ และต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วร้ายในโลกฝ่ายวิญญาณ

28 10 2564 - เอเฟซัส 6:11

สวมชุดเกราะที่พระเจ้ามอบให้อย่างเต็มยศ แล้วพวกคุณจะสามารถยืนขึ้นต่อสู้แผนการของมารร้าย

27 10 2564 - เอเฟซัส 6:10

สุดท้ายนี้ ขอให้พวกคุณเข้มแข็งในองค์เจ้าชีวิต และในฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

26 10 2564 - เอเฟซัส 5:15-16

ถ้าอย่างนั้น ระวังให้ดีว่าพวกคุณใช้ชีวิตอย่างไร อย่าเป็นเหมือนคนโง่แต่ให้เป็นเหมือนคนฉลาด ให้ฉวยโอกาสที่จะทำดี เพราะทุกวันนี้มีแต่ความชั่วร้าย

25 10 2564 - เอเฟซัส 1:4-5

พระเจ้ารักเรา พระองค์จึงเลือกเราผู้ที่มีส่วนในพระคริสต์ไว้ก่อนที่จะสร้างโลกนี้เสียอีก เพื่อเราจะได้เป็นคนของพระองค์และไม่มีที่ติต่อหน้าพระองค์ 5พระองค์กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่า จะรับเรามาเป็นลูกๆ ของพระองค์ โดยทางพระเยซูคริสต์ นี่แหละเป็นความต้องการและความพอใจของพระองค์

24 10 2564 - กิจการ 1:8

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับพวกคุณ พวกคุณก็จะได้รับฤทธิ์เดช และจะเป็นพยานเล่าเรื่องของเราให้คนฟัง ทั่วเมืองเยรูซาเล็ม ในแคว้นยูเดีย ในแคว้นสะมาเรีย และทุกหนแห่งในโลกนี้

23 10 2564 - 2 ทิโมธี 1:7

เพราะพระวิญญาณที่พระเจ้าให้กับเรานั้นไม่ทำให้เราขี้ขลาด แต่พระวิญญาณนี้ทำให้เราเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ ความรัก และการควบคุมตนเอง

22 10 2564 - 1 เธสะโลนิกา 3:12

ขอให้องค์เจ้าชีวิตทำให้คุณมีความรักมากขึ้นจนล้นออกมาต่อกันและกัน และต่อทุกคน เหมือนกับที่พวกเรารักพวกคุณ

21 10 2564 - 2 โครินธ์ 1:3-4

สรรเสริญพระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พระบิดาผู้เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา พระเจ้าผู้ที่ปลอบโยนเราในทุกเรื่อง เมื่อเรามีความทุกข์ พระองค์ปลอบโยนเรา เพื่อว่าเมื่อคนอื่นมีความทุกข์ เราจะได้ปลอบโยนเขา เหมือนกับที่พระเจ้าทำกับเรา

20 10 2564 - เพลงสดุดี 34:22

พระยาห์เวห์ไถ่ชีวิตให้กับพวกผู้รับใช้ของพระองค์ ทุกคนที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์ จะไม่ถูกลงโทษ

19 10 2564 - เพลงสดุดี 34:21

แต่ความชั่วช้าของคนชั่ว ก็จะฆ่าตัวพวกเขาเอง และพวกที่เกลียดคนที่ทำตามใจพระเจ้าจะถูกลงโทษ

18 10 2564 - เพลงสดุดี 34:19-20

คนที่ทำตามใจพระเจ้า อาจจะพบกับความทุกข์ยากมากมาย แต่พระยาห์เวห์จะช่วยให้เขารอดพ้นไปได้หมด พระองค์ปกป้องกระดูกทุกชิ้นของเขา ไม่ให้แตกหักแม้แต่ชิ้นเดียว

17 10 2564 - เพลงสดุดี 34:18

พระยาห์เวห์อยู่ใกล้ และพร้อมที่จะช่วย คนที่หมดกำลังใจ และพระองค์ช่วยกู้คนที่สิ้นหวัง

16 10 2564 - เพลงสดุดี 34:17

เมื่อคนที่ทำตามใจพระเจ้าร้องขอความช่วยเหลือ พระองค์รับฟัง และช่วยให้พวกเขารอดพ้น จากความทุกข์ยากทั้งหมดของเขา

15 10 2564 - เพลงสดุดี 34:16

แต่ใบหน้าของพระยาห์เวห์ต่อต้านคนเหล่านั้นที่ทำชั่ว เพื่อคนในโลกนี้จะได้ลืมพวกคนชั่วเหล่านั้นตลอดไป

14 10 2564 - เพลงสดุดี 34:15

สายตาของพระยาห์เวห์เฝ้าดูแลคนที่ทำตามใจพระเจ้า และหูของพระองค์ก็เปิดฟังเสียงร้องเรียกให้ช่วยของพวกเขา

13 10 2564 - เพลงสดุดี 34:14

หลีกเลี่ยงความชั่ว และทำแต่ความดี ให้แสวงหาสันติสุขและไล่ตามมันไปติดๆ

12 10 2564 - เพลงสดุดี 34:12-13

ใครอยากมีชีวิตที่สนุกสนาน ใครอยากมีชีวิตยืนยาวที่มีความสุขกับความรุ่งเรือง ระวังอย่าให้ลิ้นพูดสิ่งชั่วร้าย ระวังอย่าให้ริมฝีปากพูดโกหก

11 10 2564 - เพลงสดุดี 34:11

มาเถิด ลูกๆเอ๋ย ฟังเราให้ดี แล้วเราจะสอนเจ้าให้รู้จักยำเกรงพระยาห์เวห์

10 10 2564 - เพลงสดุดี 34:10

แม้แต่พวกสิงห์หนุ่มที่แข็งแรงเหล่านั้น ก็ยังขาดแคลนและหิวโหยได้ แต่คนเหล่านั้นที่ขอความช่วยเหลือจากพระยาห์เวห์ จะไม่ขาดของดีอะไรเลย

9 10 2564 - เพลงสดุดี 34:9

พวกเจ้า ผู้ที่เป็นของพระองค์โดยเฉพาะ ให้ยำเกรงพระยาห์เวห์เถิด เพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดอะไรเลย

8 10 2564 - เพลงสดุดี 34:8

ลองชิมพระยาห์เวห์ดูสิ แล้วจะเห็นว่าพระองค์นั้นดีแท้ คนที่ลี้ภัยในพระองค์ก็มีเกียรติจริงๆ

7 10 2564 - เพลงสดุดี 34:7

ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ สร้างค่ายล้อมรอบพวกที่ยำเกรงพระองค์ และคอยช่วยเหลือพวกเขาให้รอด

6 10 2564 - เพลงสดุดี 34:6

ข้าพเจ้าเองผู้ทุกข์ยากคนนี้ ร้องขอความช่วยเหลือจากพระยาห์เวห์และพระองค์ก็ได้ยิน และช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากทุกเรื่อง

5 10 2564 - เพลงสดุดี 34:5

คนที่แสวงหาพระองค์เพื่อขอความช่วยเหลือ จะมีหน้าตาเบ่งบาน พวกเขาจึงไม่อับอายขายหน้า เพราะว่าพระองค์ตอบพวกเขา

4 10 2564 - เพลงสดุดี 34:4

ข้าพเจ้าแสวงหาพระยาห์เวห์เพื่อขอความช่วยเหลือ และพระองค์ก็ตอบข้าพเจ้า พระองค์ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวนั้น

3 10 2564 - เพลงสดุดี 34:3

ขอให้พวกเรามาร่วมกันถวายเกียรติให้กับพระยาห์เวห์ ขอให้พวกเรามาเชิดชูพระนามของพระองค์ด้วยกันเถิด

2 10 2564 - เพลงสดุดี 34:2

จิตวิญญาณของข้าพเจ้า โอ้อวดเกี่ยวกับพระยาห์เวห์ ขอให้ พวกคนที่ทุกข์ยาก ได้ยินคำสรรเสริญของข้าพเจ้าและชื่นชมยินดี

1 10 2564 - เพลงสดุดี 34:1

ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์เสมอ คำสรรเสริญพระองค์ จะติดอยู่ที่ริมฝีปากของข้าพเจ้าเสมอ