พฤศจิกายน 2558 คลัง

30 11 2558 - เพลงสดุดี 69:30

แล้วข้าพเจ้าจะสรรเสริญชื่อของพระเจ้าเป็นเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์ด้วยเพลงขอบพระคุณ

29 11 2558 - ฟิลิปปี 2:14-15

ให้ทำทุกอย่างโดยไม่บ่นหรือเถียงกัน เพื่อพวกคุณจะได้ไม่มีที่ติ และบริสุทธิ์ พวกคุณจะได้เป็นลูกของพระเจ้าที่ไม่มีตำหนิเลย ทั้งๆ ที่คนรอบข้างคดโกง และวิปริตผิดเพี้ยนไปหมดแล้ว แต่พวกคุณจะได้ส่องแสงอยู่ท่ามกลางพวกเขาเหมือนกับแสงสว่างต่างๆ ในท้องฟ้าที่ส่องสว่างเข้ามาในโลกมืด

28 11 2558 - ฟิลิปปี 2:14-15

ให้ทำทุกอย่างโดยไม่บ่นหรือเถียงกัน เพื่อพวกคุณจะได้ไม่มีที่ติ และบริสุทธิ์ พวกคุณจะได้เป็นลูกของพระเจ้าที่ไม่มีตำหนิเลย ทั้งๆ ที่คนรอบข้างคดโกง และวิปริตผิดเพี้ยนไปหมดแล้ว แต่พวกคุณจะได้ส่องแสงอยู่ท่ามกลางพวกเขาเหมือนกับแสงสว่างต่างๆ ในท้องฟ้าที่ส่องสว่างเข้ามาในโลกมืด

27 11 2558 - โรม 15:4

ทุกอย่างที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ในสมัยก่อนนั้น ก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา เพื่อว่าในขณะที่เราอดทนและได้รับกำลังใจจากพระคัมภีร์ เราจะได้ยึดมั่นในความหวังที่เรามี

26 11 2558 - เพลงสดุดี 34:18

พระยาห์เวห์อยู่ใกล้ และพร้อมที่จะช่วย คนที่หมดกำลังใจ และพระองค์ช่วยกู้คนที่สิ้นหวัง

25 11 2558 - 2 โครินธ์ 9:11

พระเจ้าจะทำให้คุณร่ำรวยในทุกทาง เพื่อคุณจะสามารถให้อย่างใจกว้างในทุกๆ โอกาส เมื่อคุณให้อย่างใจกว้างผ่านมาทางเรานั้น ก็จะทำให้คนขอบคุณพระเจ้า

24 11 2558 - 1 ซามูเอล 12:24

แต่ขอให้ยำเกรงพระยาห์เวห์ และรับใช้พระองค์อย่างจริงใจและสิ้นสุดใจของท่าน ให้ระลึกถึงสิ่งยอดเยี่ยมทั้งหลายที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกท่าน

23 11 2558 - 1 เธสะโลนิกา 5:16

ขอให้เบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอด

22 11 2558 - โรม 16:27

มีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียว สรรเสริญพระองค์เถิด พระองค์เต็มไปด้วยสติปัญญา ขอให้พระองค์ได้รับเกียรติตลอดไปเพราะพระเยซูคริสต์ อาเมน

21 11 2558 - เพลงสดุดี 90:14

โปรดให้เราอิ่มไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ทุกๆเช้า แล้วพวกเราจะได้โห่ร้องด้วยความยินดีและมีความสุขไปชั่วชีวิต

20 11 2558 - 2 โครินธ์ 5:21

พระเจ้าทำให้พระคริสต์ผู้ที่ไม่มีบาปกลายเป็นคนบาปเพื่อเราj เพื่อว่าในพระคริสต์นั้น ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าจะได้เห็นเด่นชัดในตัวเรา

19 11 2558 - เพลงสดุดี 68:3

ขอให้คนดีมีความสุขและชื่นชมยินดีต่อหน้าพระเจ้า ขอให้พวกเขาเฉลิมฉลองอย่างมีความสุข

18 11 2558 - เพลงสดุดี 97:12

พวกเจ้าคนดีทั้งหลาย ให้เฉลิมฉลองกันในพระยาห์เวห์ ให้สรรเสริญชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

17 11 2558 - 2 ทิโมธี 1:12

ด้วยเหตุนี้เองผมถึงได้รับความทุกข์ทรมานอย่างที่เป็นอยู่นี้ แต่ผมก็ไม่อับอายหรอก เพราะผมรู้จักผู้ที่ผมเชื่อ และผมก็มั่นใจว่า พระองค์สามารถรักษาสิ่งที่ผมได้มอบไว้ให้กับคนอื่น จนกว่าวันนั้นจะมาถึง

16 11 2558 - ฟิลิปปี 1:20

ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผมคาดหวังอย่างยิ่งว่า ผมจะไม่อับอายในเรื่องอะไรทั้งนั้น แต่จะกล้าหาญมาก (เหมือนกับที่เคยกล้าหาญมาตลอด) และพระเยซูคริสต์จะได้รับเกียรติเพราะตัวผม ไม่ว่าผมจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือจะตายก็ตาม

15 11 2558 - โรม 15:1

พวกเราที่มีความเชื่อเข้มแข็ง มีหน้าที่ที่จะต้องอดทนกับคนที่มีความเชื่ออ่อนแอ และ ไม่ควรทำตามใจตนเอง

14 11 2558 - 2 เธสะโลนิกา 1:3

พี่น้องทั้งหลาย มันสมควรแล้วที่เราจะต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกคุณเสมอ เพราะความเชื่อของพวกคุณกำลังเจริญขึ้นอย่างมากมาย และความรักที่พวกคุณแต่ละคนมีให้กันนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

13 11 2558 - 2 ทิโมธี 1:3

ผม (เปาโล) ขอบคุณพระเจ้า ผู้ที่ผมรับใช้อยู่ด้วยใจที่ไม่ฟ้องว่าผิด เหมือนกับที่บรรพบุรุษของผมรับใช้ ผมอธิษฐานให้คุณ (ทิโทธี)เสมอทั้งวันทั้งคืน

12 11 2558 - โรม 8:37

แต่ในทุกสิ่งทุกอย่างนี้ เราก็ได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ผ่านทางพระองค์ผู้ได้แสดงความรักกับเรา

11 11 2558 - 2 โครินธ์ 2:14

แต่ขอบคุณพระเจ้า เพราะในพระคริสต์นั้นเราเป็นเหมือนเชลยสงครามในขบวนแห่แห่งชัยชนะของพระองค์ที่พระองค์นำอยู่เสมอ พระองค์ใช้เราเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระองค์ในทุกๆ ที่ เหมือนกับกลิ่นหอมที่กระจายไปทั่ว

10 11 2558 - อิสยาห์ 44:3

เพราะเราจะเทน้ำลงบนแผ่นดินที่กระหาย และให้ลำธารต่างๆไหลบนดินแห้ง เราจะเทพระวิญญาณของเราลงบนลูกหลานของเจ้า และเทพระพรของเราลงบนลูกๆของเจ้า

9 11 2558 - โยบ 37:5

พระองค์แผดเสียงกึกก้องด้วยวิธีการอันน่าอัศจรรย์ และพระองค์ทำสิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ที่เราไม่อาจเข้าใจได้

8 11 2558 - สุภาษิต 10:7

คนจะยกชื่อของคนดีในอดีต มาอวยพรคนอื่น แต่ชื่อเสียงของคนชั่วจะถูกหลงลืมไป

7 11 2558 - ทิตัส 2:13

เราควรจะทำอย่างนี้ในขณะที่เราตั้งหน้าตั้งตาคอยให้ความหวังที่นำเกียรติมาให้เราเป็นจริง ความหวังนั้นคือเราจะได้เห็นเกียรติยศของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และของพระเยซูคริสต์ผู้ช่วยให้รอดของเรา

6 11 2558 - ยากอบ 1:12

สำหรับคนที่ทนต่อการทดลองและการล่อลวงต่างๆ ได้ ก็ถือว่ามีเกียรติจริงๆ เพราะเมื่อเขาผ่านการทดลองนี้ไปได้ เขาจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตแท้ เป็นรางวัลที่พระเจ้าได้สัญญาว่าจะให้กับคนที่รักพระองค์

5 11 2558 - กิจการ 15:35

แต่เปาโลและบารนาบัสยังอยู่ในเมืองอันทิโอก ได้สั่งสอนและประกาศพระคำขององค์เจ้าชีวิตเป็นข่าวดีร่วมกับคนอื่นๆ อีกหลายคน

4 11 2558 - เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18

แต่อย่าลืมพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน เพราะพระองค์คือผู้ที่ให้อำนาจนั้น ที่ทำให้ท่านร่ำรวยขึ้นมา เพื่อพระองค์จะได้รักษาข้อตกลงที่พระองค์ได้สัญญาไว้กับบรรพบุรุษของท่าน อย่างที่พระองค์กำลังทำอยู่ตอนนี้

3 11 2558 - ลูกา 11:10

เพราะทุกคนที่ขอก็จะได้ ทุกคนที่หาก็จะพบ และทุกคนที่เคาะ ประตูก็จะเปิดให้เขา

2 11 2558 - 1 ยอห์น 1:9

แต่ถ้าเรายอมสารภาพความบาปของเรา พระเจ้าผู้รักษาคำสัญญาและทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ จะยกโทษบาปให้กับเรา และจะล้างเราให้สะอาดจากความผิดทุกอย่างด้วย

1 11 2558 - อพยพ 20:2-3

“เราคือยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้า เราได้นำเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ ออกมาจากการเป็นทาสนั้น เจ้าต้องไม่มีพระอื่นๆนอกจากเรา