ตุลาคม 2558 คลัง

31 10 2558 - 2 เธสะโลนิกา 3:3

แต่องค์เจ้าชีวิตนั้นซื่อสัตย์ พระองค์จะให้พลังและจะคุ้มครองพวกคุณจากมารร้าย

30 10 2558 - กิจการ 14:21-22

เปาโลกับบารนาบัส ได้ไปประกาศข่าวดีในเมืองเดอร์บี และมีคนเป็นจำนวนมากได้มาเป็นศิษย์ขององค์เจ้าชีวิต จากนั้นเขาทั้งสองได้เดินทางกลับไปเมืองลิสตรา เมืองอีโคนียูม และเมืองอันทิโอก ไปให้กำลังใจกับพวกศิษย์ของพระเยซู และกระตุ้นให้ยืนหยัดในความเชื่อต่อไป

29 10 2558 - เพลงสดุดี 21:13

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ลุกขึ้นด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วยเถิด เราจะร้องเพลงและสรรเสริญความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของพระองค์

28 10 2558 - 1 เปโตร 2:12

ถึงแม้คนที่ไม่ไว้วางใจพระเจ้าพวกนั้นจะพูดใส่ร้ายว่าพวกคุณทำผิด ก็ขอให้ทำตัวให้ดีในหมู่พวกเขา เขาจะได้เห็นความดีของคุณ แล้วจะได้ยกย่องพระเจ้าในวันที่พระองค์กลับมา

27 10 2558 - 1 ยอห์น 2:17

โลกนี้กำลังจะผ่านพ้นไป พร้อมๆ กับกิเลสตัณหาของมัน แต่คนที่ทำตามความต้องการของพระเจ้าจะยังอยู่ตลอดไป

26 10 2558 - เพลงสดุดี 93:5

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระบัญญัติต่างๆของพระองค์นั้นจะตั้งมั่นคงอยู่ตลอดไป วิหารของพระองค์จะเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ไปตราบนานเท่านาน

25 10 2558 - 1 ยอห์น 3:8

คนที่ยังทำบาปอยู่ก็เป็นพวกของมาร เพราะมารทำบาปมาตั้งแต่ต้น นี่เป็นเหตุที่พระบุตรของพระเจ้ามาปรากฏ คือเพื่อพระองค์จะได้ทำลายการงานของมารเสีย

24 10 2558 - อิสยาห์ 29:15

เฮ้ย ไอ้พวกที่พยายามเก็บซ่อนแผนของเจ้าไว้ลึกเพื่อไม่ให้พระยาห์เวห์เห็น ไอ้พวกที่แอบทำสิ่งต่างๆในความมืด และพูดว่า “ไม่มีใครเห็นเราหรอก ไม่มีใครรู้หรอก”

23 10 2558 - มาลาคี 3:7

ตั้งแต่สมัยของบรรพบุรุษของเจ้า เจ้าได้หันไปจากกฎต่างๆของเราและไม่เคยรักษากฎเหล่านั้นเลย กลับมาหาเราสิ แล้วเราก็จะกลับมาหาเจ้า” พระยาห์เวห์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นพูดอย่างนั้น

22 10 2558 - โคโลสี 2:15

พระเจ้าปราบปรามพวกผู้ครอบครองและพวกผู้มีสิทธิอำนาจทั้งหลายจนต้องวางอาวุธลง พระเจ้านำเขาไปเป็นเชลยในขบวนแห่แห่งชัยชนะ ทำให้พวกนี้อับอายขายหน้าในที่สาธารณะ พระเจ้าทำอย่างนี้ได้เพราะความตายของพระคริสต์

21 10 2558 - สุภาษิต 20:1

เหล้าองุ่นทำให้คนกินชอบหาเรื่อง เบียร์ทำให้คนชกต่อยกัน คนโซเซเพราะมันก็ไม่ฉลาด

20 10 2558 - 1 ยอห์น 2:5-6

แต่ส่วนคนที่ทำตามคำสั่งสอนของพระเจ้านั้น ความรักของพระเจ้าก็สำเร็จครบถ้วนในชีวิตของคนคนนั้นอย่างแท้จริง สิ่งนี้ทำให้เราแน่ใจว่าเราอยู่ในพระองค์ คนที่บอกว่าตัวเองอยู่ในพระเจ้า ก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนกับพระเยซูด้วย

19 10 2558 - เศคาริยาห์ 7:9-10

“นี่คือสิ่งที่พระยาห์เวห์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นพูด ‘ให้ตัดสินอย่างยุติธรรม ให้มีน้ำใจต่อกันและเห็นอกเห็นใจกัน อย่ากดขี่ข่มเหงแม่หม้าย เด็กกำพร้า คนต่างชาติ หรือคนจน อย่าวางแผนชั่วในใจต่อกัน’

18 10 2558 - 1 ทิโมธี 1:12

ผมขอบคุณพระเยซูคริสต์องค์เจ้าชีวิตของเรา ผู้ที่ให้กำลังกับผม ที่ผมขอบคุณก็เพราะพระองค์เห็นว่าผมเป็นคนที่ซื่อสัตย์ และได้แต่งตั้งผมให้เป็นผู้รับใช้พระองค์

17 10 2558 - มาระโก 9:41

ใครก็ตามที่ให้น้ำพวกคุณดื่มเพราะพวกคุณเป็นคนของพระคริสต์ เรารับรองว่า เขาจะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างแน่นอน

16 10 2558 - มาระโก 9:23

พระเยซูจึงตอบว่า “ทำไมถึงพูดว่า ‘ถ้าอาจารย์ช่วยได้’ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อ”

15 10 2558 - สุภาษิต 18:24

เพื่อนเที่ยวก็มี แต่เพื่อนตายที่สนิทยิ่งกว่าพี่น้องก็มี

14 10 2558 - โรม 6:11

พวกคุณก็เหมือนกัน ให้ถือว่าตัวคุณเองตายจากบาปแล้ว และมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั้น

13 10 2558 - เพลงสดุดี 10:15

พระเจ้า ช่วยหักแขนของคนชั่วด้วยเถิด ช่วยลงโทษเขาสำหรับความชั่วร้ายที่เขาทำ ที่เขาคิดว่าพระองค์จะไม่มีทางรู้

12 10 2558 - เอเสเคียล 38:23

เราจะได้แสดงความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ของเราผ่านทางเหตุการณ์เหล่านี้ เราจะทำให้ตัวเราเป็นที่รู้จักในสายตาของชนชาติทั้งหลาย แล้วพวกเขาจะได้รู้ว่าเราคือยาห์เวห์”

11 10 2558 - เพลงสดุดี 96:9

ให้ก้มกราบลงต่อหน้าพระยาห์เวห์ในวิหารอันสง่างามของพระองค์ มนุษย์บนแผ่นดินโลกทุกคนเอ๋ย ให้ตัวสั่นเทิ้มเมื่ออยู่เบื้องหน้าพระองค์เถิด

10 10 2558 - ฮีบรู 12:29

พราะพระเจ้าของเรานั้นเป็นไฟที่เผาผลาญ

9 10 2558 - เพลงสดุดี 91:4

พระองค์จะกางปีกออกเหนือท่าน และให้ท่านหลบภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์นั้น ความสัตย์ซื่อของพระองค์จะเป็นโล่และกำแพงป้องกันภัยให้กับท่าน

8 10 2558 - อพยพ 15:13

พระองค์ได้นำประชาชนเหล่านี้ด้วยความรักของพระองค์ เป็นประชาชนที่พระองค์ได้ซื้อคืนมา พระองค์ได้นำพวกเขาไปยังที่อาศัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

7 10 2558 - อพยพ 15:11

ข้าแต่พระยาห์เวห์ จะมีพระไหนเหมือนกับพระองค์เล่า จะมีพระองค์ไหนเหมือนกับพระองค์ จะมีใครเหมือนกับพระองค์ ผู้เต็มไปด้วยสง่าราศีและความศักดิ์สิทธิ์ น่าเกรงขาม เหมาะที่จะร้องสรรเสริญยิ่งนัก เต็มไปด้วยพลังอำนาจและได้ทำสิ่งอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้

6 10 2558 - โรม 5:1-2

พระเจ้านับว่าเราเป็นคนที่พระองค์ยอมรับเพราะเราไว้วางใจ จึงเกิดความสงบสุขระหว่างเรากับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา พระเยซูนำเราเข้าสู่ความเมตตากรุณาที่เรามีอยู่นี้ แล้วเราก็ยังโอ้อวดอย่างชื่นชมยินดีในความหวังที่เราจะได้รับเกียรติจากพระเจ้า

5 10 2558 - 1 ซามูเอล 12:15

แต่ถ้าพวกท่านไม่เชื่อฟังพระยาห์เวห์ หรือขัดขืนพวกคำสั่งของพระองค์ มือของพระองค์ก็จะต่อสู้กับพวกท่านเหมือนกับที่ต่อสู้กับบรรพบุรุษของพวกท่าน

4 10 2558 - 1 โครินธ์ 6:11

ในอดีตพวกคุณบางคนก็เป็นอย่างนั้น แต่ฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าได้ชำระเราจากบาป ทำให้เราเป็นของพระเจ้า และทำให้พระเจ้ายอมรับเรา

3 10 2558 - สุภาษิต 19:15

คนขี้เกียจนอนได้ทั้งวัน คนเกียจคร้านจะหิวโหยเรื่อยไป

2 10 2558 - เพลงสดุดี 5:11

แต่ขอให้คนเหล่านั้นที่ลี้ภัยในพระองค์มีความสุข ขอให้พวกเขาโห่ร้องด้วยความยินดีเสมอ ขอให้พระองค์คุ้มครองพวกเขา ขอให้คนเหล่านั้นที่รักชื่อของพระองค์รื่นเริงในพระองค์

1 10 2558 - โคโลสี 1:13

พระเจ้าได้ช่วยชีวิตเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และนำเราเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระบุตร ซึ่งก็คือพระบุตรที่พระเจ้ารัก