กรกฎาคม 2559 คลัง

31 07 2559 - 1 โครินธ์ 7:31

คนที่ใช้ประโยชน์จากของในโลกนี้ทำเหมือนกับไม่ได้ใช้ประโยชน์มันอย่างเต็มที่ เพราะโลกในปัจจุบันนี้กำลังจะผ่านพ้นไป

30 07 2559 - ยอห์น 7:30-31

พวกเขาจึงพยายามที่จะจับพระเยซู แต่ไม่มีใครจับตัวพระองค์ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาของพระองค์ แต่ก็มีคนเป็นจำนวนมากในฝูงชนนั้นที่เชื่อพระองค์และพูดว่า “เมื่อพระคริสต์มา พระองค์จะทำสิ่งอัศจรรย์มากกว่าที่ชายคนนี้ทำหรือ”

29 07 2559 - 2 ซามูเอล 7:29

ตอนนี้ ขอโปรดอวยพรครอบครัวของข้าพเจ้า ผู้รับใช้ของพระองค์ ให้คงอยู่ตลอดไปต่อหน้าต่อตาพระองค์ เพราะพระองค์ได้พูดอย่างนั้นไว้ ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต อย่างนี้ ครอบครัวของผู้รับใช้ของพระองค์จะได้รับพรตลอดไป ตามคำอวยพรของพระองค์”

28 07 2559 - มัทธิว 7:28-29

เมื่อพระเยซูพูดจบแล้ว ชาวบ้านก็ประหลาดใจในคำสอนของพระองค์ เพราะพระองค์ไม่ได้สอนเหมือนครูสอนกฎปฏิบัติคนอื่นๆ แต่พระองค์สอนแบบคนที่มีสิทธิ์อำนาจมาจากพระเจ้าอย่างแท้จริง

27 07 2559 - ยอห์น 7:27

แต่พวกเรารู้นี่ว่าคนนี้มาจากไหน ถ้าพระคริสต์ตัวจริงมาละก็ จะไม่มีใครรู้หรอกว่าพระองค์มาจากไหน

26 07 2559 - เฉลยธรรมบัญญัติ 7:26

ท่านต้องไม่เอารูปเคารพพวกนี้ไปไว้ในบ้าน ไม่อย่างนั้นท่านจะถูกทำลายจนหมดสิ้นเหมือนรูปเคารพนั้น ท่านต้องเกลียดชังและดูถูกรูปเคารพนั้น เพราะมันต้องถูกทำลายจนหมดสิ้น

25 07 2559 - กิจการ 7:25

โมเสสคิดว่า พี่น้องชาวอิสราเอลคงรู้แล้วว่าพระเจ้าจะใช้เขานี่แหละ มาปลดปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระ แต่กลายเป็นว่าชาวอิสราเอลไม่รู้เรื่องเลย

24 07 2559 - โรม 7:24-25

ผมนี่น่าสมเพชจริงๆ ใครจะช่วยชีวิตผมให้พ้นจากร่างกายนี้ที่นำความตายมาให้กับผมได้บ้าง ขอบคุณพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ใจของผมนั้นเป็นทาสของกฎของพระเจ้า แต่สันดานของผมนั้นเป็นทาสของกฎแห่งบาป

23 07 2559 - เอเสเคียล 7:23

ให้เตรียมโซ่ไว้ เพราะแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยการตัดสินประหารคนบริสุทธิ์ และเมืองนี้เต็มไปด้วยความรุนแรง

22 07 2559 - 2 ซามูเอล 7:22

ข้าแต่พระยาห์เวห์ผู้เป็นพระเจ้า พระองค์ช่างยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้ ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ และไม่มีพระเจ้าอื่นอีกนอกจากพระองค์ พวกเราไม่เคยได้ยินเลยว่ามีพระองค์ไหนสามารถทำเรื่องน่าทึ่งทั้งหมดนี้ได้

21 07 2559 - เฉลยธรรมบัญญัติ 7:21

อย่ากลัวพวกเขา เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน และพระองค์คือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และคนก็กลัวพระองค์

20 07 2559 - ปัญญาจารย์ 7:20

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีใครหรอกในโลกนี้ ที่แสนจะเป็นคนดี ทำแต่ดีไม่เคยทำบาปเลย

19 07 2559 - เฉลยธรรมบัญญัติ 7:19

ให้จำความทุกข์ยากอันยิ่งใหญ่ที่ท่านเห็น และให้จำเหตุการณ์พิเศษต่างๆ และการอัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์ได้ทำ และให้จำมือที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ และแขนที่ยื่นออกมาช่วย ที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านใช้ในการนำท่านออกจากประเทศอียิปต์ พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทำอย่างเดียวกันนี้ กับทุกๆ ชนชาติที่ท่านกลัวอยู่นี้

18 07 2559 - ดาเนียล 7:18

และหลังจากนั้นพวกผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ผู้สูงสุด ก็จะได้รับตำแหน่งกษัตริย์และจะครอบครองตลอดไป

17 07 2559 - วิวรณ 7:17

ลูกแกะซึ่งอยู่ตรงกลางใกล้กับบัลลังก์จะดูแลเอาใจใส่พวกเขาเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะ และจะนำพวกเขาไปยังน้ำพุที่ให้ชีวิต และพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของพวกเขา”

16 07 2559 - ลูกา 7:16

ชาวบ้านต่างเกิดความเกรงกลัวและสรรเสริญพระเจ้าว่า “ผู้พูดแทนพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้เกิดในหมู่พวกเราแล้ว” และพูดว่า “พระเจ้ามาช่วยเหลือคนของพระองค์แล้ว”

15 07 2559 - มาระโก 7:15

ไม่มีอะไรเลยที่คนกินเข้าไปแล้ว ทำให้เขาสกปรกในสายตาพระเจ้า มีแต่สิ่งที่ออกมาจากข้างในตัวเขาเท่านั้น ที่จะทำให้เขาสกปรกในสายตาพระเจ้า

14 07 2559 - 2 พงศาวดาร 7:14

ถ้าประชาชนของเราผู้ที่เราได้ประทับชื่อเราไว้ ถ่อมตัวลงและอธิษฐาน และเริ่มแสวงหาใบหน้าของเรา และหันเหออกจากวิถีทางชั่วทั้งหลายของพวกเขา เราก็จะรับฟังจากสวรรค์ และจะยกโทษบาปของพวกเขาและจะรักษาแผ่นดินของพวกเขา

13 07 2559 - มัทธิว 7:13-14

(พระเยซูกล่าวว่า) "เข้าไปทางประตูที่แคบ เพราะประตูกว้างและถนนหนทางที่เดินสบายจะนำไปถึงความพินาศ และมีคนมากมายที่ผ่านเข้าไปทางประตูนั้น ส่วนประตูที่แคบ และถนนที่เดินลำบากจะนำไปถึงชีวิตที่แท้จริง และมีคนน้อยมากที่หาทางนี้เจอ"

12 07 2559 - มัทธิว 7:12

ดังนั้น คุณอยากให้คนอื่นทำอย่างไรกับคุณ ก็ให้ทำอย่างนั้นกับเขาสิ เพราะกฎปฏิบัติของโมเสส และคำสอนของพวกผู้พูดแทนพระเจ้าก็สรุปได้อย่างนี้แหละ

11 07 2559 - โยบ 7:11

ดังนั้น ข้าพเจ้าจะไม่ยั้งปากข้าพเจ้าไว้ ความทุกข์ทรมานในวิญญาณของข้าพเจ้าจะพูด ความขมขื่นในใจของข้าพเจ้าจะบ่น

10 07 2559 - วิวรณ 7:10

พวกเขาตะโกนเสียงดังว่า “ฤทธิ์อำนาจที่ช่วยให้รอดเป็นของพระเจ้าผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ และเป็นของลูกแกะ"

9 07 2559 - เพลงสดุดี 7:9

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยุติธรรม พระองค์สำรวจจิตใจและนิสัยใจคอของคน ขอช่วยหยุดความชั่วช้าที่คนชั่วทำ ขอช่วยสนับสนุนคนที่ทำตามใจพระเจ้าให้มั่นคง

8 07 2559 - เอเสเคียล 7:8

เรากำลังจะเทความเดือดดาลของเราลงบนเจ้า เราจะใช้ความโกรธของเราต่อต้านเจ้า เราจะลงโทษเจ้าสำหรับสิ่งที่เจ้าทำ และสำหรับการทำตัวที่น่ารังเกียจของเจ้า

7 07 2559 - มัทธิว 7:7-8

"ขอสิแล้วจะได้ หาสิแล้วจะพบ เคาะสิแล้วประตูจะเปิดให้ เพราะทุกคนที่ขอก็จะได้ ทุกคนที่หาก็จะพบ และทุกคนที่เคาะ ประตูก็จะเปิดให้"

6 07 2559 - โรม 7:6

แต่เดี๋ยวนี้เราตายแล้วและหลุดพ้นจากกฎที่เคยขังเราไว้ ตอนนี้เราได้มารับใช้พระเจ้าผู้เป็นเจ้านายของเรา ด้วยชีวิตใหม่ที่พระวิญญาณนำไม่ใช่ชีวิตเก่าที่นำโดยกฎที่เขียนขึ้น

5 07 2559 - เยเรมีย์ 7:5-7

แต่ถ้าเจ้าทำให้วิถีทางและการกระทำต่างๆของเจ้าดีจริงๆ และให้ความเป็นธรรมต่อกันและกัน ถ้าเจ้าไม่กดขี่คนต่างถิ่น เด็กกำพร้า และแม่หม้าย ถ้าเจ้าไม่ทำให้เลือดของผู้บริสุทธิ์ต้องหลั่งไหลในที่แห่งนี้ และถ้าเจ้าไม่นมัสการพระอื่นเพราะมันมีแต่จะทำให้เจ้าเจ็บตัวเปล่าๆ เราก็จะยอมให้เจ้าอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ ในดินแดนที่เราได้มอบให้กับบรรพบุรุษของเจ้าไว้ตลอดไป

4 07 2559 - 1 โครินธ์ 7:4-5

ร่างกายของภรรยาไม่เป็นของเธออีกต่อไป แต่กลายเป็นของสามี ส่วนร่างกายของสามีก็ไม่เป็นของเขาอีกต่อไป แต่กลายเป็นของภรรยา อย่าปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กันเลย นอกจากทั้งสองคนจะตกลงกันเป็นการชั่วคราว เพื่อคุณจะได้ทุ่มเทตัวเองในการอธิษฐาน หลังจากนั้นก็ค่อยกลับมาอยู่ร่วมกันอีก เพื่อซาตานจะได้ไม่มาล่อลวงพวกคุณให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นเพราะขาดการบังคับตน

3 07 2559 - เยเรมีย์ 7:3

นี่คือสิ่งที่พระยาห์เวห์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ผู้เป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลพูด “ถ้าเจ้าทำตัวดี เราก็จะอาศัยอยู่ที่นี่กับเจ้า

2 07 2559 - มัทธิว 7:2

เพราะคุณกล่าวหาคนอื่นอย่างไร พระเจ้า ก็จะกล่าวหาคุณอย่างนั้นด้วย คุณใช้วิธีอะไรกล่าวหาคนอื่น พระเจ้าก็จะใช้วิธีนั้นกล่าวหาคุณ

1 07 2559 - เพลงสดุดี 7:1

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าลี้ภัยในพระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากคนเหล่านั้นทั้งหมด ที่ไล่ล่าข้าพเจ้าด้วยเถิด ช่วยข้าพเจ้าด้วย