มกราคม 2561 คลัง

31 01 2561 - เพลงสดุดี 86:5

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต พระองค์ช่างดีเลิศ และพร้อมที่จะให้อภัย พระองค์เต็มไปด้วยความรักมั่นคงต่อทุกคนที่ร้องเรียกหาพระองค์

30 01 2561 - เอเฟซัส 4:2

คือให้สุภาพอ่อนน้อมอยู่เสมอ รวมทั้งให้ใจเย็นๆและอดทนต่อกันและกันด้วยความรัก

29 01 2561 - มาระโก 9:35

พระองค์จึงนั่งลงเรียกศิษย์ทั้งสิบสองคนเข้ามา แล้วพูดว่า “ถ้าใครอยากจะเป็นใหญ่ เขาจะต้องเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุดและยอมรับใช้ทุกคน”

28 01 2561 - ยอห์น 4:24

พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ ดังนั้น คนที่กราบไหว้พระองค์ จะต้องกราบไหว้ด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความจริง”

27 01 2561 - เอเฟซัส 6:12-13

เพราะพวกเราไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์ แต่ต่อสู้กับพวกผู้ครอบครอง พวกผู้มีอำนาจ ต่อสู้กับพวกเทพเจ้าที่ครองโลกมืดนี้ และต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วร้ายในโลกฝ่ายวิญญาณ เพราะอย่างนี้ ให้สวมชุดเกราะที่พระเจ้ามอบให้อย่างเต็มยศ เพื่อคุณจะสามารถยืนหยัดได้เมื่อวันอันชั่วร้ายมาถึง และเมื่อทุกอย่างจบสิ้นแล้ว พวกคุณก็ยังคงยืนหยัดต่อไปได้

26 01 2561 - ยากอบ 4:10

ให้ถ่อมตัวลงต่อหน้าองค์เจ้าชีวิต แล้วพระองค์จะยกคุณขึ้น

25 01 2561 - ฟิลิปปี 4:8

สุดท้ายนี้ พี่น้องครับ อะไรก็ตามที่จริง ที่น่านับถือ ที่ถูกต้อง ที่บริสุทธิ์ ที่น่ารัก ที่น่ายกย่อง นั่นคืออะไรก็ตามที่ยอดเยี่ยมและน่าสรรเสริญ ให้เอาใจใส่ในเรื่องเหล่านั้น

24 01 2561 - กาลาเทีย 6:1

พี่น้องครับ ถ้าพี่น้องคนไหนถูกจับได้ว่าไปทำบาปก็ให้พวกคุณที่เป็นคนของพระวิญญาณช่วยให้เขากลับมาอยู่ในทางที่ถูกต้อง แต่ต้องช่วยด้วยความสุภาพ และให้ระวังให้ดี เพราะไม่อย่างนั้นตัวคุณเองก็อาจจะถูกล่อลวงให้หลงไปทำบาปได้เหมือนกัน

23 01 2561 - ยากอบ 1:5

แต่ถ้าคนไหนในพวกคุณขาดความฉลาด ก็ให้ขอจากพระเจ้าแล้วพระองค์จะให้ เพราะพระองค์ใจดีและจะให้กับทุกคนโดยไม่ต่อว่าเลย

22 01 2561 - มัทธิว 7:7-8

ขอสิแล้วจะได้ หาสิแล้วจะพบ เคาะสิแล้วประตูจะเปิดให้ เพราะทุกคนที่ขอก็จะได้ ทุกคนที่หาก็จะพบ และทุกคนที่เคาะ ประตูก็จะเปิดให้

21 01 2561 - กาลาเทีย 6:7-8

อย่าโง่ไปหน่อยเลย ไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้หรอก ใครหว่านพืชอะไรลงไป ก็ต้องเก็บเกี่ยวผลของพืชนั้น คนที่หว่านเพื่อกิเลสตัณหาของสันดาน ก็จะเก็บเกี่ยวความพินาศ ส่วนคนที่หว่านเพื่อเอาใจพระวิญญาณ ก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไปจากพระวิญญาณนั้น

20 01 2561 - ยากอบ 1:2-3

พี่น้องครับ เมื่อคุณถูกลองใจในเรื่องต่างๆ ก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่า การถูกลองใจนั้นจะทดสอบความเชื่อของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณเกิดความอดทนอดกลั้น

19 01 2561 - มัทธิว 7:12

ดังนั้น คุณอยากให้คนอื่นทำอย่างไรกับคุณ ก็ให้ทำอย่างนั้นกับเขาสิ เพราะกฎปฏิบัติของโมเสส และคำสอนของพวกผู้พูดแทนพระเจ้าก็สรุปได้อย่างนี้แหละ

18 01 2561 - 1 โครินธ์ 10:13

การทดลองที่พวกคุณมีนั้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่คนอื่นมีหรอกครับ แต่พระเจ้านั้นซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ปล่อยให้พวกคุณถูกทดลองจนทนไม่ไหว แต่พระองค์จะมีทางออกให้ เพื่อพวกคุณจะทนได้

17 01 2561 - ฟิลิปปี 2:14-16

ให้ทำทุกอย่างโดยไม่บ่นหรือเถียงกัน เพื่อพวกคุณจะได้ไม่มีที่ติ และบริสุทธิ์ พวกคุณจะได้เป็นลูกของพระเจ้าที่ไม่มีตำหนิเลย ทั้งๆ ที่คนรอบข้างคดโกง และวิปริตผิดเพี้ยนไปหมดแล้ว แต่พวกคุณจะได้ส่องแสงอยู่ท่ามกลางพวกเขาเหมือนกับแสงสว่างต่างๆ ในท้องฟ้าที่ส่องสว่างเข้ามาในโลกมืด ให้ทำทั้งหมดนี้ในขณะที่พวกคุณเสนอคำสอนที่ให้ชีวิตกับพวกเขา เพื่อในวันที่พระเยซูคริสต์กลับมา ผมจะได้ภูมิใจในตัวคุณ และจะได้เห็นชัดเจนว่าผมวิ่งชนะและทำงานสำเร็จ

16 01 2561 - กาลาเทีย 5:16

แต่ผมขอบอกว่า ให้ใช้ชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วคุณจะไม่ทำตามกิเลสตัณหาของสันดาน

15 01 2561 - ยอห์น 8:31-32

ดังนั้นพระเยซูจึงพูดกับชาวยิวที่ไว้วางใจในพระองค์ว่า “ถ้าพวกคุณยังคงทำตามคำสั่งสอนของเรา พวกคุณก็เป็นศิษย์ของเราจริงๆ พวกคุณจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้พวกคุณเป็นอิสระ”

14 01 2561 - 1 ยอห์น 4:20-21

ถ้าคนไหนพูดว่าฉันรักพระเจ้า แต่ยังเกลียดชังพี่น้องของเขาเองคนนั้นก็โกหก เพราะคนที่ไม่รักพี่น้องของเขาที่มองเห็นได้ ก็จะไม่สามารถรักพระเจ้าที่เขามองไม่เห็น เราได้รับคำสั่งนี้จากพระคริสต์คือคนที่รักพระเจ้าต้องรักพี่น้องของตนด้วย

13 01 2561 - 2 โครินธ์ 5:19-20

พระเจ้าเองทำให้คนในโลกนี้กลับมาคืนดีกับพระองค์ โดยผ่านทางพระคริสต์ และยกโทษบาปให้กับพวกเขา พระองค์ก็ได้มอบเรื่องการกลับคืนดีนี้ให้กับเราเพื่อไปบอกคนอื่นๆต่อ ดังนั้นเราจึงทำงานเป็นทูตของพระคริสต์ เพราะเชื่อมั่นว่าพระเจ้ากำลังขอร้องพวกคุณผ่านทางเรา เราขอวิงวอนพวกคุณแทนพระคริสต์ว่า “กลับมาคืนดีกับพระเจ้าเถิด”

12 01 2561 - กาลาเทีย 3:26-29

พวกคุณทุกคนเป็นลูกของพระเจ้า เพราะความไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ เพราะพวกคุณทุกคนที่ได้เข้าพิธีจุ่มเพื่อมีส่วนในพระคริสต์ ก็ได้สวมใส่พระคริสต์ เหมือนกับใส่เสื้อผ้า ไม่มีคนยิวหรือคนกรีก ไม่มีทาสหรือคนอิสระ ไม่มีชายหรือหญิง เพราะพวกคุณทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์ ถ้าคุณเป็นของพระคริสต์แล้ว คุณก็เป็นลูกหลานแท้ๆของอับราฮัม และเป็นผู้รับมรดกตามที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับอับราฮัม

11 01 2561 - เพลงสดุดี 118:5-6

ตอนที่ข้าพเจ้าจนตรอก ข้าพเจ้าร้องเรียกพระยาห์เวห์ แล้วพระองค์ตอบและช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นออกมา พระยาห์เวห์อยู่ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงไม่หวาดกลัว มนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้

10 01 2561 - 1 เปโตร 1:15-16

แต่ให้ทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ เหมือนกับพระเจ้าผู้ที่เรียกคุณมานั้นบริสุทธิ์ เหมือนที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “พวกเจ้าต้องบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์”

9 01 2561 - มัทธิว 6:19-20

อย่าเก็บสะสมของมีค่าไว้ในโลกนี้ ซึ่งสนิมหรือแมลงทำลายได้ หรือที่ขโมยลักไปได้ แต่ให้เก็บสะสมของมีค่าไว้บนสวรรค์ ที่สนิมและแมลงไม่มีวันทำลายได้ หรือขโมยก็ลักเอาไปไม่ได้

8 01 2561 - อาโมส 5:14-15

ให้แสวงหาความดีไม่ใช่ความชั่วร้าย เพื่อเจ้าจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไป และเพื่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นจะอยู่กับพวกเจ้า เหมือนกับที่เจ้าชอบอ้างนั้น ให้เกลียดความชั่วแต่รักความดี และให้ตั้งความยุติธรรมขึ้นในศาล ไม่แน่บางทีพระยาห์เวห์พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น อาจจะมีความเมตตากับคนของโยเซฟที่ยังเหลืออยู่ก็ได้

7 01 2561 - เอเฟซัส 5:1-2

ในฐานะที่เป็นลูกที่รักของพระเจ้า ให้พวกคุณเลียนแบบพระองค์ ให้ใช้ชีวิตด้วยความรัก เหมือนกับที่พระคริสต์รักเราด้วย พระองค์ได้สละชีวิตเพื่อเรา เป็นเหมือนเครื่องถวาย และเครื่องบูชาที่หอมหวานให้กับพระเจ้า

6 01 2561 - 1 เปโตร 1:13

คุณต้องตั้งสติไว้ให้พร้อม บังคับตัวเองไว้ให้ดี ตั้งความหวังให้เต็มที่ในความเมตตากรุณาของพระเจ้าที่คุณจะได้รับในวันที่พระเยซูคริสต์มาปรากฏ

5 01 2561 - อิสยาห์ 1:16-17

ล้างตัวเอง และทำตัวเองให้สะอาดซะ เอาสิ่งชั่วร้ายที่พวกเจ้าทำนั้นไปให้พ้น เอามันไปให้ไกลจากสายตาเรา หยุดทำชั่วซะ ฝึกทำดี ให้ความยุติธรรมกับคนอื่น ช่วยกู้พวกที่ถูกกดขี่ข่มเหง ปกป้องสิทธิให้กับเด็กกำพร้า สู้คดีให้กับแม่ม่าย

4 01 2561 - มีคาห์ 6:8

เจ้ามนุษย์ พระยาห์เวห์ บอกเจ้าแล้วถึงสิ่งที่ดี และสิ่งที่พระองค์ต้องการจากเจ้า คือ ให้เจ้าทำในสิ่งที่ยุติธรรม รักความเมตตา และเดินกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจ

3 01 2561 - ทิตัส 2:11-12

ที่ผมพูดอย่างนี้ ก็เพราะความเมตตากรุณาของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว เป็นความเมตตากรุณาที่นำความรอดมาให้กับทุกคน ความเมตตากรุณานี้ ฝึกฝนให้เราละทิ้งชีวิตที่ไม่ได้ให้เกียรติกับพระเจ้า และทิ้งกิเลสตัณหาของโลกนี้ ความเมตตากรุณานี้ฝึกฝนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติ อย่างยุติธรรม และอย่างให้เกียรติกับพระเจ้าในยุคนี้

2 01 2561 - เพลงสดุดี 90:12

โปรดช่วยเราให้รู้จักนับวันเวลาอันแสนสั้นของพวกเรา เพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด

1 01 2561 - 2 โครินธ์ 5:17

ดังนั้น ใครก็ตามที่มีส่วนในพระคริสต์ก็เข้าสู่โลกใหม่ที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาแล้วi สิ่งเก่าๆ หายไปหมดแล้ว ดูสิ สิ่งใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น