กันยายน 2558 คลัง

30 09 2558 - 1 เปโตร 1:8-9

ถึงแม้คุณยังไม่เคยเห็นพระองค์ แต่ก็ยังรักพระองค์อยู่ ตอนนี้คุณยังไม่เห็นพระองค์ แต่ก็ยังไว้วางใจและยังมีความสุขมากเกินกว่าจะพูดได้ สิ่งที่พวกคุณกำลังจะได้รับและที่เป็นเป้าหมายของความเชื่อของพวกคุณด้วย คือความรอดของพวกคุณนั่นเอง

29 09 2558 - 1 พงศาวดาร 16:10

โอ้อวดถึงชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ขอให้คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระยาห์เวห์ มีความสุขเถิด

28 09 2558 - 1 เปโตร 3:18

พระคริสต์ทนทุกข์เพื่อจัดการกับความบาปครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว พระองค์ทำอย่างนี้เพื่อนำคุณไปหาพระเจ้า

27 09 2558 - เศคาริยาห์ 8:21

คนของเมืองหนึ่งจะพูดกับคนของอีกเมืองหนึ่งว่า ‘พวกเราไปขอความช่วยเหลือจากพระยาห์เวห์กันเถอะ ไปนมัสการพระยาห์เวห์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นกันเถอะ ผมเองกำลังจะไป’

26 09 2558 - เนหะมีย์ 9:6

พระองค์เป็นพระเจ้า ข้าแต่พระยาห์เวห์ มีแต่พระองค์เท่านั้น ที่เป็นพระเจ้า พระองค์เป็นผู้สร้างท้องฟ้า สวรรค์ชั้นสูงสุด และดวงดาวทั้งสิ้นในท้องฟ้า พระองค์สร้างโลกและทุกสิ่งบนโลก พระองค์สร้างทะเลและทุกอย่างที่อยู่ในทะเล พระองค์ให้ชีวิตกับทุกสิ่ง และพวกดวงดาวทั้งหลายบนท้องฟ้า นมัสการพระองค์

25 09 2558 - 2 เปโตร 1:21

คำของผู้พูดแทนพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้น ไม่ใช่คำที่พวกเขาคิดขึ้นมาเอง หรืออยากจะพูดก็พูดเอาเอง แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดลใจคนเหล่านี้ให้พูดสิ่งที่มาจากพระเจ้า

24 09 2558 - สุภาษิต 26:20

ไม่มีฟืน ไฟก็ดับ ไม่มีการซุบซิบนินทา การทะเลาะวิวาทก็หยุดลง

23 09 2558 - เพลงสดุดี 79:9

ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ช่วยพวกเราด้วยเถิด เพื่อคนจะได้ให้เกียรติกับชื่อของพระองค์ ช่วยกู้ชีวิตและลบความผิดบาปของพวกเราด้วยเถิด เพื่อเห็นแก่ชื่อเสียงของพระองค์

22 09 2558 - มัทธิว 13:22

เมล็ดพืชที่ตกลงกลางพงหนามนั้น คือคนที่ได้ยินคำสอน แต่ยังเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับชีวิตในโลกนี้ และหลงใหลในทรัพย์สมบัติ ทำให้คำสอนนั้นหยุดเติบโต จึงไม่เกิดผลในชีวิต

21 09 2558 - เพลงคร่ำครวญ 5:21

พระยาห์เวห์เจ้าข้า โปรดนำเรากลับมาหาพระองค์ด้วย เพื่อว่าเราจะได้กลับมาหาพระองค์ โปรดทำให้ชีวิตของเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมด้วยเถิด

20 09 2558 - กิจการ 17:27

พระองค์ประสงค์ให้พวกเขาแสวงหาพระองค์ เผื่อบางทีเขาอาจจะไขว่คว้าหาพระองค์แล้วจะได้พบพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพวกเราแต่ละคน

19 09 2558 - เอเฟซัส 4:29

อย่าพูดคำหยาบคายเลย แต่ให้พูดในสิ่งที่ดี เพื่อจะได้ให้กำลังใจกับคนที่ต้องการ เพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่ได้ยิน

18 09 2558 - อาโมส 5:4-5

เพราะนี่คือสิ่งที่พระยาห์เวห์พูดไว้กับคนอิสราเอล “แสวงหาเราสิ แล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไป อย่าไปแสวงหาที่เมืองเบธเอล อย่าเข้าไปในเมืองกิลกาล และอย่าได้ข้ามไปที่เมืองเบเออร์เชบา เพราะคนกิลกาลจะถูกต้อนไปเป็นเชลยอย่างแน่นอน และเมืองเบธเอลก็จะถูกทำลาย"

17 09 2558 - 1 พงศาวดาร 16:11

ให้แสวงหาพระยาห์เวห์และพละกำลังที่มาจากพระองค์เถิด ให้แสวงหาหน้าของพระองค์อยู่เสมอ

16 09 2558 - ยอห์น 5:30

“เราไม่ได้ทำตามใจตัวเองหรอก เราได้ยินจากพระเจ้ามาอย่างไร เราก็ตัดสินไปอย่างนั้น และคำตัดสินของเราก็ยุติธรรม เพราะเราไม่ได้ทำตามใจตัวเอง แต่ทำตามความต้องการของพระเจ้าที่ส่งเรามา

15 09 2558 - เลวีนิติ 19:32

เจ้าต้องยืนขึ้นทำความเคารพคนแก่ และต้องให้เกียรติกับพวกเขา เจ้าต้องยำเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือยาห์เวห์

14 09 2558 - โรม 2:6-7

พระเจ้าจะตอบแทนแต่ละคนตามสิ่งที่เขาได้ทำไป ส่วนคนที่ทำความดีอย่างไม่ย่อท้อเพื่อแสวงหาศักดิ์ศรี เกียรติยศ และชีวิตที่ไม่มีวันตาย พระเจ้าจะให้เขามีชีวิตกับพระองค์ตลอดไป

13 09 2558 - 1 พงศ์กษัตริย์ 22:5

เยโฮชาฟัทตอบกษัตริย์ของอิสราเอลไปว่า "แต่ให้เราไปขอคำปรึกษาจากพระยาห์เวห์ก่อน"

12 09 2558 - เนหะมีย์ 9:5

ขอให้พวกเขาเชิดชูชื่ออันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งได้รับการยกย่องเหนือคำเชิดชูและคำสรรเสริญทั้งปวง

11 09 2558 - เพลงสดุดี 10:14

แต่พระองค์เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น พระองค์เห็นความทุกข์ยากและปัญหาทั้งสิ้น และพระองค์ได้ยื่นมือออกไปช่วยเหลือ เหยื่อผู้โชคร้ายเหล่านั้นที่เชื่อพึ่งในพระองค์ พระองค์เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้า

10 09 2558 - ฮีบรู 12:2

ขอให้เราจ้องอยู่ที่พระเยซู ซึ่งเป็นผู้นำความเชื่อของเราและเป็นผู้ที่ทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์แบบ พระองค์ได้อดทนต่อการถูกตรึงบนไม้กางเขน เพื่อความยินดีที่รอพระองค์อยู่ พระองค์ไม่สนใจกับความอับอายที่ต้องตายบนไม้กางเขน และในตอนนี้พระองค์ได้นั่งอยู่ทางขวาของบัลลังก์ของพระเจ้า

9 09 2558 - ฮีบรู 11:6

ขาได้รับการยกย่องว่าเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าพอใจ แต่ถ้าไม่มีความไว้วางใจแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอใจ เพราะคนที่มาเฝ้าพระเจ้าจะต้องเชื่อว่าพระองค์มีจริง และต้องเชื่อว่าพระองค์จะให้รางวัลกับทุกคนที่แสวงหาพระองค์

8 09 2558 - เลวีนิติ 19:31

อย่าไปหาคนทรงและพ่อมดเพื่อขอคำแนะนำ และทำให้เจ้าเองไม่บริสุทธิ์เพราะพวกมัน เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

7 09 2558 - 1 โครินธ์ 10:24

อย่าเห็นแก่ตัว ให้เห็นกับคนอื่น

6 09 2558 - 1 เธสะโลนิกา 4:11-12

ให้พวกคุณตั้งเป้าไว้เลยว่า จะพยายามสุดขีดที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ยุ่งแต่เรื่องของตัวเอง ลงมือทำงานด้วยตัวเอง เหมือนกับที่พวกเราได้บอกไว้แล้ว ถ้าคุณทำอย่างนี้ คนภายนอกก็จะเคารพนับถือชีวิตของคุณ และพวกคุณจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใครเลย

5 09 2558 - โยบ 8:9

เพราะ พวกเราเพิ่งมาอยู่บนโลกนี้ และไม่รู้อะไรเลย เพราะวันเวลาของเราเป็นแค่เงา

4 09 2558 - เพลงสดุดี 90:12

โปรดช่วยเราให้รู้จักนับวันเวลาอันแสนสั้นของพวกเรา เพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด

3 09 2558 - เนหะมีย์ 9:5

“ลุกขึ้น และสรรเสริญพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านเถิด ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกเรา ขอพระองค์ได้รับการเชิดชู ตลอดชั่วนิจนิรันดร์ถึงชั่วนิจนิรันดร์ ขอให้พวกเขาเชิดชูชื่ออันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งได้รับการยกย่องเหนือคำเชิดชูและคำสรรเสริญทั้งปวง"

2 09 2558 - เยเรมีย์ 33:3

“ยูดาห์ เรียกเราสิ แล้วเราจะตอบเจ้า เราจะบอกเจ้าถึงสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่ เหลือที่จะเข้าใจได้ ที่เจ้ายังไม่รู้

1 09 2558 - เพลงสดุดี 25:4-5

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดให้ข้าพเจ้าเห็นหนทางต่างๆของพระองค์ โปรดสอนเส้นทางต่างๆของพระองค์ให้กับข้าพเจ้า โปรดนำข้าพเจ้าตามทางแห่งความจริงของพระองค์ และสอนข้าพเจ้าด้วยh เพราะพระองค์คือพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฝากความหวังไว้กับพระองค์วันยังค่ำ