มิถุนายน 2558 คลัง

30 06 2558 - มีคาห์ 5:4-5

ผู้ปกครองคนนั้น จะยืนขึ้น และเลี้ยงดูอิสราเอลเหมือนผู้เลี้ยงแกะ ด้วยพละกำลังของพระยาห์เวห์ ด้วยสิทธิอำนาจในพระนามของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา พวกเขาจะอยู่อย่างปลอดภัย เพราะความยิ่งใหญ่ของพระองค์จะแผ่ไปจนถึงสุดขอบโลก นี่คือผู้ที่จะนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้

29 06 2558 - เยเรมีย์ 10:24

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดตีสอนผมเถิดแต่ขอให้ทำอย่างยุติธรรม อย่าได้ทำด้วยความโกรธเลยไม่อย่างนั้นพระองค์จะทำให้ผมถึงจุดจบ

28 06 2558 - เพลงสดุดี 106:2

ใครจะบรรยายถึงการกระทำอันทรงฤทธิ์ทั้งหลาย ของพระยาห์เวห์ได้หมด ใครจะเล่าถึงการกระทำอันน่าสรรเสริญของพระองค์ได้หมด

27 06 2558 - ยอห์น 1:41-42

สิ่งแรกที่อันดรูว์ทำ คือไปหาซีโมนพี่ชายของเขาและบอกซีโมนว่า “พวกเราได้พบพระเมสสิยาห์ (หมายถึง พระคริสต์) แล้ว”

26 06 2558 - 1 เปโตร 5:4

เพื่อเมื่อพระคริสต์ผู้เป็นหัวหน้าคนเลี้ยงแกะกลับมา คุณก็จะได้รับรางวัลอันมีเกียรติ ที่ไม่มีวันร่วงโรยไป

25 06 2558 - เศคาริยาห์ 11:17

เฮ้ย เจ้าผู้เลี้ยงแกะที่ไร้ค่า ผู้ที่ทอดทิ้งฝูงแกะ ขอให้ดาบตีแขนของเจ้า แทงตาข้างขวาของเจ้า ขอให้แขนของเจ้าลีบไปอย่างสิ้นเชิง ขอให้ตาข้างขวาของเจ้าบอดสนิท

24 06 2558 - เพลงสดุดี 105:4

แสวงหาพระยาห์เวห์ และพละกำลังที่มาจากพระองค์เถิด แสวงหาหน้าของพระองค์อยู่เสมอ

23 06 2558 - ลูกา 4:43

แต่พระองค์พูดว่า “เราจะต้องไปประกาศข่าวดีเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าให้กับเมืองอื่นๆ ด้วย เพราะเราถูกส่งมาให้ทำงานนี้”

22 06 2558 - สุภาษิต 10:2

ทรัพย์สมบัติที่หามาได้จากความชั่วนั้น ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์อะไร แต่การใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องนั้น จะช่วยให้รอดพ้นจากความตาย

21 06 2558 - เพลงสดุดี 34:11

มาเถิด ลูกๆเอ๋ย ฟังเราให้ดี แล้วเราจะสอนเจ้าให้รู้จักยำเกรงพระยาห์เวห์

20 06 2558 - 2 เธสะโลนิกา 1:12

แล้วชื่อของพระเยซูองค์เจ้าชีวิตของพวกเราจะได้รับเกียรติจากชีวิตของพวกคุณ และพวกคุณก็จะได้รับเกียรติเพราะพระองค์ ตามความเมตตากรุณาของพระเจ้าของเรา และของพระเยซูคริสต์เจ้า

19 06 2558 - ยอห์น 3:5

พระเยซูตอบว่า “เราจะบอกให้รู้ว่า คนที่ไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้"

18 06 2558 - เยเรมีย์ 10:23

พระยาห์เวห์เจ้าข้า ข้าพระองค์รู้ว่าคนเราไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ คนเราไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างในอนาคต

17 06 2558 - สุภาษิต 9:10

จุดเริ่มต้นของสติปัญญา คือ ความยำเกรงพระยาห์เวห์ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ คือ การรู้จักพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์

16 06 2558 - เพลงสดุดี 109:1-2

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ที่ข้าพเจ้าสรรเสริญ โปรดอย่าทำเป็นหูหนวก เพราะปากของคนชั่วร้าย และคนหลอกลวงพูดใส่ร้ายข้าพเจ้า และลิ้นของพวกเขาโกหกเกี่ยวกับข้าพเจ้า

15 06 2558 - มาระโก 6:34

พอพระองค์ลงจากเรือก็เห็นคนกลุ่มใหญ่มารออยู่ก่อนแล้ว พระองค์รู้สึกสงสาร เพราะพวกเขาเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง พระองค์จึงเริ่มสั่งสอนพวกเขาหลายเรื่อง

14 06 2558 - ฮีบรู 13:20-21

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุข พระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย เพราะพระองค์ได้สละเลือดของพระองค์เองเพื่อทำสัญญาอันถาวร พระเยซูเจ้าของเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศ ขอให้พระเจ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆกับพี่น้อง เพื่อเตรียมพี่น้องให้พร้อมที่จะทำตามใจของพระองค์

13 06 2558 - กิจการ 14:21-22

เปาโลกับบารนาบัส ได้ไปประกาศข่าวดีในเมืองเดอร์บี และมีคนเป็นจำนวนมากได้มาเป็นศิษย์ขององค์เจ้าชีวิต จากนั้นเขาทั้งสองได้เดินทางกลับไปเมืองลิสตรา เมืองอีโคนียูม และเมืองอันทิโอก ไปให้กำลังใจกับพวกศิษย์ของพระเยซู และกระตุ้นให้ยืนหยัดในความเชื่อต่อไป เขาพูดว่า “เราจะต้องผ่านความทุกข์ยากมากมาย ก่อนที่จะเข้าอาณาจักรของพระเจ้า”

12 06 2558 - ฮีบรู 3:13

แต่ให้กำลังใจกันและกันทุกๆ วัน ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ใน “วันนี้” เพื่อบาปจะได้ไม่หลอกพวกพี่น้อง ทำให้มีใจแข็งกระด้าง

11 06 2558 - กันดารวิถี 27:16-17

“ขอพระยาห์เวห์พระเจ้าผู้รู้ความคิดของประชาชนทั้งหมด แต่งตั้งคนคนหนึ่งเป็นผู้นำของชุมชนนี้ เพื่อคอยนำพวกเขาในสนามรบและนำพาพวกเขาเข้าออกเหมือนแกะ เพื่อว่าประชาชนของพระองค์จะได้ไม่เป็นเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง”

10 06 2558 - ยอห์น 10:11

เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดี คนเลี้ยงแกะที่ดียอมสละชีวิตของตนเพื่อแกะของเขา

9 06 2558 - โคโลสี 1:9

เพราะอย่างนี้ เราถึงไม่เคยหยุดอธิษฐานให้พวกคุณเลย นับตั้งแต่วันแรกที่เราได้ยินเรื่องของพวกคุณ เราขอให้พระเจ้าเติมพวกคุณให้เต็มไปด้วยความรู้ถึงความต้องการของพระองค์คือให้มีความเฉลียวฉลาดทุกอย่าง และมีความเข้าใจที่มาจากพระวิญญาณด้วย

8 06 2558 - สุภาษิต 12:13

คนชั่วติดกับดักในคำพูดที่ผิดบาปของตนเอง แต่คนที่ทำตามใจพระเจ้าจะรอดพ้นจากปัญหา

7 06 2558 - เพลงสดุดี 78:72

ดาวิดดูแลพวกเขาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ และนำพวกเขาด้วยมือที่ชำนาญยิ่ง

6 06 2558 - เพลงสดุดี 28:9

โปรดช่วยคนทั้งหลายของพระองค์ให้รอด โปรดอวยพรพวกเขาที่เป็นสมบัติของพระองค์ โปรดเลี้ยงดูพวกเขาเหมือนผู้เลี้ยงแกะ และโปรดโอบอุ้มพวกเขาไว้ตลอดไป

5 06 2558 - 2 เธสะโลนิกา 1:11

เพราะอย่างนี้เราถึงได้อธิษฐานเผื่อพวกคุณอยู่เสมอ ขอให้พระเจ้าของเรา ช่วยให้พวกคุณใช้ชีวิตให้สมกับที่พระองค์เรียกมา และขอให้พระเจ้าใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ช่วยให้พวกคุณประสบความสำเร็จในการทำความดีทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ และการงานต่างๆ ที่เกิดจากความเชื่อ

4 06 2558 - โรม 10:14

แต่พวกเขาจะร้องเรียกให้พระองค์ช่วยได้อย่างไร ในเมื่อพวกเขายังไม่ได้ไว้วางใจพระองค์เลย แล้วพวกเขาจะไว้วางใจได้อย่างไร ในเมื่อยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระองค์เลย แล้วพวกเขาจะเคยได้ยินได้อย่างไร ในเมื่อยังไม่เคยมีใครไปประกาศให้พวกเขาฟังเลย

3 06 2558 - ปัญญาจารย์ 7:12

เพราะว่าสติปัญญาปกป้องคนได้ ก็เหมือนกับเงินทองสามารถปกป้องคนได้ ประโยชน์ของความรู้และสติปัญญา คือรักษาชีวิตของเจ้าของมัน

2 06 2558 - 1 เปโตร 1:13

คุณต้องตั้งสติไว้ให้พร้อม บังคับตัวเองไว้ให้ดี ตั้งความหวังให้เต็มที่ในความเมตตากรุณาของพระเจ้าที่คุณจะได้รับในวันที่พระเยซูคริสต์มาปรากฏ

1 06 2558 - 1 เธสะโลนิกา 1:3

ต่อหน้าพระเจ้าพระบิดาของเรา พวกเรายังนึกถึงการงานที่คุณทำเพราะความเชื่อ งานหนักที่คุณยอมเหน็ดเหนื่อยเพราะความรัก และความทรหดอดทนที่คุณมีเพราะความหวังที่คุณมีในพระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเรา